Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem, przepompowni ścieków wraz z zasileniem elektroenergetycznym, rurociągiem tłoczonym ścieków oraz przyłączem wody na terenie działek o numerach ewidencyjnych 7, 10/1, 6/31,obręb Wójcin, gmina Warnice oraz na terenie działki o numerze ewidencyjnym 171, obręb Barnim, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2023-06-07 13:24:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na terenie działek o numerach ewidencyjnych 171, 92/15 w obrębie Barnim, gmina Warnice oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o numerach ewidencyjnych nr 92/16, 92/19 w obrębie Barnim, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2023-06-07 13:21:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na terenie działek o numerach ewidencyjnych 171, 92/15 w obrębie Barnim, gmina Warnice oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o numerach ewidencyjnych nr 92/16, 92/19 w obrębie Barnim, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2023-06-07 13:21:04
MPZP - gminy ościenne Ireneusz Rożuk 2023-06-07 10:17:40
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Cieple Mieszkanie" w Gminie Warnice Ireneusz Rożuk 2023-06-07 10:15:27
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Cieple Mieszkanie" w Gminie Warnice Ireneusz Rożuk 2023-06-07 10:12:07
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzezin, Młyny, Pyrzyce 1, Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Turze, Żabów w gminie Pyrzyce oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Ewa Paciorek 2023-06-07 09:07:50
MPZP - gminy ościenne Ewa Paciorek 2023-06-07 09:04:30
MPZP - gminy ościenne Ewa Paciorek 2023-06-07 09:04:21
Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komitetu ds. organizacji "Rodzinnego Pikniku w Warnicach" Ireneusz Rożuk 2023-06-05 09:55:31
Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na 2023 rok Ireneusz Rożuk 2023-06-05 09:52:04
Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2023 r. Ireneusz Rożuk 2023-06-05 09:46:19
Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2023 r. Ireneusz Rożuk 2023-06-05 09:41:44
Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r. Ireneusz Rożuk 2023-06-05 09:30:40
Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu do uchwały Nr XLV/253/2023 Rady Gminy Warnice w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na 2023 rok z dnia 26 maja 2023 r. Ireneusz Rożuk 2023-06-05 09:19:21
Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Warnice za rok 2022 Ireneusz Rożuk 2023-06-02 12:34:39
XLV Sesja Rady Gminy Warnice - 26.05.2023 r. Ireneusz Rożuk 2023-05-30 10:16:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa sieci kanalizacyjnej celu podłączenia m. Wójcin do oczyszczalni ścieków w m. Barnim wraz z likwidacją oczyszczalni w m. Wójcin, gm. Warnic" Ireneusz Rożuk 2023-05-29 13:57:15
Budowa sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia m. Wójcin do oczyszczalni ścieków w m. Barnim wraz z likwidacją oczyszczalni w m. Wójcin, gm. Warnice Ewa Szydełko 2023-05-29 12:31:06
Budowa dwóch świetlic kontenerowych na terenie gminy Warnice - Etap II (II postępowanie) Ewa Szydełko 2023-05-29 10:48:16
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Kłęby - dokument usunięty Ewa Paciorek 2023-05-29 08:47:35
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Przylep - dokument usunięty Ewa Paciorek 2023-05-29 08:47:33
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wójcin - dokument usunięty Ewa Paciorek 2023-05-29 08:47:31
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zaborsko - dokument usunięty Ewa Paciorek 2023-05-29 08:47:28
Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach Ireneusz Rożuk 2023-05-25 12:27:04
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2022 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł Ireneusz Rożuk 2023-05-25 11:18:24
Raport o stanie Gminy Warnice za 2022 r. Ireneusz Rożuk 2023-05-25 07:57:45
Wójt Gminy Warnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2023-05-23 11:57:20
Wójt Gminy Warnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2023-05-23 11:56:28
Budowa sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia m. Wójcin do oczyszczalni ścieków w m. Barnim wraz z likwidacją oczyszczalni w m. Wójcin, gm. Warnice Ewa Szydełko 2023-05-23 07:06:51
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży na pisemne wnioski w drodze bezprzetargowej Małgorzata Semczyszyn 2023-05-22 14:39:33
Budowa dwóch świetlic kontenerowych na terenie gminy Warnice - Etap II (II postępowanie) Ewa Szydełko 2023-05-19 10:13:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej ? 110 mm o długości ok. 110 m na terenie inwestycji składającym się z działki drogowej nr 498/2 oraz części działek drogowych nr 494/1 i 501/1 z obrębu geodezyjnego Wierzbno, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2023-05-18 08:36:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej ? 110 mm o długości ok. 110 m na terenie inwestycji składającym się z działki drogowej nr 498/2 oraz części działek drogowych nr 494/1 i 501/1 z obrębu geodezyjnego Wierzbno, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2023-05-18 08:35:51
Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 maja 2023r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach Ireneusz Rożuk 2023-05-17 11:24:32
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok Ireneusz Rożuk 2023-05-17 11:10:27
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Ireneusz Rożuk 2023-05-16 12:07:08
Protokół zamówienia publicznego Ewa Paciorek 2023-05-16 11:57:46
Budowa sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia m. Wójcin do oczyszczalni ścieków w m. Barnim wraz z likwidacją oczyszczalni w m. Wójcin, gm. Warnice Ewa Szydełko 2023-05-11 12:56:01
Sprostowanie do zapytania ofertowego. Ewa Paciorek 2023-05-11 12:04:14