Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna dotycząca obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dowody osobiste Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:43:19
Obowiązek informacyjny związany z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:38:04
Obowiązek informacyjny związany z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:37:41
Klauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:33:50
Klauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:33:15
Klauzula informacyjna - podatki i opłaty lokalne Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:25:42
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi biura Rady Gminy i funduszu sołeckiego : 2022-01-11 Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:15:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy i funduszu sołeckiego Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:14:47
Dane Ireneusz Rożuk 2022-12-08 10:10:47
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Ireneusz Rożuk 2022-12-08 07:25:07
Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok Ireneusz Rożuk 2022-12-07 14:53:07
2023 Ireneusz Rożuk 2022-12-07 14:51:44
Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Ireneusz Rożuk 2022-12-07 14:46:37
2022 Ireneusz Rożuk 2022-12-07 14:41:42
Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Ireneusz Rożuk 2022-12-07 14:41:08
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaoptarzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Warnice na lata 2012-2027 Ewa Paciorek 2022-12-07 14:35:15
2021 Ireneusz Rożuk 2022-12-07 14:32:24
Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 listopad 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach Ireneusz Rożuk 2022-12-05 14:58:02
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej we władaniu Gminy Warnice przeznaczonej do oddania w użyczenie Małgorzata Semczyszyn 2022-12-01 11:14:16
Wójt Gminy Warnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej we władaniu Gminy Warnice przeznaczonej do oddania w użyczenie Małgorzata Semczyszyn 2022-12-01 11:09:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. Ireneusz Rożuk 2022-12-01 10:53:00
Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 r. Ireneusz Rożuk 2022-11-29 09:29:28
Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2022 r. Ireneusz Rożuk 2022-11-29 09:27:03
Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 listopada 2022 roku. w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w zakresie dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych Ireneusz Rożuk 2022-11-29 09:23:40
Zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Ireneusz Rożuk 2022-11-29 08:49:54
Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. Ireneusz Rożuk 2022-11-29 08:46:36
Zarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad ewidencji księgowej dla potrzeb realizacji projektu pn "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Barnim w Gminie Warnice" na podstawie Umowy nr RPZP.03.06.00-32-D009/18/-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ireneusz Rożuk 2022-11-29 08:43:05
Zarządzenie nr 82 /2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich Ireneusz Rożuk 2022-11-29 08:39:24
Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XLI/2242022 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2022 rok z dnia 4 listopada 2022 roku Ireneusz Rożuk 2022-11-29 08:37:32
Dowóz uczniów do szkół w 2023 roku Ewa Szydełko 2022-11-28 12:17:20
Informator zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Warnice w sezonie 2022/2023 Ireneusz Rożuk 2022-11-25 13:06:23
Zarządzenie nr 79A/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Ireneusz Rożuk 2022-11-24 12:43:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie drogi wewnętrznej na działce drogowej nr 131 z obrebu geodezyjnego Barnim, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2022-11-22 13:39:49
protokół zamówienia publicznego Ewa Szydełko 2022-11-22 13:17:47
protokół zamówienia publicznego Ewa Szydełko 2022-11-22 13:17:09
Dowóz uczniów do szkół w 2023 roku Ewa Szydełko 2022-11-21 09:51:36
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Warnicach, gmina Warnice. Ewa Paciorek 2022-11-17 13:05:11
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Cieszysławiu, gmina Warnice. Ewa Paciorek 2022-11-14 15:56:15
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Wójcinie, gmina Warnice. Ewa Paciorek 2022-11-14 15:54:14
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Wierzbnie, gmina Warnice. Ewa Paciorek 2022-11-14 15:52:19