Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek Nr 488/7, 501/1 obręb Wierzbno ". Ewa Paciorek 2023-09-29 12:20:28
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Warnice na stanowisko ds. obywatelskich Ireneusz Rożuk 2023-09-28 14:43:03
Plan zamówień publicznych 28.09.2023 Ewa Szydełko 2023-09-28 12:22:04
Zakup wraz z dostawą paliw stałych na potrzeby ogrzania budynku Urzędu Gminy oraz budynków administrowanych przez Gminę Warnice na okres październik 2023 - kwiecień 2024 Ewa Szydełko 2023-09-28 11:36:44
- dokument usunięty Ewa Paciorek 2023-09-27 10:28:11
- dokument usunięty Ewa Paciorek 2023-09-27 10:28:05
Ewa Paciorek 2023-09-27 10:27:44
Ewa Paciorek 2023-09-27 10:26:25
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warnice - dokument usunięty Ewa Paciorek 2023-09-27 10:23:38
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice. Ewa Paciorek 2023-09-27 10:19:59
Uchwała Nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice Ewa Paciorek 2023-09-27 10:19:16
Uchwała Nr VII/46/2003 Rady Gminy w Warniach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmującej teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - działka nr 282/6 - obręb geodezyjny Warnice Ewa Paciorek 2023-09-27 10:11:04
Uchwała Nr XX/125/2000 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - dotyczącej wyznaczenia terenów rekreacyjno-turystycznych z usługami towarzyszącymi na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno - dz. Nr 489 Ewa Paciorek 2023-09-27 09:09:38
Uchwała Nr XX/124/2000 Rady Gminy warnice z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - dotyczącej wyznaczenia zaplecza komunikacyjnego na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno - część dz. Nr 501/4 Ewa Paciorek 2023-09-27 09:08:58
Uchwała Nr X/48/99 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 września 1999 roku w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmujące tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej Ewa Paciorek 2023-09-27 09:07:23
Uchwała Nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice Ewa Paciorek 2023-09-27 09:06:16
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Warnice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych Ewa Paciorek 2023-09-27 09:04:28
Uchwała Nr XVII/80/04 Rady Gminy w Warniach z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obejmującego teren pod cmentarz wraz z obsługą komunikacyjną na działce nr 172 obrębu geodezyjnego Wierzbno - gmina Warnice Ewa Paciorek 2023-09-27 09:02:48
Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Gminy w Warnicach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmującej teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach nr 193/9 i cz. 193/22 obrębu geodezyjnego Warnice Ewa Paciorek 2023-09-27 09:01:24
Uchwała Nr VII/46/2003 Rady Gminy w Warniach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmującej teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - działka nr 282/6 - obręb geodezyjny Warnice Ewa Paciorek 2023-09-26 14:16:49
Uchwała Nr XX/125/2000 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - dotyczącej wyznaczenia terenów rekreacyjno-turystycznych z usługami towarzyszącymi na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno - dz. Nr 489 Ewa Paciorek 2023-09-26 14:15:55
Uchwała Nr XX/124/2000 Rady Gminy warnice z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - dotyczącej wyznaczenia zaplecza komunikacyjnego na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno - część dz. Nr 501/4 Ewa Paciorek 2023-09-26 14:14:29
Uchwała Nr X/48/99 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 września 1999 roku w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmujące tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej Ewa Paciorek 2023-09-26 14:11:16
Uchwała Nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice Ewa Paciorek 2023-09-26 14:00:18
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Warnice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych Ewa Paciorek 2023-09-26 13:55:47
Uchwała Nr XVII/80/04 Rady Gminy w Warniach z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obejmującego teren pod cmentarz wraz z obsługą komunikacyjną na działce nr 172 obrębu geodezyjnego Wierzbno - gmina Warnice Ewa Paciorek 2023-09-26 13:25:04
Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Gminy w Warnicach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmującej teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach nr 193/9 i cz. 193/22 obrębu geodezyjnego Warnice Ewa Paciorek 2023-09-26 13:21:21
Uchwała Nr VII/46/2003 Rady Gminy w Warniach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmującej teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - działka nr 282/6 - obręb geodezyjny Warnice Ewa Paciorek 2023-09-26 13:15:25
Uchwała Nr XX/125/2000 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - dotyczącej wyznaczenia terenów rekreacyjno-turystycznych z usługami towarzyszącymi na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno - dz. Nr 489 Ewa Paciorek 2023-09-26 13:11:41
Uchwała Nr XX/124/2000 Rady Gminy w Warniach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - dotyczącej wyznaczenia zaplecza komunikacyjnego na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno - część dz. Nr 501/4 Ewa Paciorek 2023-09-26 13:03:15
Uchwała Nr X/48/99 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 września 1999 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice - obejmujące tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Ewa Paciorek 2023-09-26 12:58:45
XLVIII Sesja Rady Gminy Warnice - 22.09.2023 r. Ireneusz Rożuk 2023-09-26 11:44:32
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy na pisemne wnioski Małgorzata Semczyszyn 2023-09-25 15:21:33
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice - Etap I" Ewa Szydełko 2023-09-25 14:16:28
Postanowienie Nr 132/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania OKW Monika Ostrowska 2023-09-25 10:36:34
Postanowienie Nr 132/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania OKW Monika Ostrowska 2023-09-25 10:36:17
Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok Ireneusz Rożuk 2023-09-22 09:38:42
Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 września 2023 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej Ireneusz Rożuk 2023-09-22 09:35:21
Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na 2023 rok Ireneusz Rożuk 2023-09-22 09:33:29
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK Ireneusz Rożuk 2023-09-22 08:31:15