Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr X/62/2003 Rady Gminy w Warnicach z dnia 28.11.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała nr X/62/2003

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 28.11.2003 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. l, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200, poz. l683, z 2003 r. Nr l10, poz. 1039),

Rada Gminy w Warnicach ustala co następuje:

§ l. Ustala się wysokość podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,45 zł od 1 m2

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od l ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m2

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 2,25 zł od 1 m powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust l pkt. 3 i ust.3-7.

§ 2. l. Zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych objętych finansowaniem z budżetu gminy oraz nieruchomości będące w zarządzie gminy z wyjątkiem nieruchomości, które zostały oddane lub wydzierżawione.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości poza nieruchomościami wymienionymi w art. 7 ust. l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - grunty, budynki lub ich części służące na potrzeby prowadzenia oczyszczalni ścieków, uzdatniania wody, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości pozostałe budynki stanowiące własność emerytów i rencistów w wysokości 50 % określonych w § l pkt. 2 lit. e .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr II/7/2002 Rady Gminy w Warnicach z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kałużyńska-Gerlicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 10-12-2003 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2003 14:10