Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, projektów decyzji zmieniających wydaną decyzję oraz projektów decyzji odmawiających wydanie decyzji urbanistyczncyh na terenie Gminy Warnice.

Warnice, dnia 05.01.2016r.

PP.271.02.02.2016.AS

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2016

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

     

            Na podstawie zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro oraz zarządzenia Nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Warnice w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

Sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, projektów decyzji zmieniających wydaną decyzję oraz projektów decyzji odmawiających wydanie decyzji urbanistycznych.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66
74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych wraz ze wskazaniem stron do jej uzgodnienia.
 2. Sporządzanie projektu decyzji zmieniającej wydaną decyzję.
 3. Sporządzanie projektu decyzji odmawiającej wydanie decyzji urbanistycznej.
 1.   Termin realizacji zadania:

Zamówienie ma charakter usługi powtarzającej się okresowo.

Termin świadczenia usługi ustala się od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.12.2016r.

 1.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełnienia warunków:

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu powinni wykazać, że:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Posiadają doświadczenie  w wykonaniu usług objętych przedmiotem zamówienia

(łącznie minimum 100 sztuk projektów decyzji dla minimum dwóch Zamawiających)  

Dokumenty załączone do wykazu mają potwierdzać, że usługi zostały wykonane należycie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

 1. Załączyć przykładowy projekt decyzji o warunkach zabudowy wraz z opracowaną analizą oraz opracowanymi mapami do decyzji oraz do analizy.
 2. Wystawione przez inne podmioty Referencje.
 1. Kryterium wyboru oferty:

      60 %  cena brutto

      22 %  jakość przygotowanej decyzji  

      18 %  doświadczenie

 1.  Sposób przygotowania oferty:

      Zgodnie z formularzem ofertowym, należy wskazać cenę netto, kwotę oraz stawkę podatku VAT a także cenę brutto dla poszczególnych elementów zamówienia tj.:

 1. Sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych wraz ze wskazaniem stron do jej uzgodnienia.
 2. Sporządzanie projektu decyzji zmieniającej wydaną decyzję.
 3. Sporządzanie projektu decyzji odmawiającej wydanie decyzji urbanistycznej.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
lub drogą elektroniczną na adres planowanie@warnice.pl

W terminie do dnia 25.01.2016r. do godziny 12:00.

 1. W załączeniu projekt umowy.
 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela inspektor Andżelika Sewerynek tel. 91 561 28 90 wew. 14

                 

                                                                                                                             (-) Wójt Gminy

                                                                                                                     Anna Hackiewicz-Gębska

 

=============================================================================================

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, projektów decyzji zmieniających wydaną decyzję oraz projektów decyzji odmawiających wydanie decyzji urbanistycznych.”

          2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 05.01.2016r. na kwotę 12.195,10, zł netto,  co stanowi równowartość 2921,05 euro (1 euro = 4,1749 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015r., poz. 2254).

 1. W dniu 05.01.2016r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu zamieszczono zapytanie ofertowe a także zwrócono się bezpośrednio do niżej wymienionych wykonawców:

Lp.

Wykonawca

Adres meilowy

1.

Pracownia Projektowa Studio Jackowski

Dominika Jackowski

ul. Wileńska 5/4, 73-110 Stargard

dj@jackowskistudio.com

2.

Studio Architektury i Urbanistyki

Małgorzata Wojtaś-Frankowska

ul. Czarnieckiego 25A, 73-110 Stargard

archica@archica.pl

3.

Architekt Wojciech Kamiński

ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin

wsc@wsc.pl

4.

Planowanie Przestrzenne

Marta Piechota – Kondela

ul. Srebrna 9a, 73-210 Recz

biuro.urbanistyczne@wp.pl

5.

Pracownia Projektowa

Architekt Tomasz Brejdak

ul. Czarnieckiego 13/20, 73-110 Stargard

biuro@brejdak.pl

6.

Architekt Arkadiusz Fiącek

ul. Dworcowa 23, 74-200 Pyrzyce

fiacek.architekt@gmail.com

7.

Biuro Projektowe Bogusława Lipik

ul. Staromiejska 26, 74-200 Pyrzyce

biuro@lipikarchitekci.pl

8.

Firma Projektowo-Budowlana

Gołębiowski Mirosław

ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce

mirek@infoman.com.pl

9.

Arterie Marta Mróz

ul. Zielona 60, Dębno

biuro@arterie.pl

10.

DBA Pracownia Architektoniczna

Daniel Capar

ul. Welecka 1G, 72-006 Szczecin-Mierzyn

biuro@dba-architekci.pl

11.

AM Biuro Architektoniczne

Alicja Misztal

ul. Perłowa 19, 71-804 Szczecin

almisza@wp.pl

12.

Architekt Tomasz Bak

ul. Słowacka 13/a1, 71-771 Szczecin

biuro@tomaszbak.pl

13.

IDS Architekci Sp. z o.o.

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin

maciejpanek@home.pl

14.

Architekt Wojciech Kamiński

ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin

wojtek.kaminski@internet.v.pl

15.

Architekt Jolanta Patalan

ul. Poronińska 32, 71-023 Szczecin

ipatalan@wp.pl

16.

Usługi Projektowe

Agata Wierzchowska-Kustosz

ul. Nieduża 4/7, 71-531 Szczecin

akustosz@interia.pl

17.

Pracownia Architektoniczna „Apsyda”

Jakub Kijewski

ul. Koszalińska 37/3, Szczecinek

Jakub_kijewski@wp.pl

18.

„Profil” Pracownia Architektury

Arch. Beata Piotrowska

Nowe Bielice 2a

beata@eweb.pl

19.

Biuro Projektowe Architrew

Tomasz Wolanin

ul. Wierzbowska 4, Szczecinek

twolanin@gazeta.pl

20.

„Archena” Studio Architektury

Andrzej Nowak

ul. Niedziałkowskiego 21, Szczecin

archena@wp.pl

21.

Architekt Agnieszka Chromińska

ul. 5 lipca 30 lok. 21, Szczecin

chrominska@wp.pl

      Zapytanie skierowane pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie (właściwe podkreślić).

 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Wartość punktowa

1

Architekt Wojciech Kamiński

ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin

 

Bosso Pracownia Projektowa Marta Krysztofiak

ul. Księcia Warcisława I 26c/14, 71-667 Szczecin

20,29

 2

mgr inż. arch. Iwona Cehak

Biuro Projektowe „Archicon”

ul. Zagłoby 37, 71-687 Szczecin

15,86

 3

Biuro Projektowe Bogusława Lipik

ul. Staromiejska 26, 74-200 Pyrzyce

17,17

 4

Jackowski Studio Dominika Jackowski

ul. Kazimierska 2A/2, 71-043 Szczecin

18,06

          

 1. W wyniku analizy ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

                                                   Architekt Wojciech Kamiński

                                                    ul. Podhalańska 13/8

                                                       70-452 Szczecin

                                Bosso Pracownia Projektowa Marta Krysztofiak

                                           ul. Księcia Warcisława I 26c/14

                                                    71-667 Szczecin

 1. Propozycja wyboru Wykonawcy wraz z uzasadnieniem:

               W wyniku przeprowadzonego postępowania najbardziej korzystną ofertę przedstawił Architekt Wojciech Kamiński, ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin, Bosso Pracownia Projektowa Marta Krysztofiak ul. Księcia Warcisława I 26c/14, 71-667 Szczecin. Oferta uzyskała  najwyższą punktację w przeprowadzonym postępowaniu.

 1. Postępowanie prowadziła: Inspektor Andżelika Sewerynek.

 

                                                                                                  (-)  Wójt Gminy Warnice

                                                                                                 Anna Hackiewicz-Gębska

 

 

 

                                                                                        

 

 

        

 

          

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andżelika Sewerynek 05-01-2016 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andżelika Sewerynek 05-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Andżelika Sewerynek 02-02-2016 09:36