Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce o numerze geodezyjnym 22, obręb Nowy Przylep, gmina Warnice". 2017-12-28 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce o numerze geodezyjnym 22, obręb Nowy Przylep, gmina Warnice". 2017-12-01 12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Rewitalizacji Gminy Warnice na lata 2016-2026" 2017-09-29 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki nr 54 z obrębu Kłęby, gmina Warnice. 2017-09-27 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP do zasilania w energię elektryczną działek rekreacyjnych na działce geodezyjnej nr 328/1, 330/2 w obrębie Wierzbno, Gmina Warnice. Inwestycja prowadzona na działkach geodezyjnych nr 308, 328/1, 330/2, 354, 3625, 363, 364 w obrębie Wierzbno, gmina Warnice". 2017-09-19 12:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, dz. nr 569/3". 2017-09-15 14:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Odbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki nr 54 z obrębu Kłeby, gmina Warnice". 2017-09-12 12:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o decyzji 6/2017 o odmowie ustalenia lokalizacji celu publicznego w dniu 21 sierpnia 2017r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyburzeniem istniejącego budynku gospodarczego, Gmina Warnice, obręb Reńsko, działka 17/5. 2017-08-28 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, dz. nr 569/3". 2017-08-24 14:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym, gmina Warnice, dz. nr 569/3". 2017-08-10 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: "Budowie linii kablowej nn0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP do zasilania w energię elektryczną działek wekreacyjnych na działce geodezyjnej nr 328/1, 330/2 w obrębie Wierzbno, Gmina Warnice.Inwestycja prowadzona będzie na działkach geodezyjnych nr 308, 328/1, 330/2, 354, 362, 363, 364 w obrębie Wierzbno, gmina Warnice". 2017-08-10 13:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyburzeniem istniejącego budynku gospodarczego, Gmina Warnice, obręb Reńsko, działka 17/5. 2017-08-03 14:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP do zasilania w energię elektryczną działek rekreacyjnych na działce geodezyjnej nr 328/1, 330/2 w obrębie Wierzbno, Gmina Warnice. 2017-07-27 10:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Dębica, działka nr 17 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-07-20 13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, działka nr 472/6 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-07-20 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Cieszysław, działka nr 3/4 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-07-20 08:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Kłęby, działka nr 143 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-07-20 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Warnice, działka nr 252 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-07-20 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Obryta, działka nr 36 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-07-20 08:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice 2017-07-20 07:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z mała architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Warnice, działka nr 252 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-07-07 13:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Obryta, działka nr 36 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-07-07 12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Kłęby, działka nr 143 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-07-07 12:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Dębica, działka nr 17 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-07-07 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Cieszysław, działka 3/4 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-07-07 12:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, działka nr 472/6 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-07-07 12:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Nr 44643 wraz z przyłączem energetycznym i światłowodowym gmina Warnice, dz. nr 569/3. 2017-07-06 13:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłownie zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Obryta, działka 36 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-06-26 13:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Kłęby, działka 143 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-06-26 13:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Dębica, działka nr 17 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-06-26 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Cieszysław, działka 3/4 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-06-26 13:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Warnice, działka 252 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice. 2017-06-26 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, działka nr 472/6 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice 2017-06-26 13:36
dokument Postanowienie Wójta Gminy Warnice wznawiające postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na: "Budowie linii kablowej nm 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP do zasilania w energię elektryczną działek rekreacyjnych na działce geodezyjnej nr 328/1, 330/2 w obrębie Wierzbno, Gmina Warnice. Inwestycja prowadzona na działkach geodezyjnych nr 308, 328/1, 330/2, 354, 362, 363, 364 w obrębie Wierzbno, gmina Warnice". 2017-06-19 17:17
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Warnice z dnia 5 czerwca w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Wójcin 2017-06-09 08:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"Budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Warnice, działka nr 472/6 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice". 2017-05-26 12:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"Budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Cieszysław, działka nr 3/4 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice". 2017-05-26 12:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"Budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Dębica, działka nr 17 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice". 2017-05-26 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"Budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Kłęby, działka nr 143 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice". 2017-05-26 12:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Obryta, działka nr 36 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice". 2017-05-19 12:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie siłowni zewnętrznej z małą architekturą i niezbędną infrastrukturą techniczną, Gmina Warnice, obręb Warnice, działka nr 252 na rzecz Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice" 2017-05-19 12:23
dokument Postanowienie Wójta Gminy Warnice zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego: "Budowa linii kablowej nm 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP do zasilania w energię elektryczną działek rekreacyjnych na działce geodezyjnej nr 328/1, 330/2 w obrębie Wierzbno, Gmina Warnice. Inwestycja prowadzona na działkach geodezyjnych nr 308, 328/1, 330/2, 354, 362, 363, 364 w obrębie Wierzbno, gmina Warnice" 2017-05-09 11:17