Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe dotyczące: "Remontu świetlicy wiejskiej w m. Zaborsko, gm. Warnice - polegający na wymianie podłogi w sali głównej oraz doświetlenie świetlicy."

Warnice, dnia 18.01.2016r.

PP.271.03.02.2016.AS

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2016

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR
    

            Na podstawie zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro oraz zarządzenia Nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Warnice w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Remont świetlicy wiejskiej w m. Zaborsko, gm. Warnice polegający

na wymianie podłogi w Sali głównej oraz doświetlenie świetlicy.”

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66
74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:

     Szczegółowy zakres robót określony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiący załącznik Nr 2 oraz Przedmiarze Robót stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 1.   Termin realizacji zadania:

Termin świadczenia usługi ustala się do dnia 27.04.2016r.

 1.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełnienia warunków:

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu powinni wykazać, że:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kierownik budowy – kierownik robót).
 3. Posiadają doświadczenie  w wykonaniu usług objętych przedmiotem zamówienia.
 4. Wystawione przez inne podmioty Referencje.
 1. Kryterium wyboru oferty:

      88 %  cena brutto

      12 %  termin wykonania

 1.  Sposób przygotowania oferty:

     Zgodnie z formularzem ofertowym, należy wskazać cenę netto, kwotę oraz stawkę podatku VAT a także cenę brutto.

     Do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w prac.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
lub drogą elektroniczną na adres planowanie@warnice.pl

W terminie do dnia 01.02.2016r. do godziny 12:00.

 1. W załączeniu przedmiar.
 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela inspektor Andżelika Sewerynek tel. 91 561 28 90 wew. 14

 

                                                                                               (-) Anna Hackiewicz-Gębska

                                                                                                     Wójt Gminy Warnice

 

========================================================================================

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30.000 euro

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont świetlicy wiejskiej w m. Zaborsko, gm. Warnice polegający na wymianie podłogi     

w Sali głównej oraz doświetlenie świetlicy.”

         

 1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 18.01.2016r. na kwotę 66.666,00, zł netto,  co stanowi równowartość 15.968,29 euro (1 euro = 4,1749 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015r., poz. 2254).
 1. W dniu 18.01.2016r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu zamieszczono zapytanie ofertowe.
 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

 

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena ofertowa (brutto)

Punktacja

Nr 1

„BOREJSZO” Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 12

78-600 Wałcz

79.381,46

66,02

Nr 2

Zakład Usług Budowlanych

Mirosław Bartosiewicz

ul. św. Bonifacego 21

74-320 Barlinek

74.126,54

72,68

Nr 3

Zakład Budownictwa Ogólnego

Leszek Gołębiowski

ul. Staromiejska 89

74-200 Pyrzyce

65.973,37

81,38

Nr 4

P.W. KRONEX

Krzysztof Krupski

Sumiak 4,

74-304 Nowogródek Pomorski

57.955,91

90,93

Nr 5

PP Usługi Budowlane

Przemysław Przybylski

Chlebówko 5/1

73-112 Stara Dąbrowa

98.780,57

54,73

Nr 6

Firma Ogólnobudowlana

„WaSeBud” Sebastian Wallas

ul. Kormoranów 3/10

71-696 Szczecin 

79.578,32

73,37

Nr 7

MBUD Sp. z o.o.

Plac Batorego 5/9

70-207 Szczecin

73.800,00

74,55

Nr 8

KRULAN Łukasz Kruszyński

Troszyn 44/7,

74-535 Mieszkowice

74.000,00

70,50

Nr 9

Sepor Łukasz Dziadkiewicz

ul. Słoneczna 13

74-500 Chojna

62.504,70

82,64

Nr 10

Zakład Remontowo-Budowlany

Mirosław Derlatka

ul. J. Lechonia 9a/3

73-110 Stargard 

65.997,90

80,79

Nr 11

BOGUCKI

Przedsiębiorstwo

Budowlane S.C.

Marek Bogucki

Zofia Bogucka

ul. Nadbrzeżna 8

73-110 Stargard

86.100,00

63,38

Nr 12

Zakład Ogólnobudowlany

PAT-BUD Grzegorz Patycki

ul. Młyńska 12

78-540 Kalisz Pomorski

55.500,00

92,50

          

 1. W wyniku analizy ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Zakład Ogólnobudowlany

PAT-BUD Grzegorz Patycki

ul. Młyńska 12

78-540 Kalisz Pomorski

 1. Propozycja wyboru Wykonawcy wraz z uzasadnieniem:

          W wyniku przeprowadzonego postępowania najbardziej korzystną ofertę przedstawił Zakład Ogólnobudowlany PAT-BUD Grzegorz Patycki ul. Młyńska 12, 78-540 Kalisz Pomorski. Oferta uzyskała  najwyższą punktację w przeprowadzonym postępowaniu.

 1. Postępowanie prowadziła: Inspektor Andżelika Sewerynek.

                                                                                                                         (-) Wójt Gminy Warnice

                                                                                                                        Anna Hackiewicz-Gębska                           

                     

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andżelika Sewerynek 18-01-2016 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andżelika Sewerynek 18-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Andżelika Sewerynek 04-02-2016 08:58