Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Warnice - 2021 rok

Zarządzenia Wójta

Gminy Warnice

2021 rok

Numer Data Treść
1 04.01.2021 Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto
2 08.01.2021 Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Warnice utworzonego Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., zmienionego Zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.
3 07.01.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian do zmian budżetu gminy
4 14.01.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy w Warnicach
5 15.01.2021 Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
6 15.01.2021 Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Warnice
7 19.01.2021 Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na 2021 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
8 19.01.2021 Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2021 roku zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Warnice
9 22.01.2021 Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych w Urzędzie Gminy Warnice oraz jednostkach organizacyjnych
10 25.01.2021 Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
11 26.01.2021 Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warnice w roku szkolnym 2021/2022
12 08.02.2021 Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny
13 08.02.2021 Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
14 12.02.2021 Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
15 12.02.2021 Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lutego 2021 roku w zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
16 19.02.2021 Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Warnice z zakresu sportu w 2021 roku
17 19.02.2021 Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIII/133/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 12 lutego 2021 r.
18 26.02.2021 Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
19 26.02.2021 Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
20 26.02.2021 Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
21 26.02.2021 Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
22 11.03.2021 Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2021
23 16.03.2021 Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz wprowadzenia "Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Warnicach
24 31.03.2021 Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/143/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 31 marca 2021 r.
25 31.03.2021 Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
26 31.03.2021 Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
27 31.03.2021 Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2021- 2032
28 06.04.2021 Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
29 19.04.2021 Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Warnice za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r.
30 22.04.2021 Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Warnice nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 r.
31 30.04.2021 Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2021 r w sprawie rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu w miejscowości Wierzbno
32 30.04.2021 Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/145/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 30 kwietnia 2021r.
33 30.04.2021 Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
34 30.04.2021 Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
35 06.05.2021 Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Warnice nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 r.
36 06.05.2021 Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach.
37 10.05.2021 Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warnice.
38 13.05.2021 Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych, ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Warnice, oznaczonych numerami geodezyjnymi 35/9 o powierzchni 0,0283 ha, obręb Obryta, 532/3 o powierzchni 0,3331 ha, obręb Warnice, 532/2 o powierzchni 0,3684 ha, obręb Warnice
39 25.05.2021 Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
40 28.05.2021 Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVI/151/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 28 maja 2021r.
41 28.05.2021 Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
42 25.06.2021 Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 25 czerwca 2021r.
43 25.06.2021 Zarządzenie Nr 43 /2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
44 25.06.2021 Zarządzenie Nr 44 /2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
45 30.06.2021 Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
47 30.06.2021 Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2021- 2032.
48 30.06.2021 Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
48 08.07.2021 Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
49 15.07.2021 Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach
50 29.07.2021 Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
51 09.08.2021 Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalania sposobu ewidencjonowania, zasad postępowania oraz przechowywania umów
52 09.08.2021 Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
53 12.08.2021 Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
54 24.08.2021 Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Nowy Przylep, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
55 25.08.2021 Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komitetu ds. organizacji DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH .
56 26.08.2021 Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
57 30.08.2021 Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 sierpnia 2021 roku uchylające Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Nowy Przylep, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
58 31.08.2021 Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
59 06.09.2021 Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
60 06.09.2021 Zarządzenie Nr 60 /2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich.
61 23.09.2021 Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej
62 30.09.2021 Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 30 września 2021 r.
63 30.09.2021 Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
64 30.09.2021 Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
65 30.09.2021 Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
66 08.10.2021 Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
67 18.10.2021 Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
68 20.10.2021 Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
69 25.10.2021 Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK
70 29.10.2021 Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Warnicach
71 29.10.2021 Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Warnice za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.
72 29.10.2021 Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmiany określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
73 03.11.2021 Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Warnice nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 r.
74 05.11.2021 Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
75 05.11.2021 Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
76 10.11.2021 Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 10 listopada 2021 r.
77 10.11.2021 Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
78 29.11.2021 Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
79 30.11.2021 Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXX/172/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 30 listopada 2021 r.
80 30.11.2021 Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
81 01.12.2021 Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego, ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem gepdezyjnym 81 o powierzchni 0,05 ha, obręb Nowy Przylep
82 06.12.2021 Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
83 13.12.2021 Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
84 13.12.2021 Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Warnice
85 16.12.2021 Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXI/177/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 16 grudnia 2021 r.
86 16.12.2021 Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
87 27.12.2021 Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Warnice za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.
88 27.12.2021 Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
89 27.12.2021 Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości
90 27.12.2021 Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny"
91 30.12.2021 Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały XXXII/180/2021 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 12-01-2022 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 12-01-2022 12:52