Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - jednorazowa pielęgnacja murawy na boisku sportowym oraz utworzenie pasa żwirowego wzdłuż ogrodzenia boiska w m. Obryta Gmina Warnice

GMINA WARNICE
74-201 Warnice
woj. zachodniopomorskie
NIP: 853-145-73-92

Warnice, dnia 14.04.2017 r.

Nasz znak: GN.271.2.2017.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny w zakresie: jednorazowej pielęgnacji murawy na boisku sportowym oraz utworzenie pasa żwirowego wzdłuż ogrodzenia boiska w m. Obryta Gmina Warnice.    

I. Zamawiający:
Gmina Warnice
Warnice 66
74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90
II. Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa zamówienia:
Jednorazowa pielęgnacja murawy na boisku sportowym oraz utworzenie pasa żwirowego wzdłuż ogrodzenia boiska w m. Obryta Gmina Warnice.    
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie wertykulacji (uzupełnienie powstałych ubytków trawy poprzez dosianie nowej), wałowania, aeracji oraz nawiezienie nawozem murawy
na boisku oraz bocznych trawników;
prace dot. pasa zieleni znajdującego się przy ogrodzeniu od strony drogi nr 424 zmierzające do utworzenia pasa żwirowego:
b) usunięcie darni (pow. ok. 232 m²);
c) montaż obrzeży – ekobordów (na dł. ok. 77 m);
d) wyłożenie powierzchni agrotkaniną i wysypanie żwirem 16-32 mm (ok. 24 t).
Podane powyżej wymiary powierzchni oraz ilość materiału są jednostkami poglądowymi.
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w terenie.

III. Termin realizacji zadania:
Termin składania ofert cenowych do: 28.04.2017 r.
Prace wymienione w pkt. 2 należy zakończyć do dnia 26.05.2017 r.

IV. Kryterium wyboru oferty:
100 % - cena

V. Sposób przygotowania oferty:
1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania  do ich uzupełnienia.
3. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,  w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

 

OFERTA CENOWA

 

Jednorazowa pielęgnacja murawy na boisku sportowym oraz utworzenie pasa żwirowego wzdłuż ogrodzenia boiska w m. Obryta Gmina Warnice.

 

Nie otwierać przed dniem 28.04.2017 r.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Sekretariat Urzędu Gminy Warnice, pok. nr 10
tel. 91 561 28 90, fax. 91 578 32 84
W terminie do dnia 28.04.2017 r.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela podinspektor Małgorzata Konieczniak     tel. 91 561 28 90 wew. 22

VIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Skan mapy przedstawiający boisko w m. Obryta Gm. Warnice.

Z up. Wójta

/ - / Waldemar Lubiński

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 14-04-2017 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Konieczniak 14-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2017 12:50