Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Warnice - 2016 rok

Zarządzenia Wójta

Gminy Warnice

2016 rok

 

Numer

Data

Treść

1

11.01.2016

Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Obryta, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa

2

19.01.2016

Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warnicach

3

19.01.2016

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

4

20.01.2016

Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na 2016 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji

5

20.01.2016

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Warnice, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

6

28.01.2016

Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Warnice z zakresu sportu w 2016 roku.

7

29.01.2016

Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

8

23.02.2016

Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2016

9

23.02.2016

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 531 o powierzchni 3,92 ha położonej w obrębie Warnice, gminy Warnice

10

26.02.2016

Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

11

29.02.2016

Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016.

12

01.03.2016

Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

13

01.03.2016

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego.

14

01.03.2016

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego.

15

01.03.2016

Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego.

16

18.03.2016

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Warnice

17

21.03.2016

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego podczas nieobecności w pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

18

25.03.2016

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie powołania komitetu ds. organizacji VI WARNICKIEGO PIKNIKU RODZINNEGO.

19

30.03.2016

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

20

31.03.2016

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

21

31.03.2016

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

22

04.04.2016

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 kwietnia 2016 roku sprawie utworzenia struktur formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Warnice

23

05.04.2016

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

24

 

Brak

25

21.04.2016

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania lustracji terenowej

26

25.04.2016

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie dnia wolnego od pracy

27

29.04.2016

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie powołania komitetu ds. organizacji VI Warnickiego Pikniku Rodzinnego

28

29.05.2016

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

29

09.05.2016

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania lustracji terenowej

30

09.05.2016

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice

31

12.05.2016

Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

32

25.05.2016

Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

33

31.05.2016

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

34

31.05.2016

Zarządzenie 34/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Warnice na lata 2016-2029

34.1

31.05.2016

Zarządzenie nr 34.1/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę gruntu

35

01.06.2016

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

36

01.06.2016

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

37

24.06.2016

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

38

30.06.2016

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

39

05.07.2016

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

40

05.07.2016

Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

41

11.07.2016

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach

42

12.07.2016

Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

43

14.07.2016

Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

43.1

14.07.2016

Zarządzenie nr 43.1/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

44

22.07.2016

Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warnicach.

45

22.07.2016

Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warnicach.

46

22.07.2016

Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

47

28.07.2016

Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

48

28.07.2016

Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

48.1

28.07.2016

Zarządzenie nr 48.1./2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Gminie Warnice

49

28.07.2016

Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń w imieniu Wójta

50

05.08.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej

51

08.08.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego

52

08.08.2016

w sprawie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

53

08.08.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

54

08.08.2016

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach - Pracownika socjalnego do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

55

08.08.2016

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń alimentacyjnych

56

19.08.2016

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach

57

19.08.2016

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach

58

19.08.2016

w sprawie powołania komitetu ds. organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych

59

23.08.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb wynajmu figury dekoracyjnej

60

23.08.2016

w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej

61

02.09.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

62

02.09.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

63

02.09.2016

w sprawie etyki pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy Warnice

64

02.09.2016

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

65

12.09.2016

sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016-2025

66

14.09.2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice

67

21.09.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

68

21.09.2016

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

69

27.09.2016

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych

70

27.09.2016

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z ewidencją ludności

71

30.09.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

72

30.09.2016

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na rok 2016

73

6.10.2016

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Warnice do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Warnice dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych

74

7.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej

75

17.10.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

76

20.10.2016

w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

77

20.10.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

78

28.10.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

79

4.11.2016

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy 2016 r.

80

21.11.2016

w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół w Warnicach

81

21.11.2016

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Warnicach

82

25.11.2016

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

83

30.11.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

84

12.12.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (1/2 udziału), stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 202 o powierzchni 0,01 ha położonej w obrębie Kłęby

85

16.12.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Warnice, oznaczonych numerami geodezyjnymi 714 i 718 o łącznej powierzchni 0,52 ha położonych w obrębie Stary Przylep

86

16.12.2016

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Warnice i jej jednostkach budżetowych

87

27.12.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

88

29.12.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

89

30.12.2016

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 19-03-2019 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2019 10:57