herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-17 13:05:52
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-17 13:05:15
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-17 13:05:01
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice - III przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-17 11:11:46
Wójt Gminy Warnice ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 161/2 położonej w obrębie Kłęby o pow. 0,79ha Karolina Śniadek 2018-07-16 09:09:29
Wójt Gminy Warnice ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 107/1 położonej w obrębie Stary Przylep o pow. 1,13ha Karolina Śniadek 2018-07-16 09:08:21
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-13 09:39:51
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-13 09:38:51
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2018-2029 Ireneusz Rożuk 2018-07-12 14:28:51
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2018-2029 Ireneusz Rożuk 2018-07-10 15:00:21
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-10 13:46:41
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-10 13:45:56
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-10 13:44:20
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-10 13:43:40
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-10 13:42:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:" Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz rurociągów tłocznych, na terenie działek nr 312/1 (część działki), 395, 462/2, 462/6, 462/10, 464/4, 464/5, 469/3, 352/1, 375 (część działki), 376, 378 (część działki), 390, 433, 391, 412/2, 412/3, 438/4, 451/3, 451/4, 451/5, 83 (część działki), 460, 462/5, 465/1, 438/3, 483/1, 346/1 (część działki), 377, 501/4 (część działki), 362 (część działki), 438/2, 462/4, 462/7, 496, 186 (część działki), 354 (część działki), 432/2, 491 (część działki), 494/1, 394/3, 396 (część działki), 492, 499, 500, 501/1, 364 (część działki), 363 (część działki), 513/5, 513/6, 513/7, 513/8, 513/9, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 513/17 z obrębu Wierzbno, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2018-07-10 11:58:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:" Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz rurociągów tłocznych, na terenie działek nr 312/1 (część działki), 395, 462/2, 462/6, 462/10, 464/4, 464/5, 469/3, 352/1, 375 (część działki), 376, 378 (część działki), 390, 433, 391, 412/2, 412/3, 438/4, 451/3, 451/4, 451/5, 83 (część działki), 460, 462/5, 465/1, 438/3, 483/1, 346/1 (część działki), 377, 501/4 (część działki), 362 (część działki), 438/2, 462/4, 462/7, 496, 186 (część działki), 354 (część działki), 432/2, 491 (część działki), 494/1, 394/3, 396 (część działki), 492, 499, 500, 501/1, 364 (część działki), 363 (część działki), 513/5, 513/6, 513/7, 513/8, 513/9, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 513/17 z obrębu Wierzbno, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2018-07-10 11:58:05
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ewa Szydełko 2018-07-10 11:53:49
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Reńsko gmina Warnice Ewa Szydełko 2018-07-10 11:52:30
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:41:51
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć i przekazywania informacji w sprawach świadczenia "Dobry start" Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:39:12
Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start" Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:38:50
Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:37:56
Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start" Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:34:35
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć i przekazywania informacji w sprawach świadczenia "Dobry start" Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:32:07
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Warnice objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:28:34
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2018-2029 Ireneusz Rożuk 2018-07-10 08:20:59
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-09 14:06:52
Gminnna Biblioteka Publiczna w Warnicach z filią w Obrytej Ireneusz Rożuk 2018-07-06 13:55:55
Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach - Dane Ireneusz Rożuk 2018-07-06 12:45:25
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 - II przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-06 11:16:17
Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ireneusz Rożuk 2018-07-06 09:14:51
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2018/2019 Ewa Szydełko 2018-07-05 11:52:15
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018 Ireneusz Rożuk 2018-07-04 15:02:09
Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 r. Ireneusz Rożuk 2018-07-04 09:57:36
Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego Ireneusz Rożuk 2018-07-03 10:09:57
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów Ireneusz Rożuk 2018-07-03 10:06:58
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego Ireneusz Rożuk 2018-07-03 08:29:20
Plan zamówień publicznych - aktualizacja 02 lipca 2018 r. Ewa Paciorek 2018-07-03 08:26:02
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice - III przetarg nieograniczony Ewa Szydełko 2018-07-03 07:51:07