Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Finansowy

REFERAT FINANSOWY

Pokój nr 5 (podatki i opłaty lokalne, podatek VAT, podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa)

Tel. 091 5612890, 091 5612817, 0915783284, wew. 24

e-mail:podatki@warnice.pl

e-mail: finanse@warnice.pl

Pokój nr 15 (księgowość budżetowa)

Tel. 091 5612890, 091 5612817, 0915783284, wew. 15

e-mail: ksiegowosc@warnice.pl

Do zadań Referatu Finansowego należy kompleksowa obsługa finansowo- księgowa Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:

 1. przygotowywanie we współpracy z referatem i samodzielnymi stanowiskami pracy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy zadań, które powinny znaleźć się w wydatkach budżetu,

2. przygotowywanie i przekazywanie kierownikowi referatu, jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania budżetu,

3. przygotowywanie zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, materiałów i przedkładanie ich Wójtowi,

4. przygotowywanie materiałów z realizacji budżetu,

5. sprawowanie nadzoru nad realizacją harmonogramu wydatków budżetowych,

6. prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz zachodzących w nich zmian,

7. sporządzanie jednostkowych sprawozdań - okresowych i rocznych,

8. przygotowywanie materiałów do projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawach zmian w budżecie,

9. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z końcem roku budżetowego,

10. pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych z fundacji, funduszy oraz programów,

11. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego oraz innych pozostających w zakresie właściwości gminy,

12. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym,

13. prowadzenie księgowości podatkowej dotyczącej naliczania podatków i opłat,

14. przeprowadzenie czynności zmierzających do windykacji i egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

15. ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych niezbędnych do wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowej,

16. współpraca z urzędem skarbowym w zakresie realizacji dochodów,

17. prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji składników mienia komunalnego gminy oraz ich zmian,

18. prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, materiałów nietrwałych i wyposażenia w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

19. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

20. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla ustalenia świadczeń rentowych i emerytalnych,

21. wypełnianie dokumentów w celu ustalenia kapitału początkowego zatrudnionych oraz byłych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

22. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem długoterminowych kredytów, emisje obligacji komunalnych i innych wieloletnich zobowiązań gminy,

23. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

24. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

25. obliczanie, rozliczanie i odprowadzanie VAT-u od sprzedaży i usług.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 27-07-2006 16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 10-06-2021 08:07