Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Warnice w Warnicach 2018-02-02 14:56
dokument Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2018-02-02 14:41
dokument Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2018-01-10 12:48
dokument Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-12-28 15:05
dokument Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem wchodzącym w skład mienia komunalnego Gminy Warnice 2017-12-28 15:02
dokument Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych Gminy Warnice 2017-12-28 15:02
dokument Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2017-12-22 12:15
dokument Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach, powołania komisji konkursowej i określenia trybu jej prac 2017-12-15 14:49
dokument Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-12-15 09:13
dokument Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2018-01-02 14:14
dokument Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Warnice 2017-12-12 10:27
dokument Zarządzenie nr 75/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach i określenia jego obowiązków. 2017-12-14 13:38
dokument Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej nr geodezyjnym 229/1 o powierzchni 0,21 ha, położonej w obrębie Zaborsko 2017-12-12 10:15
dokument Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-12-20 14:59
dokument Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-11-28 10:17
dokument Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 listopada 2017 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2017-12-12 09:45
dokument Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-01 07:35
dokument Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie przydzielenia zajęć pozalekcyjnych nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnymi działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce + 2017-11-10 08:05
dokument Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gmony Warnice z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2017. 2017-11-08 14:14
dokument Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-27 12:55
dokument Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK. 2017-11-03 10:56
dokument Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 października 2017 roku zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warnicach 2017-10-27 12:52
dokument Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice. 2017-10-20 10:33
dokument Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-20 10:29
dokument Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-10-24 10:35
dokument Zarządzenie nr 61 2017-10-17 10:21
dokument Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dla projektu: Upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Warnice na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-04-05 10:52
dokument Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dla projektu: Wsparcie Zespołu Szkół w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniam edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-04-05 10:44
dokument Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-09-29 07:51
dokument Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Warnice oznaczonej numerem geodezyjnym 229/1 o powierzchni 0,21ha położonej w obrębie Zaborsko 2017-09-20 12:55
dokument Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-09-18 08:06
dokument Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-09-15 10:03
dokument Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2017-09-15 09:36
dokument Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem "Wsparcie Zespołu Szkół w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" 2017-09-21 13:16
dokument Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Warnice na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" 2017-09-21 13:16
dokument Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-09-11 12:56
dokument Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 1 września 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-09-11 11:53
dokument Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w Gminie Warnice 2017-09-11 11:29
dokument Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2017-09-15 09:04
dokument Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-09-06 11:14
dokument Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Warnice do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Warnice dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych 2017-08-24 23:04
dokument Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-08-24 22:58
dokument Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-08-24 22:57
dokument Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-09-05 10:41
dokument Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2017-07-28 14:04
dokument Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół w Warnicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Warnice. 2017-07-31 08:20
dokument Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2017-07-28 14:07
dokument Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 lipca w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. 2017-07-28 14:07
dokument Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2017-07-28 14:06
dokument Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-07-20 13:31
dokument Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-07-11 09:10
dokument Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Warnice - brak 2017-08-11 08:34
dokument Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach. 2017-07-06 15:05
dokument Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy w 2017 r. 2017-08-03 08:45
dokument Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017. 2017-07-06 15:03
dokument Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-07-11 09:08
dokument Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego znajdujących się w dyspozycji organu 2018-08-20 10:26
dokument Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej 2017-06-26 11:57
dokument Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 2017-06-26 11:55
dokument Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-06-26 11:50
dokument Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie powołania komitetu ds. organizacji uroczystości 750-lecia Wierzbna i 70-lecia OSP Wierzbno. 2017-06-09 14:21
dokument Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Wójcin w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa 2017-06-09 08:13
dokument Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-06-09 07:59
dokument Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-08 09:36
dokument Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do załatwiania spraw wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2017-06-02 10:56
dokument Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-05-23 14:28
dokument Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 08 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem wchodzącym w skład mienia komunalnego Gminy Warnice 2017-05-16 09:25
dokument Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 229/1 o powierzchni 0,21ha położonej w obrębie Zaborsko 2017-05-09 14:52
dokument Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-05-11 12:13
dokument Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-05-11 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 1 600 m? oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 489 w obrębie Wierzbno gm. Warnice. 2017-04-20 14:23
dokument Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-04-19 14:54
dokument ZARZĄDZENIE nr 14/2017 WÓJTA GMINY WARNICE z dnia 03 kwietnia 2017 r.w sprawie powołania komitetu ds. organizacji VII WARNICKIEGO PIKNIKU RODZINNEGO. 2017-04-04 13:21
dokument Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-04-13 13:15
dokument Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warnice 2017-03-24 07:02
dokument Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-03-21 15:04
dokument Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-03-20 11:23
dokument Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-03-09 11:37
dokument Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2017 2017-02-27 15:14
dokument Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-23 14:24
dokument Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 1600m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 489 w obrębie Wierzbno gm. Warnice 2017-02-23 13:58
dokument Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-02-10 08:45
dokument Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Warnice z zakresu sportu w 2017 roku 2017-02-10 08:40
dokument Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Warnice z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach 2017-02-03 11:34
dokument Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na rok 2017 oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2017-01-31 10:32
dokument Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-01-31 10:27