herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 18.10.2017 r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Wierzbnie Monika Ostrowska 2017-10-20 14:04:06
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 18.10.2017 r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Warnicach Monika Ostrowska 2017-10-20 14:03:38
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 19.10.2017 r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Reńsku Monika Ostrowska 2017-10-20 14:03:00
Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice. Olga Silska-Gajb 2017-10-20 10:33:45
Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice. Olga Silska-Gajb 2017-10-20 10:32:50
Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. Olga Silska-Gajb 2017-10-20 10:29:31
Komunikat Nr 18/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Reńsku Monika Ostrowska 2017-10-20 09:30:57
Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach - Dane Ireneusz Rożuk 2017-10-19 09:24:59
Ogłoszenie o złożonych ofertach w postępowaniu nr PGD/WARNICE/002 na świadczenie usług dostarczania posiłków do szkół oraz o unieważnieniu postępowania Ireneusz Rożuk 2017-10-18 11:36:47
Ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:45:23
Ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:44:00
Program wspołpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - dokument usunięty Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:42:38
Program wspołpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:42:35
Program wspołpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - dokument usunięty Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:41:20
Program wspołpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - dokument usunięty Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:40:25
Konsultacje - 2017 Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:38:50
Konsultacje - 2017 Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:38:34
Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK. Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:26:26
Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK. Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:24:01
Zarządzenie nr 65 Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:22:24
Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice. Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:22:14
Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:22:03
Zarządzenie nr 62 Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:21:52
Zarządzenie nr 61 Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:21:42
Zarządzenie nr 60 Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:21:31
Zarządzenie nr 59 Olga Silska-Gajb 2017-10-17 10:21:06
Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Kłęby, gmina Warnice - IV przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2017-10-13 09:07:45
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Monika Ostrowska 2017-10-13 08:40:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Monika Ostrowska 2017-10-13 08:38:48
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument usunięty Monika Ostrowska 2017-10-13 08:30:44
Ogłoszenie o zamówieniu nr PGD/WARNICE/002 na świadczenie usług dostarczania posiłków do szkół dla dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych objętych wsparciem w Szkole Podstawowej w Warnicach oraz w Filii Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie Ireneusz Rożuk 2017-10-06 21:16:36
Ogłoszenie o zamówieniu nr PGD/WARNICE/002 na świadczenie usług dostarczania posiłków do szkół dla dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych objętych wsparciem w Szkole Podstawowej w Warnicach oraz w Filii Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie Ireneusz Rożuk 2017-10-06 21:14:11
Ogłoszenie o zamówieniu nr PGD/WARNICE/002 - usługi dostarczania posiłków do szkół dla dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych Ireneusz Rożuk 2017-10-06 21:07:22
Marek Marcinkiewicz - Kierownik SG ZOZ w Warnicach Ewelina Gontarz 2017-10-06 12:00:30
Ewelina Gontarz - sekretarka Ewelina Gontarz 2017-10-06 12:00:11
Ewelina Gontarz - sekretarka Ewelina Gontarz 2017-10-06 11:59:13
Marek Marcinkiewicz - Kierownik SG ZOZ w Warnicach Ewelina Gontarz 2017-10-06 11:57:53
Wyciąg z protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2017 roku Ewelina Gontarz 2017-10-06 11:12:14
Wyciąg z protokołu XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 14 czerwca 2017 roku Ewelina Gontarz 2017-10-06 11:09:29
Wyciąg z protokołu XXXII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 26 maja 2017 roku Ewelina Gontarz 2017-10-06 11:08:02