Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/214/2017 Rady Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2018

Uchwała Nr XLI/214/2017
Rady Gminy Warnice
z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.509.776,75 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 13.397.643,75 zł,
2) dochody majątkowe - 1.112.133,00 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 14.580.876,75 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 13.322.654,32 zł,
2) wydatki majątkowe - 1.258.222,43 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 71.100,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami z pożyczek w wysokości - 71.100,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody - 404.333,00 zł,
2) rozchody - 333.233,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 14.585,00 zł,
2) celowe w kwocie - 38.475,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 38.475,00 zł,

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5

§ 7.1 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 227.945,28 zł,
z tego:
a. w ramach funduszu sołeckiego - 227.945,28 zł

§ 8.1.Ustala się dochody w kwocie - 50.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 7 )
2. Ustala się wydatki w kwocie - 39.300,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.700,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie
(załącznik nr 8) w kwocie
a. dochody 13.000,00 zł
b. wydatki 13.000,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, do kwoty 310.733,00 zł,
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 71.100,00 zł.
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 22.500,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 5.250,00 zł
podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 145.109,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 118.000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik nr 11) - 24.000,00 zł

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(Załącznik nr 13) w kwocie:
- dochody 5.000,00 zł
- wydatki 5.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 

Przewodniczący Rady Gminy
/ - / Marek Brodowski

Uchwała oraz załączniki do uchwały do pobrania poniżej (plik PDF)

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 05-01-2018 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ligocki 29-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2018 13:50