herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy w 2018 r. Ireneusz Rożuk 2018-11-19 15:07:49
Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy w 2018 r. Ireneusz Rożuk 2018-11-19 15:05:05
Sesja Nr I Rady Gminy Warnice z dnia 23.11.2018 Iza Soja 2018-11-16 12:40:30
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Warnice Iza Soja 2018-11-16 12:33:33
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018 Ireneusz Rożuk 2018-11-16 12:15:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Reńsko z przyłączeniem miejscowości Warnice B, zlokalizowanej na terenie działek Nr 375, 376, 440, 509, 543, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 487/1, 510/1, 510/2, 510/3, obręb Warnice oraz na terenie działek Nr 17/7, 17/8, 29/1, 29/4, 30/17, 30/18, 30/19, 90/1, 90/2, obręb Reńsko, gmina Warnice" Ewa Szydełko 2018-11-16 12:14:15
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2018-11-16 12:12:39
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy w 2018 r. Ireneusz Rożuk 2018-11-16 12:12:12
Uchwała Nr LI/259/2018 z dnia 08.11.2018 Iza Soja 2018-11-15 14:31:18
LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice z dnia 08.11.2018r. Iza Soja 2018-11-15 14:29:52
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ewa Szydełko 2018-11-15 09:39:25
załaczniki - wersja edytowalna Ewa Szydełko 2018-11-15 09:37:46
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ewa Szydełko 2018-11-15 09:37:09
Zakup pomocy dydaktycznych (dwa monitory interaktywne) wraz z dostawą, montażem, instalacją, a także zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz szkoleniem kadry pedagogicznej z zakresu obsługi w/w pomocy dydaktycznych zgodnie z Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica - II ZAPYTANIE OFERTOWE Ewa Szydełko 2018-11-15 09:34:21
Zakup pomocy dydaktycznych (dwa monitory interaktywne) wraz z dostawą, montażem, instalacją, a także zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz szkoleniem kadry pedagogicznej z zakresu obsługi w/w pomocy dydaktycznych zgodnie z Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica - II ZAPYTANIE OFERTOWE Ewa Szydełko 2018-11-15 09:34:11
Zakup pomocy dydaktycznych (dwa monitory interaktywne) wraz z dostawą, montażem, instalacją, a także zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz szkoleniem kadry pedagogicznej z zakresu obsługi w/w pomocy dydaktycznych zgodnie z Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica - II ZAPYTANIE OFERTOWE Ewa Szydełko 2018-11-15 09:33:43
Zakup pomocy dydaktycznych (dwa monitory interaktywne) wraz z dostawą, montażem, instalacją, a także zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz szkoleniem kadry pedagogicznej z zakresu obsługi w/w pomocy dydaktycznych zgodnie z Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica. Ewa Szydełko 2018-11-15 09:11:49
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na pisemny wniosek Karolina Śniadek 2018-11-15 08:46:49
Informacja z przebiegu konsultacji Ireneusz Rożuk 2018-11-14 15:12:11
KŁ DANIEL - książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu Monika Ostrowska 2018-11-09 14:59:34
Wójt Gminy Warnice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 143 położonej w obrębie Kłęby o pow. 0,39ha Karolina Śniadek 2018-11-08 14:38:24
Wójt Gminy Warnice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 161/2 położonej w obrębie Kłęby o pow. 0,79ha Karolina Śniadek 2018-11-08 14:34:24
Załączniki od Nr 1 do Nr 4 Ewa Paciorek 2018-11-05 13:54:23
Zapytanie ofertowe. Ewa Paciorek 2018-11-05 13:52:32
Zakup pomocy dydaktycznych (dwa monitory interaktywne) wraz z dostawą, montażem, instalacją, a także zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz szkoleniem kadry pedagogicznej z zakresu obsługi w/w pomocy dydaktycznych zgodnie z Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica. Ewa Szydełko 2018-11-05 13:47:29
Zakup pomocy dydaktycznych (dwa monitory interaktywne) wraz z dostawą, montażem, instalacją, a także zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz szkoleniem kadry pedagogicznej z zakresu obsługi w/w pomocy dydaktycznych zgodnie z Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica. Ewa Szydełko 2018-11-05 13:46:05
Załączniki od Nr 1 do Nr 4 - dokument usunięty Ewa Paciorek 2018-11-05 13:43:20
Zapytanie ofertowe. - dokument usunięty Ewa Paciorek 2018-11-05 13:43:12
Załączniki od Nr 1 do Nr 4 - dokument usunięty Ewa Paciorek 2018-11-05 13:42:18
Zapytanie ofertowe. - dokument usunięty Ewa Paciorek 2018-11-05 13:40:37
Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych, czyszczenie przewodów kominowych wraz z wystawieniem protokołów z okresowwj kontroli w budynkach należących do zasobów Gminy Warnice Ewa Paciorek 2018-11-05 13:35:56
Anna Hackiewicz-Gębska - Wójt Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:53:41
Brodowski Marek - Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:52:31
Skoczek Bogdan - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:51:16
Maciej Banicki - radny Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:49:27
Małgorzata Brząkała - radna Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:48:41
Małgorzata Jakrzewska - radna Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:47:21
Zygmunt Kijowski - radny Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:46:24
Łukasz Makowski - radny Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:45:09
Bożena Molińska - radna Ireneusz Rożuk 2018-11-05 07:44:02