herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z dnia 13 marca 2018 roku ze wstępnej analizy dokumentów kandydatek złożonych na stanowisko ds. Promocji Gminy, Sportu, Kultury i Zdrowia Ireneusz Rożuk 2018-03-15 10:52:27
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży - wykaz 5/18 Karolina Śniadek 2018-03-14 14:01:30
Obsługa sceniczna w czasie imprez w Gminie Warnice w 2018 roku - Zapytanie ofertowe Ireneusz Rożuk 2018-03-14 08:11:10
Obsługa sceniczna w czasie imprez w Gminie Warnice w 2018 roku Ireneusz Rożuk 2018-03-14 08:06:09
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży - wykaz 4/18 Karolina Śniadek 2018-03-13 11:34:01
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warnice Ireneusz Rożuk 2018-03-09 14:58:06
Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2018-03-09 14:41:06
Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminny wykorzystywanych rolniczo Ireneusz Rożuk 2018-03-09 12:49:18
Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018 Ireneusz Rożuk 2018-03-09 12:43:44
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2018-03-09 12:42:15
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży - wykaz 3/18 Ireneusz Rożuk 2018-03-08 14:51:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi wewnętrznej oraz - w części - drogi polnej, stanowiącej dojazd do pól uprawnych na terenie działek nr 6/31 oraz nr 5 dr z obrębu Wójcin, gmina Warnice, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2018-03-06 11:47:47
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na pisemny wniosek Ireneusz Rożuk 2018-03-01 14:48:14
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na pisemny wniosek Ireneusz Rożuk 2018-03-01 14:47:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, obręb Warnice, dz. nr 569/3". Ewa Paciorek 2018-03-01 13:25:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, obręb Warnice, dz. nr 569/3". Ewa Paciorek 2018-03-01 13:24:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, obręb Warnice, dz. nr 569/3". Ewa Paciorek 2018-03-01 13:23:19
Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warnice Ireneusz Rożuk 2018-02-26 12:57:53
Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminny wykorzystywanych rolniczo Ireneusz Rożuk 2018-02-26 12:53:33
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 r. Ireneusz Rożuk 2018-02-26 12:51:44
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ireneusz Rożuk 2018-02-26 12:49:04
Komisja Socjalna Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 12:08:38
Skład Rady Gminy - VII kadencja Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 12:06:15
Uchwała Nr XLIII/220/2018 Rady Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2018 Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 10:02:37
Uchwała Nr XLIII/221/2018 Rady Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 10:01:15
Uchwała Nr XLIII/222/2018 Rady Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Barnim i Warnice Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 09:59:47
Uchwała Nr XLIII/222/2018 Rady Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Barnim i Warnice Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 09:58:26
Uchwała Nr XLIII/221/2018 Rady Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 09:56:33
Uchwała Nr XLIII/220/2018 Rady Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2018 Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 09:53:49
Sesja Nr XLIII - 23 lutego 2018 r. Katarzyna Nejranowska 2018-02-26 09:37:26
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko ds. Promocji Gminy, Sportu, Kultury i Zdrowia Ireneusz Rożuk 2018-02-23 14:39:48
Nabór na stanowisko ds. Promocji Gminy, Sportu, Kultury i Zdrowia : 2018-02-23 Ireneusz Rożuk 2018-02-23 14:33:58
Nabór na stanowisko ds. Promocji Gminy, Sportu, Kultury i Zdrowia : 2018-02-23 Ireneusz Rożuk 2018-02-23 14:32:20
Oferty pracy - 2018 rok Ireneusz Rożuk 2018-02-23 14:31:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi wewnętrznej oraz w części drogi polnej, stanowiącej dojazd do pól uprawnych na terenie działek nr 6/31 raz nr 5 z obrębu Wójcin, gmina Warnice" Ewa Paciorek 2018-02-20 14:18:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi wewnętrznej oraz w części drogi polnej, stanowiącej dojazd do pól uprawnych na terenie działek nr 6/31 raz nr 5 z obrębu Wójcin, gmina Warnice" Ewa Paciorek 2018-02-20 14:17:22
Rejestr działalności regulowanej Monika Ostrowska 2018-02-20 14:16:40
Rejestr działalności regulowanej Monika Ostrowska 2018-02-20 14:16:13
Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2018. Ireneusz Rożuk 2018-02-19 15:08:50
Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Ireneusz Rożuk 2018-02-19 15:06:47