Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIX/103/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


UCHWAŁA NR XIX/103/2004

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie: wprowadzenia zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art.7 a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. l178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. l193; z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. l115, Nr 147, poz.1643; z 2002 r. Nr l, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. l112; z 2003 r. Nr 86, poz. 789. Nr 128, poz. l176, Nr 217, poz. 2125; z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz.1808),

Rada Gminy w Warnicach uchwala co następuje:

§ l. Zwalnia się z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej następujących wnioskodawców:

1) bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001);

2) absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyższych w okresie nie dłuższym niż jeden rok od ukończenia szkoły;

3) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm.).

§ 2.1. Zwolnienie, o którym mowa w § l dotyczy osób fizycznych dokonujących po

raz pierwszy zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Warnice.

2. W celu skorzystania ze zwolnienia osoba zgłaszająca przy dokonywaniu zgłoszenia obowiązana jest udokumentować występowanie jednej z okoliczności wymienionych w

§1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 15-12-2004 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2004 15:43