Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od psów


UCHWAŁA nr XIX/100/2004

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie: podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291),

Rada Gminy w Warnicach uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:

1.

od pierwszego psa

25 zł

2.

od drugiego psa

25 zł

3.

od każdego następnego psa

25 zł

§ 2. Podatek pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Podatek płatny jest najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/149/2001 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30 października 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 10-01-2006 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 15:24