herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Warnice objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki