herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy wyposażenia do szkół - sprzęt dydaktyczny, pomoce i artykuły szkoleniowe Ireneusz Rożuk 2017-12-15 15:14:47
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy wyposażenia do szkół - sprzęt dydaktyczny, pomoce i artykuły szkoleniowe - ponowne Ireneusz Rożuk 2017-12-15 14:56:06
Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach, powołania komisji konkursowej i określenia trybu jej prac Ireneusz Rożuk 2017-12-15 14:49:29
Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ireneusz Rożuk 2017-12-15 09:13:00
Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2017-12-15 09:07:45
Zarządzenie nr 77/2017 WÓJTA GMINY WARNICE - dokument usunięty Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:44:10
Zarządzenie nr 78 - dokument usunięty Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:43:56
Zarządzenie nr 78 - dokument usunięty Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:43:08
Zarządzenie nr 77/2017 WÓJTA GMINY WARNICE - dokument usunięty Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:42:46
Zarządzenie nr 75/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach i określenia jego obowiązków. Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:38:12
Zarządzenie nr 75/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach i określenia jego obowiązków. Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:37:21
Zarządzenie nr 75/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach i określenia jego obowiązków. Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:28:32
Zarządzenie nr 75/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach i określenia jego obowiązków. Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:28:10
Zarządzenie nr 75/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach i określenia jego obowiązków. Olga Silska-Gajb 2017-12-14 13:27:47
Uchwała Nr XL/211/2017 Rady Gminy Warnice z dnia 017 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podarku od nieruchomości na 2018 r. - dokument usunięty Ewelina Gontarz 2017-12-14 11:41:15
Uchwała Nr XL/211/2017 Rady Gminy Warnice z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podarku od nieruchomości na 2018 r. Ewelina Gontarz 2017-12-14 11:41:02
Uchwała Nr XL/211/2017 Rady Gminy Warnice z dnia 017 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podarku od nieruchomości na 2018 r. - dokument usunięty Ewelina Gontarz 2017-12-14 11:40:10
Sesja Nr XL - 07 grudnia 2017 roku Ewelina Gontarz 2017-12-14 11:15:10
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 Ireneusz Rożuk 2017-12-14 08:27:48
Informacje o wyniku przetargu - Zaborsko dz. 229/1 - data przetargu: 11.12.2017 r. Ireneusz Rożuk 2017-12-12 14:54:27
Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2017-12-12 10:27:20
Zarządzenie nr 75/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach i określenia jego obowiązków. Ireneusz Rożuk 2017-12-12 10:23:12
Zał. nr 1 - formularz ofertowy - dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-12 10:21:52
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ewa Szydełko 2017-12-12 10:20:56
Zał. nr 1 - formularz ofertowy - dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-12 10:16:28
Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej nr geodezyjnym 229/1 o powierzchni 0,21 ha, położonej w obrębie Zaborsko Ireneusz Rożuk 2017-12-12 10:15:17
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ewa Szydełko 2017-12-12 10:15:03
Remont klas szkolnych w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach, gmina Warnice Ewa Szydełko 2017-12-12 10:10:50
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 Ireneusz Rożuk 2017-12-12 09:59:35
Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 listopada 2017 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Ireneusz Rożuk 2017-12-12 09:45:45
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 01.12.2017 r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Wójcinie Monika Ostrowska 2017-12-06 13:56:54
Zapytanie ofertowe Ewa Szydełko 2017-12-06 09:28:08
- dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-06 09:26:41
Załącznik mapowy do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Ewa Szydełko 2017-12-06 09:26:35
- dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-06 09:22:10
- dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-06 09:21:46
- dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-06 09:19:29
- dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-06 09:18:45
- dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-06 09:17:31
- dokument usunięty Ewa Szydełko 2017-12-06 09:17:10