Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Warnice - 2014 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA

GMINY WARNICE

2014

 

Lp.

Data

Treść

1

13.01.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2

17.01.2014

W sprawie zmian w budżecie i ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

3

17.01.2014

W sprawie powołania gminnej komisji przetargowej.

4

20.01.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy. Warnice na 2014 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

5

27.01.2014

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ograniczonym przy sprzedaży działki nr 347 w Warnicach.

 

6

28.01.2014

W sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów i finansowania dowozów niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Warnice objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz możliwość zaspokojenia potrzeb innych osób niepełnosprawnych.

7

31.01.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

8

10.02.2014

W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Warnice na lata 2014-2023.

9

10.02.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

10

18.02.2014

W sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2014.

11

18.02.2014

W sprawie powołania gminnej komisji przetargowej.

12

12.03.2014

W sprawie wyłonienia zwycięzcy otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2014.

 

13

12.03.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

14

17.03.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

15

26.03.2014

W sprawie powołania komitetu ds. organizacji IV Warnickiego Pikniku Rodzinnego.

16

28.03.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

17

31.03.2014

W sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowym łącznie z gruntem wchodzącym w skład mienia komunalnego Gminy Warnice.

18

02.04.2014

W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.

19

04.04.2014

W sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkoły prowadzonej przez Gminę Warnice w roku szkolnym 2014/2015.

20

04.04.2014

W sprawie powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Warnice.

21

10.04.2014

W sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru PEFS 2007 oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w ramach realizacji projektu „Przedszkole w szkole”

22

11.04.2014

W sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Warnice.

23

18.04.2014

W sprawie zmiany do instrukcji obiegu dokumentów

24

23.04.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

25

28.04.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

26

30.04.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

27

30.04.2014

W sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

28

03.05.2014

W sprawie powołania odwodowych komisji wyborczych posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

29

19.05.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacje publicznej w Urzędzie Gminy w Warnicach

30

19.05.2014

W sprawie upoważnienia do postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

31

23.05.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

32

23.05.2014

W sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej

33

05.06.2014

W sprawie zasad i wysokości stawek za umieszczenie reklam i oznaczeń przedsiębiorców na terenach i obiektach będących własnością Gminy Warnice

34

06.06.2014

W sprawie przeprowadzenia skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Warnicach oraz Filii w Obrytej

35

06.06.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

 

36

06.06.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

37

27.06.2014

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

38

30.06.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

39

02.07.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

40

02.07.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

41

14.07.2014

W sprawie wykonania uchwały nr XLIII/284/2014 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Warnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

42

15.07.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

43

22.07.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

44

18.07.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

45

30.07.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

46

31.07.2014

W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Warnice

47

04.08.2014

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna"

48

05.08.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

49

06.08.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej

50

08.08.2014

W sprawie powołania komitetu ds. organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych

51

08.08.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

52

25.08.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

53

05.09.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

54

12.09.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

55

15.09.2014

W sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie działalności Straży Gminnej w Warnicach

56

29.09.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014

57

30.09.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

58

30.09.2014

W sprawie zmiany do instrukcji obiegu dokumentów

59

20.10.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

60

21.10.2014

w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

61

24.10.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

62

28.10.2014

W sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Warnice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

63

30.10.2014

W sprawie ogłoszenia konsultacji dot. przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

64

30.10.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

65

30.10.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

66

04.11.2014

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

67

05.11.2014

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice

68

07.11.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

69

07.11.2014

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2014

70

07.11.2014

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

71

24.11.2014

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów OSP Stary Przylep

72

28.11.2014

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

73

05.12.2014

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

74

05.12.2014

W sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz gminnego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach.

75

29.12.2014

W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Warnicach

 

76

31.12.2014

W sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Paciorek 09-09-2016 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2016 12:05