Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/156/2006 Rady Gminy w Warnicach z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie poręczenia zabezpieczenia realizacji umowy dot. "Modernizacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach"


Uchwała Nr XXXII/156/2006

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie: poręczenia zabezpieczenia realizacji umowy dot. „Modernizacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. I oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warnicach, w ramach Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zadania pod nazwą: „Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach”, Rada Gminy poręcza zabezpieczenie prawidłowości realizacji umowy zawartej między Wojewodą Zachodniopomorskim a Kierownikiem SG ZOZ w Warnicach na kwotę 153 998,22 zł. Ewentualne zobowiązania finansowe z tego tytułu pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/113/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poręczenia zabezpieczenia realizacji umowy dot. „Modernizacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

UZASADNIENIE

Uchwała stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Kierownikiem SG ZOZ w Warnicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach” realizowanego w ramach Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość zabezpieczenia musi odpowiadać kwocie dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 153 998,22 zł. Zabezpieczenie ma formę poręczenia według prawa cywilnego i jest bezwzględnie wymagane do podpisania umowy pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Kierownikiem SG ZOZ w Warnicach na dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach”.

zgodnie z § 7 wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 (z wyłączeniem Działania 3.4) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. nr 137, poz. 1153) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 17-03-2006 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2006 09:53