Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Warnice - 2020 rok

 

REJESTR UCHWAL VIII KADENCJI RADY GMINY WARNICE

 

(2018-2023)

ROK 2020

 

Lp.

Data

Numer uchwały

Treść

75

31.01.2020

XV/75/2020

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na rok 2020.

76

31.01.2020

XV/76/2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2020.

77

31.01.2020

XV/77/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2020

78

31.01.2020

XV/78/2020

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

79

31.01.2020

XV/79/2020

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

80

31.01.2020

XV/80/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r.

81

28.02.2020

XVI/81/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice.

82

28.02.2020

XVI/82/2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust.3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

83

28.02.2020

XVI/83/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r.

84

05.05.2020

XVII/84/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Warnice

85

05.05.2020

XVII/85/2020

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2020 r.

86

05.05.2020

XVII/86/2020

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Warnice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębica

87

05.05.2020

XVII/87/2020

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

88

05.05.2020

XVII/88/2020

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

89

05.05.2020

XVII/89/2020

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach

90

05.05.2020

XVII/90/2020

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach

91

05.05.2020

XVII/91/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r.

92

29.05.2020

XVIII/92/2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach.

93

03.07.2020

XIX/93/2020

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania

94

03.07.2020

XIX/94/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2019 rok

95

03.07.2020

XIX/95/2020

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

96

03.07.2020

XIX/96/2020

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice

97

03.07.2020

XIX/97/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice

98

03.07.2020

XIX/98/2020

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

99

03.07.2020

XIX/99/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r.

100

03.07.2020

XIX/100/2020

w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice

101

30.09.2020

XX/101/2020

o zmianie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

102

30.09.2020

XX/102/2020

o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.

103

30.09.2020

XX/103/2020

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

104

30.09.2020

XX/104/2020

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Warnice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice.

105

30.09.2020

XX/105/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą gruntu oraz bonifikatą.

106

30.09.2020

XX/106/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice.

107

30.09.2020

XX/107/2020

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice.

108

30.09.2020

XX/108/2020

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie.

109

30.09.2020

XX/109/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r.

110

13.11.2020

XXI/110/2020

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.

111

13.11.2020

XXI/111/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

112

13.11.2020

XXI/112/2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Warnice na lata 2020 - 2024.

113

13.11.2020

XXI/113/2020

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

114

13.11.2020

XXI/114/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2020 r.

115

30.12.2020

XXII/115/2020

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warnice

116

30.12.2020

XXII/116/2020

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warnice na lata 2021-2025

117

30.12.2020

XXII/117/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2020 rok

118

30.12.2020

XXII/118/2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2021

119

30.12.2020

XXII/119/2020

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2021-2032

120

30.12.2020

XXII/120/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2021

121

30.12.2020

XXII/121/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Bieniek 12-01-2021 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Agata Bieniek 12-01-2021 14:20