Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Warnice - 2018 rok

Zarządzenia Wójta

Gminy Warnice

2018 rok

 

Numer

Data

Treść

1

02.01.2018

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

2

15.01.2018

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy Sekretariatu Urzędu Gminy Warnice w 2018 r.

3

19.01.2018

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na rok 2018 oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

4

24.01.2018

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie oceny zarządzania jednostką tym dokonywania wydatków i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Warnice oraz Szkole Podstawowej w Warnicach

5

31.01.2018

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Warnice z zakresu sportu w 2018 roku.

6

31.01.2018

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

7

31.01.2018

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

8

31.01.2018

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31.01.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

9

15.02.2018

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny

10

19.02.2018

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2018.

11

19.02.2018

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12

19.02.2018

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminny wykorzystywanych rolniczo

13

22.02.2018

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warnice

14

28.02.2018

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice

15

28.02.2018

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

16

9.03.2018

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury

17

9.03.2018

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warnice

18

16.03.2018

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy

19

20.03.2018

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

20

22.03.2018

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny

21

30.03.2018

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

22

30.03.2018

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 rok

23

9.04.2018

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 09 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

24

9.04.2018

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

25

9.04.2018

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komitetu ds. organizacji VIII Warnickiego Pikniku Rodzinnego

26

19.04.2018

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

27

30.04.2018

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

28

30.04.2018

Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiana w budżecie gminy w roku 2018

29

14.05.2018

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

30

21.05.2018

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem świetlic

31

22.05.2018

Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

32

22.05.2018

Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

33

25.05.2018

Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

34

28.05.2018

Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Warnice w 2018 roku

35

28.05.2018

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

36

30.05.2018

Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

37

8.06.2018

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 o powierzchni 0,54 ha położonej w obrębie Warnice.

38

8.06.2018

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 161/2 o powierzchni 0,79 ha położonej w obrębie Kłęby.

39

8.06.2018

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 107/1 o powierzchni 1,13 ha położonej w obrębie Stary Przylep.

40

8.06.2018

Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/5 o powierzchni 0,31 ha położonej w obrębie Obryta.

41

8.06.2018

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Obryta.

42

8.06.2018

Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Obryta.

43

8.06.2018

Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/4 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Obryta.

44

11.06.2018

Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

45

11.06.2018

Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego

46

11.06.2018

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

47

11.06.2018

Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów

48

11.06.2018

Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego

49

25.06.2018

Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

50

28.06.2018

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

51

5.07.2018

Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

52

6.07.2018

Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2018-2029

53

6.07.2018

Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Warnice objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

54

6.07.2018

Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć i przekazywania informacji w sprawach świadczenia "Dobry start"

55

6.07.2018

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start"

56

6.07.2018

Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

57

9.07.2018

Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

58

13.07.2018

Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

59

23.07.2018

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w Gminie Warnice

60

24.07.2018

Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 251/4 o powierzchni 0,2668 ha położonej w obrębie Obryta

61

31.07.2018

Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

62

6.08.2018

Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

63

20.08.2018

Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komitetu ds. organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych

64

21.08.2018

Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 107/1 o powierzchni 1,13 ha położonej w obrębie Stary Przylep

65

21.08.2018

Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 161/2 o powierzchni 0,79 ha położonej w obrębie Kłęby

66

21.08.2018

Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 o powierzchni 0,54 ha położonej w obrębie Warnice

67

21.08.2018

Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/5 o powierzchni 0,31 ha położonej w obrębie Obryta

68

21.08.2018

Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Obryta

69

21.08.2018

Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Obryta

70

21.08.2018

Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/4 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Obryta

71

23.08.2018

Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

72

31.08.2018

Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

73

3.09.2018

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

74

10.09.2018

Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

75

14.09.2018

Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

76

26.09.2018

Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice

77

27.09.2018

Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach

78

27.09.2018

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

79

28.09.2018

Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury

80

2.10.2017

Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 107/1 o powierzchni 1,13 ha położonej w obrębie Stary Przylep

81

4.10.2018

Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 04 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej

82

4.10.2018

Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy w 2018 r.

83

18.10.2018

Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie w roku 2018

84

25.10.2018

Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

85

25.10.2018

Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy w 2018 r.

86

30.10.2018

Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

87

30.10.2018

Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

88

31.10.2018

Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

89

28.11.2018

Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

90

29.11.2018

Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie odwołania zastępcy Wójta

91

30.11.2018

Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania zastępcy wójta

92

30.11.2018

Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

93

11.12.2018

Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej część działki nr 143 o pow. 3900 m2 położonej w obrębie Kłęby gm. Warnice

94

11.12.2018

Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/2 o pow. 7900 m2 położonej w obrębie Kłęby gm. Warnice.

95

28.12.2018

Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

96

31.12.2018

Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2018

97

31.12.2018

Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Gminie Warnice (Urzędzie Gminy Warnice)

98

31.12.2018

Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w instrukcji dotyczącej inwentaryzacji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 16-01-2020 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2020 14:55