Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Warnice - 2019 rok

 

REJESTR UCHWAL VIII KADENCJI RADY GMINY WARNICE

 

(2018-2023)

ROK 2019

 

Lp.

Data

Numer uchwały

Treść

18

09.01.2019

IV/18/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/2014 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej uchwałą Nr XLIV/293/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku

19

09.01.2019

IV/19/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/132/2008 Rady Gminy Warnice z dnia 12 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienioną Uchwałą Nr XXII/138/2008 z dnia 16 października 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/151/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku/ Uchwałą Nr XXXVII/217/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/75/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/72/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku, Uchwałą nr XX/109/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

20

30.01.2019

V/20/2019

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Warnice na 2019 rok

21

30.01.2019

V/21/2019

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na rok 2019

22

30.01.2019

V/22/2019

w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewidencyjny 501 obręb Warnice, gmina Warnice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej

23

30.01.2019

V/22/2019

w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewidencyjny 501 obręb Warnice, gmina Warnice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej

24

30.01.2019

V/24/2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2019

25

30.01.2019

V/25/2019

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2019-2032

26

15.03.2019

VI/26/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2019 Rady Gminy Warnice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na 2019 r.

27

15.03.2019

VI/27/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r.

28

15.03.2019

VI/28/2019

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2019-2032

29

29.03.2019

VII/29/2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2019.

30

29.03.2019

VII/30/2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2019 r.

31

29.03.2019

VII/31/2019

w sprawie wystąpienia Gminy Warnice ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka.

32

29.03.2019

VII/32/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/132/2008 Rady Gminy Warnice z dnia 12 września 2008 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXII/138/2008 z dnia 16 października 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/151/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku / Uchwałą Nr XXXVII/217/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/75/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/72/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku, Uchwałą nr XX/109/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą nr IV/19/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

33

29.03.2019

VII/33/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/289/2014 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmienioną Uchwałą Nr XLIV/293/2008 z dnia 18 lipca 2014 roku Uchwałą Nr IV/18/2019 r. z dnia 9 stycznia 2019 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

34

26.04.2019

VIII/34/2019

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

35

26.04.2019

VIII/35/2019

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia inkaso.

36

26.04.2019

VIII/36/2019

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę.

37

24.05.2019

IX/37/2019

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

38

24.05.2019

IX/38/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Barnim położonego w Gminie Warnice

39

24.05.2019

IX/39/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Cieszysław położonego w Gminie Warnice

40

24.05.2019

IX/40/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dębica położonego w Gminie Warnice

41

24.05.2019

IX/41/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grędziec położonego w Gminie Warnice

42

24.05.2019

IX/42/2019

w sprawie zmiana statutu Sołectwa Kłęby położonego w Gminie Warnice

43

24.05.2019

IX/43/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowy Przylep położonego w Gminie Warnice

44

24.05.2019

IX/44/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Obryta położonego w Gminie Warnice

45

24.05.2019

IX/45/2019

Uchwała Nr IX/45/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Warnice - Przysiółek położonego w Gminie Warnice

46

24.05.2019

IX/46/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Reńsko położonego w Gminie Warnice

47

24.05.2019

IX/47/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stary Przylep położonego w Gminie Warnice

48

24.05.2019

IX/48/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Warnice położonego w Gminie Warnice

49

24.05.2019

IX/49/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wierzbno położonego w Gminie Warnice

50

24.05.2019

IX/50/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wójcin położonego w Gminie Warnice

51

24.05.2019

IX/51/2019

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zaborsko położonego w Gminie Warnice

52

28.06.2019

X/52/2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania

53

28.06.2019

X/53/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2018 rok

54

28.06.2019

X/54/2019

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

55

28.06.2019

X/55/2019

zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

56

28.06.2019

X/56/2019

zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.

57

28.06.2019

X/57/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warnice.

58

28.06.2019

X/58/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 rok.

59

28.06.2019

X/59/2019

w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2019-2032.

60

27.09.2019

XI/60/2019

w sprawie określania zasad udzielania, prawa postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznawanej z budżetu Gminy Warnice dla spółek wodnych

61

27.09.2019

XI/61/2019

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

62

27.09.2019

XI/62/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

63

27.09.2019

XI/63/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 rok

64

25.10.2019

XII/64/2019

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

65

25.10.2019

XII/65/2019

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

66

25.10.2019

XII/66/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r.

67

29.11.2019

XIII/67/2019

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

68

29.11.2019

XIII/68/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2019 r.

69

29.11.2019

XIII/69/2019

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Warnice

70

29.11.2019

XIII/70/2019

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Warnice

71

29.11.2019

XIII/71/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

72

27.12.2019

XIV/72/2019

w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

73

27.12.2019

XIV/73/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2019 r.

74

27.12.2019

XIV/74/2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2020.

75

27.12.2019

XIV/75/2019

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2020 - 2032

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Bieniek 12-01-2021 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Agata Bieniek 12-01-2021 13:52