Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy Warnice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2020

UCHWAŁA NR XIV/74/2019
RADY GMINY WARNICE
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz.446, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 17.413.930,26 zł
z tego:
1) dochody bieżące - 16.350.393,00 zł
2) dochody majątkowe - 1.063.537,26 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 17.527.790,26 zł z tego:
1) wydatki bieżące - 16.353.210,25 zł
2) wydatki majątkowe - 1.174.580,01 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 113.860,00 zł który zostanie pokryty przychodami
z wolnych środków w wysokości - 113.860,00 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie:
1) przychody - 143.000,00 zł
2) rozchody - 29.140,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 19.500,00 zł
2) celowe w kwocie - 50.500,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.500,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 253.548,49 zł z tego:
a) w ramach funduszu sołeckiego - 253.548,49 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (Załącznik nr 7)
2. Ustala się wydatki w kwocie - 39.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 11.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie (Załącznik
nr 8) w kwocie:
a) dochody - 6.000,00 zł
b) wydatki - 6.000,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
do kwoty - 600.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9, do wysokości kwot
w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 5.500,00 zł
b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 161.330,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 103.000,00 zł
b) podmiotowe (Załącznik nr 11) - 47.427,00 zł
§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 13)
w kwocie:
- dochody - 22.248,00 zł
- wydatki - 22.248,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bak
prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Brodowski

Do pobrania:

Uchwała oraz załączniki do uchwały (plik PDF) - do pobrania poniżej

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 24-01-2020 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2020 15:09