Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/137/2005 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Warnice


Uchwała Nr XXVII/137/2005

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 30.06.2005 roku

o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Warnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Warnice, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/126/2005 Rady Gminy w Warnicach z dnia 31 marca 2005 r., w § 12 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

2. Ustalona w ust. 1 wysokości stypendium szkolnego jest zwiększana:

1) do 5% gdy rodzina jest niepełna;

2) do 10% gdy w rodzinie występuje niepełnosprawność;

3) do 20% gdy w rodzinie występuje ciężka i długotrwała choroba;

4) do 10% gdy w rodzinie występuje wielodzietność;

5) do 5% gdy w rodzinie występuje bezrobocie;

6) do 5% gdy w rodzinie występuje brak umiejętności wypełniania funkcji wychowawczo - opiekuńczej;

7) do 5% gdy w rodzinie występuje alkoholizm i narkomania.

3. Wymienione w ust. 2 procentowe zwiększenia stypendium szkolnego sumują się w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zdarzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 11-07-2005 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2005 09:40