Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/118/2020 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2021

Uchwała Nr XXII/118/2020

Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2021.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 18 633 536,83

z tego:

1) dochody bieżące - 16 397 387,91

2) dochody majątkowe - 2 236 148,92

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 19 292 725,92

z tego:

1) wydatki bieżące - 16 556 577,00

2) wydatki majątkowe - 2 736 148,92

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 659 189,09

który zostanie pokryty:

1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 470 860,00

2) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 188 329,09

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie:

1) przychody - 688 329,09

2) rozchody - 29 140,00

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 65 000,00

2) celowe w kwocie - 50 000,00

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00

 

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5

 

§ 7.1 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)

w kwocie - 271 676,38

z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 271 676,38

 

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie - 60 000,00

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 7)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 49 000,00

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 11 000,00

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie (Załącznik nr 8) w kwocie:

a. dochody - 6 000,00

b. wydatki - 6 000,00

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1 ) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 600 000,00

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 6 000,00

b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 176 980,00

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 98 000,00

b. podmiotowe (Załącznik nr 12) - 21 800,00

 

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 13) w kwocie:

- dochody - 23 322,96

- wydatki - 23 322,96

 

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych;

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Do pobrania:

Uchwała oraz załączniki do uchwały (plik PDF) - do pobrania poniżej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 29-01-2021 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Morgner 30-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2021 12:14