herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice - IV przetarg nieograniczony 2019-01-04 12:41 Zakończone
Zakup wraz z dostawą paliw stałych na potrzeby ogrzania budynku Urzędu Gminy oraz budynków administrowanych przez gminę Warnice na okres wrzesień 2018 ? maj 2019 2018-08-24 10:44 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony 2018-07-06 11:16 Zakończone
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice - III przetarg nieograniczony 2018-07-03 07:44 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 2018-06-15 13:48 Zakończone
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice - II przetarg nieograniczony 2018-04-19 14:32 Zakończone
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice 2018-03-22 16:24 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Grędziec, gmina Warnice IV przetarg nieograniczony 2017-11-28 09:03 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Kłęby, gmina Warnice - IV przetarg nieograniczony 2017-09-07 15:15 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Grędziec, gmina Warnice - III przetarg nieograniczony 2017-08-22 12:51 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Kłęby, gmina Warnice - III przetarg nieograniczony 2017-08-10 08:31 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Kłęby, gmina Warnice - II przetarg nieograniczony 2017-07-25 12:28 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Grędziec, gmina Warnice - II przetarg nieograniczony 2017-07-11 08:31 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Kłęby, gmina Warnice 2017-07-03 08:43 Zakończone
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Grędziec, gmina Warnice 2017-06-14 15:54 Zakończone
Zakup wraz z dostawą w leasingu operacyjnym autobusu 17-20 osobowego (16-19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim 2017-01-25 07:57 Zakończone
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek Gminy Warnice 2016-11-08 11:19 Zakończone
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Warnice oraz na wyposażeniu Urzędu Gminy Warnice na lata 2017/2018 2016-10-20 11:26 Zakończone
Zakup wraz z dostawą paliw stałych do ogrzania budynku Urzęduu Gminy oraz budynków administrowanych przez Gminę Warnice 2016-09-23 07:50 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 2016-07-13 12:42 Zakończone
Budowa alejki spacerowej na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Stary Przylep. 2016-07-05 13:18 Zakończone
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Warnice i jednostek podległych na lata 2015 - 2017. 2015-02-12 12:58 Zakończone
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim, gm. Warnice. 2015-02-03 09:00 Zakończone
Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Warnice oraz na wyposażeniu Urzędu Gminy Warnice na lata 2015 - 2016. 2014-12-05 09:27 Zakończone
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim, gm. Warnice. 2014-11-10 10:15 Zakończone
Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Warnice i jednostek podległych Gminie Warnice na lata 2014 - 2017 - II PRZETARG NIEOGRANICZONY. 2014-10-30 14:28 Zakończone
Zakup wraz z dostawą paliw stałych na potrzeby ogrzania budynku Urzędu Gminy oraz budynków administrowanych przez Gminę Warnice na lata 2014 -2016. 2014-10-24 14:20 Zakończone
Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Warnice i jednostek podległych Gminie Warnice na lata 2014 - 2017 2014-10-20 10:00 Zakończone
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Warnicach. - PRZETARG NIEOGRANICZONY 2014-08-08 19:18 Zakończone
Przebudowa bazy OSP w Warnicach - PRZETARG NIEOGRANICZONY. 2014-08-05 14:15 Zakończone
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Przylepie Gmina Warnice - II etap - PRZETARG NIEOGRANICZONY 2014-07-30 13:49 Zakończone
Budowa alejki spacerowej na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Barnim - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2014-07-22 11:07 Zakończone
Budowa zespołu boisk sportowych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej do studni chłonnych na działce nr ewidencyjny 36 i 35/6 w obrębie ewidencyjnym Obryta, gmina Warnice - PRZETARG NIEOGRANICZONY 2014-07-16 11:35 Zakończone
Budowa alejki spacerowej na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Barnim. - PRZETARG NIEOGRANICZONY 2014-07-02 14:29 Zakończone
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Przylepie Gmina Warnice - PRZETARG NIEOGRANICZONY 2014-04-24 09:46 Zakończone
Budowa II etapu szatni kontenerowej na terenie boiska sportowego w Warnicach w ramach zadania: Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Warnice - PRZETARG NIEOGRANICZONY 2014-01-13 13:55 Zakończone
Wyłonienie nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z doradztwa zawodowego w ramach Priorytetu IX. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 2013-10-04 14:35 Zakończone
Wyłonienie nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z biologii i chemii w ramach Priorytetu IX. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-09-02 15:09 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w latach 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 2013-08-22 10:24 Zakończone
Budowa placu zabaw przy szkole w miejscowości Warnice w ramach programu Radosna Szkoła. 2013-07-18 07:56 Zakończone
Budowa zagospodarowania terenu pod budowę szatni kontenerowej na terenie boiska sportowego w Warnicach w ramach zadania: Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Warnice - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2013-07-17 09:32 Zakończone
Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno. 2013-06-26 14:24 Zakończone
Budowa zagospodarowania terenu pod budowę szatni kontenerowej na terenie boiska sportowego w Warnicach w ramach zadania: Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Warnice. 2013-06-19 11:17 Zakończone
Budowa punktu widokowego z punktem informacji turystycznej poprzez zagospodarowanie terenów z przeznaczeniem na plażę nad j. Miedwie w m. Wierzbno w gm. Warnice w ramach zadania Zagospodarowanie plaży w Wierzbnie - II PRZETARG NIEOGRANICZONY. 2013-06-18 14:27 Zakończone
Budowa punktu widokowego z punktem informacji turystycznej poprzez zagospodarowanie terenów z przeznaczeniem na plażę nad j. Miedwie w m. Wierzbno w gm. Warnice w ramach zadania Zagospodarowanie plaży w Wierzbnie 2013-05-24 14:34 Zakończone
Budowa szatni kontenerowej na terenie boiska sportowego w Warnicach w ramach zadania Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Warnice - III PRZETARG NIEOGRANICZONY. 2013-05-23 12:42 Zakończone
Budowę chodnika w miejscowości Warnice, gm. Warnice w ramach zadania: Budowa chodników przy drodze powiatowej - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2013-05-23 12:40 Zakończone
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Warnice oraz na wyposażeniu Urzędu Gminy Warnice - II PRZETARG NIEOGRANICZONY. 2013-05-23 12:39 Zakończone
Dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Warnicach, Filii Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie oraz Gimnazjum w Warnicach na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 2013-05-10 12:32 Zakończone
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Warnice oraz na wyposażeniu Urzędu Gminy Warnice. 2013-05-10 12:29 Zakończone
Budowa szatni kontenerowej na terenie boiska sportowego w Warnicach w ramach zadania ?Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Warnice? ? II PRZETARG NIEOGRANICZONY. 2013-05-06 14:18 Zakończone
Budowę chodnika w miejscowości Warnice, gm. Warnice w ramach zadania: Budowa chodników przy drodze powiatowej. 2013-04-26 12:35 Zakończone
Budowa szatni kontenerowej na terenie boiska sportowego w Warnicach w ramach zadania Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Warnice 2013-04-19 14:27 Zakończone
Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Kłęby, Nowy Przylep, Cieszysław, Dębica, gm. Warnice - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2013-04-15 13:45 Zakończone
Budowa chodnika w miejscowości Dębica, gm. Warnice w ramach zadania: Budowa chodników przy drodze powiatowej. 2013-04-10 14:52 Zakończone
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Barnimie, gm. Warnice - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2013-04-04 14:30 Zakończone
Wyłonienie pedagoga do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach Priorytetu IX. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-03-13 13:21 Zakończone
Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Kłęby, Nowy Przylep, Cieszysław, Dębica, gm. Warnice 2013-03-07 13:55 Zakończone
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Barnimie, gm. Warnice 2013-02-27 14:12 Zakończone
Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w miejscowości Obryta. 2013-01-25 13:21 Zakończone
Doposażenie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warnicach w ramach projektu Przyszłość Polski w naszych rękach - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2013-01-04 15:01 Zakończone
DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W WARNICACH W RAMACH PROJEKTU - PRZYSZŁOŚĆ POLSKI W NASZYCH RĘKACH - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2013-01-04 14:58 Zakończone
Dożywianie dzieci w Gimnazjum w Warnicach w ramach projektu - Przyszłość Polski w naszych rękach. 2013-01-04 14:52 Zakończone
DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W WARNICACH W RAMACH PROJEKTU ? PRZYSZŁOŚĆ POLSKI W NASZYCH RĘKACH 2012-12-20 13:15 Zakończone
Wyłonienie nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w ramach Priorytetu IX. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-12-18 14:53 Zakończone
Doposażenie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warnicach w ramach projektu Przyszłość Polski w naszych rękach 2012-12-12 10:30 Zakończone
Wyłonienie: nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z: matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii, geografii, prowadzenia zajęć sportowych, turystycznych, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego w ramach Priorytetu IX. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-11-27 15:04 Zakończone
Remont odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na terenie działki nr geod. 502 w miejscowości Warnice, gmina Warnice - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012-11-02 13:37 Zakończone
Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zaborsko 2012-10-17 13:42 Zakończone
Remont odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na terenie działki nr geod. 502 w miejscowości Warnice, gmina Warnice 2012-10-10 13:56 Zakończone
Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Warnice - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012-09-25 14:55 Zakończone
Realizację usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Warnice 2012-09-04 13:32 Zakończone
Modernizacja świetlicy w miejscowości Stary Przylep, w zakresie wymiany pokrycia dachowego - II PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012-08-20 13:56 Zakończone
Przebudowa dachu świetlicy w miejscowości Kłęby - II przetarg nieograniczony 2012-08-14 14:31 Zakończone
Modernizacja świetlicy w miejscowości Stary Przylep, w zakresie wymiany pokrycia dachowego. 2012-07-26 09:57 Zakończone
Przebudowa dachu świetlicy w miejscowości Kłęby 2012-07-23 13:49 Zakończone
Budowa Oświetlenia Ulicznego wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Warnice 2012-05-22 12:04 Zakończone
Budowa placów zabaw w gminie Warnice 2012-04-27 07:49 Zakończone
Modernizacja dachu budynku nr 47 w miejscowości Zaborsko 2012-02-14 12:58 Zakończone
Budowa placów zabaw dla dzieci w Gminie Warnice 2012-02-13 12:00 Zakończone
II PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIWA STAŁEGO - PELETU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W GMINIE WARNICE W LATACH SZKOLNYCH 2012 - 2014 2011-12-27 15:13 Zakończone
II przetarg na Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja w klasach I III w Gminie Warnice 2011-12-14 15:29 Zakończone
DOSTAWA PALIWA STAŁEGO - PELETU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W GMINIE WARNICE W LATACH SZKOLNYCH 2011 - 2014 2011-12-14 14:35 Zakończone
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja klasach I-III w Gminie Warnice 2011-11-30 17:18 Zakończone
Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Gminy Warnice i jednostek podległych na lata 2011 - 2014 2011-10-03 12:19 Zakończone
Dostawa opału do budynków komunalnych i oświatowych administrowanych przez Urząd Gminy w Warnicach na lata 2011- 2014 2011-09-08 09:17 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 2011-08-01 10:04 Zakończone
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 2011-07-06 13:06 Zakończone
Budowa Kanalizacji ściekowej w miejscowości Wierzbno z przesyłem ścieków do Dębicy, gmina Warnice. 2011-06-13 13:46 Zakończone
Bieżący bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów, użytkowanych przez gminę Warnice, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy II przetarg 2011-03-07 09:28 Zakończone
Bieżący bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów, użytkowanych przez gminę Warnice, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 2011-02-23 14:32 Zakończone
DOSTAWA PALIWA STAŁEGO ? PELETU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W GMINIE WARNICE 2010-10-05 11:16 Zakończone
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WARNICE W LATACH SZKOLNYCH 2010 - 2013 2010-08-23 16:01 Zakończone
Dowóz dzieci do punktu przedszkolnego w Starym Przylepie w ramach projektu Akademia Przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-02-16 14:49 Zakończone
Dowóz dzieci do punktu przedszkolnego w Starym Przylepie w ramach projektu Akademia Przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - II przetarg 2010-01-22 07:48 Zakończone
Budowa placów zabaw dla dzieci w Gminie Warnice - II przetarg 2010-01-15 14:51 Zakończone
Dowóz dzieci do punktu przedszkolnego w Starym Przylepie w ramach projektu Akademia Przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-01-06 07:46 Zakończone
Budowa placów zabaw dla dzieci w Gminie Warnice 2009-12-16 10:40 Zakończone
Warnice: Remont dachu budynku mieszkalnego Warnice 31 2009-07-16 08:15 Zakończone
Budowa chodników w gminie Warnice 2009-05-12 15:25 Zakończone
Remont parkingu przy budynku OSP w Warnicach 2009-04-16 11:36 Zakończone
II przetarg na: dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie w roku szkolnym 2008/2009 (od 01.09.2008r. do 30.06.2009r.) oraz części roku szkolnego 2009/2010 (od 01.09.2009r. do 31.12.2009r.) w ramach Projektu ''Nasze Małe Przedszkole'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-20 14:07 Zakończone
II przetarg : Dowóz dzieci do punktu przedszkolnego w Starym Przylepie w ramach projektu ''Nasze Małe Przedszkole'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-20 14:03 Zakończone
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie w roku szkolnym 2008/2009 (od 01.09.2008r. do 30.06.2009r.) oraz części roku szkolnego 2009/2010 (od 01.09.2009r. do 31.12.2009r.) w ramach projektu "Nasze Małe Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-12 23:31 Zakończone
Dowóz dzieci do punktu przedszkolnego w Starym Przylepie w ramach projektu "Nasze Małe Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-12 23:29 Zakończone