Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/96/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-20011 oraz Planu


Uchwała Nr XVIII/96/2004

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Warnice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 10055, Nr 116, poz. 1203), na podstawie art. 18 ust. l oraz art. 84 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz.721, Nr 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, Nr 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) oraz na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208), po zasięgnięciu przewidzianych prawem opinii,

Rada Gminy w Warnicach uchwala co następuje:

§ l. Przyjąć:

1. Program Ochrony Środowiska dla gminy Warnice na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011,

2. Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Warnice - stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Warnicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 13-10-2004 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2004 09:46