Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ankiety - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Warnice przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.
Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!
• znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
• realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;
Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badana ankietowego. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 27 maja 2016 roku.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj: http://goo.gl/forms/HwAIq1GhCJ - ankieta dla budynków mieszkalnych
http://goo.gl/forms/9OP7VwCoCU  - ankieta dla budynków i lokalów, wykorzystywanych przy działalności gospodarczej
Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie.
Ponadto wydrukowane ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Warnicach. Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie (załączniki poniżej).
Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:
1. Osobiście – w Urzędzie Gminy w Warnicach w sekretariacie,
2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres srodowisko@warnice.pl
3. Listownie za pomocą poczty na adres:
Urząd Gminy w Warnicach
Warnice 66
74-201 Warnice
z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

 

Załączniki do pobrania:
Ankieta dla Mieszkańca (wersja PDF)
Ankieta dla Mieszkańca (wersja word)
Ankieta dla Przedsiębiorcy (wersja PDF)
Ankieta dla Przedsiębiorcy (wersja word)


Nasz znak: OŚ.602.1.8.2016.MO

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Warnice

z dnia 08.08.2016 r.

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2023”

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353), Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2020-2023 ”.

Zgodnie w/w ustawą wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz  do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o opinię odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie znak: WOPN-OS.410.182.2016.MP z dnia 02.08.2016 r. stwierdził, że dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2020-2023” istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie znak NZNS.7040.1.57.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. wyraził opinię, że dla projektu dokumentu pn. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2020-2023” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Celem nadrzędnym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku, tzn.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych oraz podniesienia efektywności energetycznej.

Realizacja kierunków działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości powietrza i poprawę jakości życia mieszkańców na terenie Gminy.

Zaproponowane w Planie kierunki działań są optymalne dla Gminy pod kątem możliwości budowania gospodarki zrównoważonej energetycznie. Kierunki działań uwzględniają potrzeby ochrony środowiska i są spójne z ideą zrównoważonego rozwoju kraju, województwa i gminy. Ponadto, działania określone w Planie mają charakter ogólny (kierunkowy), nie precyzują i nie przesądzają o zakresie, rodzaju, ani skali zadań dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w tym nie precyzują ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przewidziane w Planie kierunki działań mają wymiar lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Warnice.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, jak również uwzględniając uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2020-2023 ”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Warnice

                                                                                                                                                Anna Hackiewicz-Gębska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 27-04-2016 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Ostrowska 09-08-2016 14:44