Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pobór podatku w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso


Uchwała nr XXIII/118/2005

Rady Gminy Warnice

z dnia 03 marca 2005 r.

w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, nr 200, poz. 1683; z 2003 r. nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, nr 203, poz. 1966, nr 96, poz. 874, nr 188, poz. 1840; z 2004 r. nr 92, poz. 880 i 884, nr 96, poz. 959, nr 123, poz. 1291), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431; z 1994 r. nr 1, poz. 3; z 1996 r. nr 91, poz. 409; z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 137, poz. 926; z 1998 r. nr 108, poz. 681; z 2001 r. nr 81, poz. 875; z 2002 r. nr 200, poz. 1680; z 2003 r. nr 110, poz. 1039, nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682, nr 216, poz. 1826) Rada Gminy Warnice uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów - w drodze inkasa.

2. Wyznacza się inkasentów dla sołectw:

-- sołectwo Barnim - Sławomir Szełemej,

-- sołectwo Cieszysław - Jan Derbin ,

-- sołectwo Dębica - Danuta Noworol,

-- sołectwo Grędziec - Leszek Kazek,

-- sołectwo Kłęby - Stefan Cytryna,

-- sołectwo Nowy Przylep - Elżbieta Pietrzak,

-- sołectwo Obryta - Zygmunt Paluszek,

-- sołectwo Reńsko - Wiesław Tytoń,

-- sołectwo Stary Przylep - Wiesław Tarnowski,

-- sołectwo Warnice - Józef Poznański,

-- sołectwo Wierzbno - Edward Markowski,

-- sołectwo Wójcin - Barbara Skoczek,

-- sołectwo Zaborsko - Waldemar Wochner.

3. Za pobór podatków w drodze inkasa, o których mowa w ust. 1, inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5 % od pobranych kwot.

4. Wynagrodzenia inkasenta będzie naliczone na podstawie dokumentów, o jakich mowa w § 2 pkt. 2 i wypłacane inkasentowi w Banku Spółdzielczym oddział Warnice.

§ 2. Zobowiązuje się inkasentów do:

  1. pobierania w drodze inkasa podatków na kwitariusz przychodowy;

  2. sporządzania wykazu wpłat, który stanowi podstawę do naliczenia przysługującego mu wynagrodzenia;

  3. rozliczania wpłat podatków następnego dnia po ustawowym terminie płatności podatków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Warnice Nr IV/30/2003, z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, Nr VII/43/2003, z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, Nr XVII/88/2004, z dnia 30 czerwca 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 10-01-2006 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 15:11