Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłata targowa

Uchwała Nr VIII/35/2019

Rady Gminy Warnice

z dnia 26 kwietnia 2019 roku


w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 poz. 745),uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową, pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. 1.Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w  kwocie 20 zł na terenie całej gminy.

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od miejsca sprzedaży.

§ 3. 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się osoby:

1) na obszarze sołectwa Obryta – Ewa Czawłytko,

2) na obszarze sołectwa Nowy Przylep – Agata Romaniuk,

3) na obszarze sołectwa Wójcin –Julia Laps,

4) na obszarze sołectwa Kłęby – Emilia Werstak,

5) na obszarze sołectwa Barnim – Daria Kudrewicz,

6) na obszarze sołectwa Grędziec – Małgorzata Brząkała,

7) na obszarze sołectwa Cieszysław – Urszula Sroka,

9) na obszarze sołectwa Warnice – Teresa Suliga,

10) na obszarze sołectwa Stary Przylep – Zbigniew Tyczkowski,

11) na obszarze sołectwa Wierzbno – Waldemar Kienig,

12) na obszarze sołectwa Dębica – Iwona Pakuła,

13) na obszarze sołectwa Reńsko – Magdalena Lechnata,

14) na obszarze sołectwa Warnice- Przysiółek – Danuta Stoińska

3. Inkasenci wymienieni w ust. 2 dokonują poboru opłaty targowej na obszarze danego sołectwa oraz są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na terenie sołectwa w dniu jej prowadzenia.

4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od sumy zainkasowanej.

5. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent jest zobowiązany wpłacić na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego oddział w Warnicach w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż, przy czym posiadanie pokwitowania wydanego przez inkasenta upoważnia sprzedającego do dokonywania sprzedaży w tym dniu na terenie całej gminy..

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/ - / Marek Brodowski

Tekst jednolity uwzględniający: Uchwałę nr XX/102/2020 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 11-12-2020 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2020 12:32