Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Petycje 2020

Do pobrania: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 (plik PDF)

L.p. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust.3 ustawy
o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Petycja wielokrotna Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
skan Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870.t.j. z dnia 2018.05.10) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy petycję - prosząc Wójta aby w trybie § 6 ust 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20.01.2011 r.) zlecił przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie "Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów 30.03.2020r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odpowiedź
2 Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
skan Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870.t.j. z dnia 2018.05.10) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy petycję:
II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowanym wniosku o udostępnienie informacji publicznej (szczególnie zwracamy uwagę na osnowę wniosku) i w oparciu o udzielone przez Urząd odpowiedzi.
II.2)  Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk - spełniających aktualne normy podane w niniejszym piśmie i w oparciu o powołane powyżej - ogólnie uznane zasady postępowania lege artis - przy udostępnianiu środków do dezynfekcji. 
07.08.2020 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odpowiedź
3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach skan

Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie określonym w poniższych punktach:
1. Jaką kwotę w skali roku wydatkuje Gmina na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej?
2. W trybie wyżej wymienionych podstaw prawnych wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych środków chemicznych jakie zakupiła Gmina do realizacji zadań określonych w pkt. 1?
3. Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki VAT zawartego w cenie podchlorynu sodu  - stosowanego przez Gminę do dezynfekcji wody pitnej?
4. Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie nazw handlowych flokulantów i koagulantów, a także innych środków chemicznych i biologicznych niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody oraz odnośnych cen netto i ilości nabywanych przez Gminę.
5. Wnosimy o podanie krótkiego - max. 4 zdaniowego opisu technologi na jakiej oparta jest praca oczyszczalni ścieków.
6. Wnosimy o podanie krótkiego - max. 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej przez Gminę do czyszczenia przepompowni oraz koszty ponoszone w związku z tym procesem.
7. Czy na terenie Gminy znajdują się zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpieli rekreacyjnych?
8. Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - jakie działania podejmuje gmina w celu utrzymania czystości wody w zbiornikach, o których mowa w powyższym pkt.

 

25.06.2020 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odpowiedź
4 Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
skan Efektywniejsze i racjonalniejsze wydatkowanie środków publicznych powierzonych gminom przez podatników i budżet państwa oraz lepsze zaspokajanie żywotnych potrzeb mieszkańców gminy w tym prawa do odpowiedniej jakości atestowanych środków dezynfekujących. 18.09.2020 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odpowiedź
5

Grzegorz Piątkowski

skan

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Warnice do rozpatrzenia petycji i pilnego przyjęcia uchwały by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

11.12.2020 r.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Ogłoszenie odpowiedź
6

Piotr Sterkowski

skan

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających mi prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Warnice do rozpatrzenia petycji i pilnego przyjęcia uchwały by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

21.12.2020 r.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Ogłoszenie odpowiedź
7

Teresa Garland TRS NP SKK

Skr. Poczt. 88

32–050 Skawina

skan

Na podstawie Deklaracji Praw Człowieka ONZ
Deklaracji ONZ o Prawach Ludności Rdzennej
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. a w szczególności artykułów: Art.1, art.2, art.4, art.13, art.15, art.17, art.20, art.21, art.30, art.38, art. 39, art.47, art.51 pkt1, art.60, art.63, art.68, art.82 zwracamy się z petycją do Rady Gminy o uchwalenie uchwały dot. ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium tutejszej gminy.

21.12.2020 r.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Nie odpowiedź

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 14-05-2020 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 04-03-2021 14:09