herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Warnice ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 35/5 położonej w obrębie Obryta o pow. 0,31 ha Magdalena Pacyna 2019-02-20 13:47:27
Wójt Gminy Warnice ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 35/4 położonej w obrębie Obryta o pow. 0,25 ha Magdalena Pacyna 2019-02-20 13:44:26
Wójt Gminy Warnice ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 położonej w obrębie Obryta o pow. 0,25 ha Magdalena Pacyna 2019-02-20 13:42:08
Wójt Gminy Warnice ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 położonej w obrębie Obryta o pow. 0,25 ha Magdalena Pacyna 2019-02-20 13:41:32
Wójt Gminy Warnice ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 położonej w obrębie Obryta o pow. 0,25 ha Magdalena Pacyna 2019-02-20 13:38:30
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2019 Ireneusz Rożuk 2019-02-19 14:19:01
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku Ireneusz Rożuk 2019-02-19 14:05:49
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2019 Ireneusz Rożuk 2019-02-19 13:49:53
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:26:39
Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Warnice - Przysiółek, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:24:01
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Cieszysław, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:21:21
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Warnice, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:13:56
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Barnim, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:11:38
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Stary Przylep, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:09:32
Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Reńsko, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:06:58
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Nowy Przylep, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 11:04:03
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Wójcin, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 10:33:28
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Kłęby, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 10:30:51
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Wierzbno, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 10:28:24
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Grędziec, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 10:24:04
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Zaborsko, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 10:21:29
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Grędziec, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-19 10:18:47
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w miejscowości Obryta, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ireneusz Rożuk 2019-02-18 14:15:10
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice - IV przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2019-02-15 12:35:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu wznowionego postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 375 (część działki), 376 (część działki), 440, 509 (część działki), 543 (część działki), 475/1 (część działki), 475/2, 475/3, 475/4, 487/1 (część działki), 510/1, 510/2, 510/3 z obrębu Warnice, gmina Warnice oraz na terenie działek nr 17/7 (część działki), 17/8 (część działki), 29/1, 29/4 (część działki), 30/17, 30/18, 30/19 (część działki), 90/1 (część działki), 90/2 z obrębu Reńsko, gmina Warnice" Ewa Paciorek 2019-02-14 10:48:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu wznowionego postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 375 (część działki), 376 (część działki), 440, 509 (część działki), 543 (część działki), 475/1 (część działki), 475/2, 475/3, 475/4, 487/1 (część działki), 510/1, 510/2, 510/3 z obrębu Warnice, gmina Warnice oraz na terenie działek nr 17/7 (część działki), 17/8 (część działki), 29/1, 29/4 (część działki), 30/17, 30/18, 30/19 (część działki), 90/1 (część działki), 90/2 z obrębu Reńsko, gmina Warnice" Ewa Paciorek 2019-02-14 10:48:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wylotem i odprowadzeniem wód do rzeki Gowienica na terenie działek Nr 28,29,30 w obrębie Dębica, gmina Warnice" Ewa Paciorek 2019-02-12 13:56:18
Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Gminie Warnice (Urzędzie Gminy Warnice) Ireneusz Rożuk 2019-02-12 12:52:02
Alina Werstak - Wójt Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2019-02-06 14:07:51
Stanisław Wudarczyk - Zastępca Wójta Ireneusz Rożuk 2019-02-06 14:06:46
Waldemar Lubiński - Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Ireneusz Rożuk 2019-02-06 14:05:33
Marek Brodowski - Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:50:12
Piotr Piwoni - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:48:48
Maciej Banicki - radny Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:47:25
Zenon Baryła - radny Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:42:45
Małgorzata Brząkała - radna Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:38:13
Katarzyna Janczarska - radna Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:30:13
Michał Kusy - radny Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:29:10
Edward Owczarek - radny Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:28:07
Edward Owczarek - radny Ireneusz Rożuk 2019-02-06 13:27:43