Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 375 (część działki), 376 (część działki), 440, 509 (część działki), 543 (część działki), 475/1 (część działki), 475/2, 475/3, 475/4, 487/1 (część działki), 510/1, 510/2, 510/3 z obrębu Warnice, gmina Warnice oraz na terenie działek nr 17/7 (część działki), 17/8 (część działki), 29/1, 29/4 (część działki), 30/17, 30/18, 30/19 (część działki), 90/1 (część działki), 90/2 z obrębu Reńsko, gmina Warnice. 2018-12-18 13:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Reńsko z przyłączeniem miejscowości Warnice B, zlokalizowanej na terenie działek Nr 375, 376, 440, 509, 543, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 487/1, 510/1, 510/2, 510/3, obręb Warnice oraz na terenie działek Nr 17/7, 17/8, 29/1, 29/4, 30/17, 30/18, 30/19, 90/1, 90/2, obręb Reńsko, gmina Warnice" 2018-11-16 12:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-Warnice-Dębica na odcinku przebiegającym przez m. Dębica, na terenie działki nr 62 z obrebu Dębica, gmina Warnice" 2018-10-08 10:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"Przebudowie drogi powiatowej Nr 1713Z Koszewo-Warnice-Dębica na odcinku przebiegającym przez miejscowość Dębica, działka o numerze geodezyjnym Nr 62, obręb Dębica, gmina Warnice". 2018-09-19 10:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno, obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych na terenie części działek nr 363, 362 i 363 z obrębu Wierzbno, gmina Warnice" . 2018-08-24 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :"Przebudowie drogi powiatowej Nr 1713 Z Koszewo-Warnice_Dębica na odcinku przebiegającym przez miejscowość Dębica, działka o numerze geodezyjnym Nr 62, obręb Dębica, gmina Warnice". 2018-08-13 12:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice 2018-08-08 07:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na:"Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych, na terenie części działek nr 343, 362 i 363 z obrębu Wierzbno, gmina Warnice" 2018-08-03 12:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:" Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz rurociągów tłocznych, na terenie działek nr 312/1 (część działki), 395, 462/2, 462/6, 462/10, 464/4, 464/5, 469/3, 352/1, 375 (część działki), 376, 378 (część działki), 390, 433, 391, 412/2, 412/3, 438/4, 451/3, 451/4, 451/5, 83 (część działki), 460, 462/5, 465/1, 438/3, 483/1, 346/1 (część działki), 377, 501/4 (część działki), 362 (część działki), 438/2, 462/4, 462/7, 496, 186 (część działki), 354 (część działki), 432/2, 491 (część działki), 494/1, 394/3, 396 (część działki), 492, 499, 500, 501/1, 364 (część działki), 363 (część działki), 513/5, 513/6, 513/7, 513/8, 513/9, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 513/17 z obrębu Wierzbno, gmina Warnice". 2018-07-10 11:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz rurociągów tłocznych, na terenie działek nr 312/1 (część działki), 395, 462/2, 462/6, 462/10, 464/4, 464/5, 469/3, 352/1, 375 (część działki), 376, 378 (część działki), 390, 433, 391, 412/2, 412/3, 438/4, 451/3, 451/4, 451/5, 83 (część działki), 460, 462/5, 465/1, 438/3, 483/1, 346/1 (część działki), 377, 501/4 (część działki), 362 (część działki), 438/2, 462/4, 462/7, 496, 186 (część działki), 354 (część działki), 432/2, 491 (część działki), 494/1, 394/3, 396 (część działki), 492, 499, 500, 501/1, 364 (część działki), 363 (część działki), 513/5, 513/6, 513/7, 513/8, 513/9, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 513/17 z obrębu Wierzbno, gmina Warnice". 2018-06-25 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych, zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 343(część działki), 362 (część działki), 363 (część działki) w miejscowości Wierzbno, obręb Warnice". 2018-06-22 13:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 545 z obrębu Warnice, gmina Warnice" 2018-06-21 08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :"Budowie odcinka sieci wodociągowej, na tereni działki 545 z obrębu Warnice, gmina Warnice" 2018-06-06 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej, gmina Warnice, obręb Warnice, dz. nr 545". 2018-05-18 14:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina WARNICE, obręb NOWY PRZYLEP, działka nr 93 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice". 2018-05-07 12:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych, zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 312/1, 343, 395, 462/2, 462/6, 462/10, 464/4, 464/5, 469/3, 352/1, 375, 376, 378, 390, 433, 391, 412/2, 412/3, 438/4, 451/3, 83, 460, 462/5, 465/1, 438/3, 483/1, 346/1, 377, 501/4, 362, 438/2, 462/4, 462/7, 496, 186, 354, 432/2, 491, 494/1, 394/3, 396, 492, 499, 500, 501/1, 364, 363, 513/5, 513/6, 513/7, 513/8, 513/9, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 513/17 w miejscowości Wierzbno, obręb Warnice". 2018-05-02 11:43
dokument ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WARNICE W ZAKRESIE WYZNACZENIA NOWYCH TERENÓW CMENTARZY KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI BARNIM I WARNICE WRAZ ZE ZWIĄZANĄ Z NIMI STREFĄ SANITARNĄ 2018-04-23 09:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 93, obręb Nowy Przylep, gmina Warnice". 2018-04-18 10:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice 2018-04-16 07:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi wewnętrznej oraz - w części - drogi polnej, stanowiącej dojazd do pól uprawnych na terenie działek nr 6/31 oraz nr 5 dr z obrębu Wójcin, gmina Warnice, gmina Warnice". 2018-03-06 11:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, obręb Warnice, dz. nr 569/3". 2018-03-01 13:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi wewnętrznej oraz w części drogi polnej, stanowiącej dojazd do pól uprawnych na terenie działek nr 6/31 raz nr 5 z obrębu Wójcin, gmina Warnice" 2018-02-20 14:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, dz. nr 569/3" 2018-02-09 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce o numerze geodezyjnym 22, obręb Nowy Przylep, gmina Warnice". 2018-01-16 12:46
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, Gmina Warnice, dz. nr 569/3". 2018-01-04 14:43