Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVIII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 26 lutego 2016 roku

Protokół

XVIII Sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 26 lutego 2016 roku

(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)

 

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji otworzył o godz. 14:00 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Brodowski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz-Gębska, Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki, Zastępca Wójta Gminy, Pan Waldemar Lubiński, Koordynator ds. GKRPA, Pani Teresa Mamos, Kierownik OPS Warnice, Pani Marianna Margiel-Mikołajczak, przedstawiciele prasy lokalnej oraz radni powiatowi, sołtysi i mieszkańcy Gminy (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Ad. 1, 2

j.w.

Ad. 3 Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska złożyła wniosek o zmianę do porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały nr 14/2016 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Warnice w punkcie 12. W związku z powyższym „Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia” przesunięto w miejsce punktu 13, a „Zamknięcie obrad” w miejsce punktu 14. Radni 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2016 roku.

5. Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.

8. (Projekt Nr 11/2016) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

9. (Projekt Nr 12/2016) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Warnice na lata 2016-2020.

10. (Projekt Nr 13/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

11. Protokół z przeprowadzenia kontroli dróg śródpolnych użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Warnice z dnia 04 lutego 2016 r. przygotowany przez Komisję Rozwoju i Rolnictwa.

12. (Projekt Nr 14/2016) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Warnice.

13. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

14. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 Protokół z XVII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2016 roku przyjęto bez odczytywania 14 głosami „za”.

 

Ad. 5 Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz - Gębska przedstawiła informację z prac pomiędzy sesjami. (Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

 

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady zadał pytanie do protokołu z przeprowadzenia kontroli dróg śródpolnych użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Warnice, czy bezumowni użytkownicy działek będą obciążeni za dzierżawę. Nie może być tak, że jedni są obciążani, a ktoś, kto korzysta z mienia gminnego 20-30 lat nie płaci za nic. To jest wbrew przepisom i powinniśmy dążyć do tego, aby bezumownych użytkowników działek gminnych obciążyć przynajmniej za 3 lata wstecz. Jeżeli chodzi o działkę przeznaczoną pod cmentarz w Barnimiu to jej właściciel za grunt rolny żąda od Gminy 200 tys. zł. za niecały hektar, a my odpuszczamy 20 ha bez żadnych opłat. Stąd pytanie, czy Gmina zamierza podjąć jakieś działania, aby rozwiązać ten problem.

 

Zastępca Wójta odpowiedział, że oczywiście działania, o których mówił Pan Przewodniczący zostaną podjęte. W pierwszej kolejności będziemy proponować sprzedaż tego typu działek. Możemy natomiast zderzyć się z problemem dowodowym. W miarę możliwości postaramy się wykazać obręb i okres bezumownego wykorzystania gruntu i naliczać przedmiotowe opłaty, ale na pewno użytkownicy gruntów będą się temu sprzeciwiać.

 

Przewodniczący Rady dodał, że odrębną sprawą jest zaprzeczenie przez firmy czy osoby fizyczne faktu bezpodstawnego użytkowania gruntu gminnego. Nie wolno z takimi osobami pertraktować, tylko od razu obciążyć je za bezumowne korzystanie z gminnej własności. Poza tym drogi gminne są zaorane od wielu lat, nie od roku czy dwóch.

 

Radny Ryszard Staszewski dodał, że droga, która jest uprawiana przez rok wygląda inaczej niż ta zaorana 4-5 lat wcześniej. Każdy o tym doskonale wie.

 

Pani Wójt również zabrała głos w dyskusji. Powiedziała, że nie bronimy się przed problemem. W tym roku na prace geodezyjne budżet gminy przewiduje prawie dwa razy więcej środków niż w zeszłym roku po to, żeby te wszystkie rzeczy posprawdzać. Pani Wójt podziękowała Komisji Rozwoju i Rolnictwa za to, że pochyliła się nad jej wnioskiem i sprawdziła zgodnie z wykazem wszystkie drogi gminne w terenie. Sprzedaż czy dzierżawę zaczniemy od dróg najpewniejszych strategicznie. Wszystkich naraz nie uda nam się zrobić, ale zaczniemy od tych największych obszarowo. Następnie uporządkujemy mniejsze drogi. Faktem jest, że rolnikom, którzy do tej pory bezumownie użytkowali nasze drogi, naliczymy czynsz dzierżawny oraz podatek za okres 3 lat wstecz.

 

Przewodniczący Rady dodał, że poruszył temat, ponieważ ma na względzie nasz budżet oraz dobro Gminy. Na poprzedniej sesji zaproponowaliśmy piłkarzom z Gminy Warnice środki finansowe w wysokości 10.000 zł, które zostały zdjęte z pensji nauczycieli, a ze sprzedaży, lub też dzierżawy dróg możemy zapewnić sobie zabezpieczenie w postaci dodatkowych środków finansowych.

 

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok przedstawiła Pani Teresa Mamos, Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprosiła wszystkich za błąd w punkcie 11 sprawozdania, w którym to powinna być wpisana kwota 1624,00 zł, zamiast 11624,00 zł. (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

 

Radny Bogdan Skoczek zapytał, czy wydatki GKRPA opiewają na kwotę około 27.000 zł tak, jak zdążył sam policzyć.

 

Pani Teresa Mamos odpowiedziała, że owszem. Pozostałe wydatki wynikają z opłat za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, pensji Koordynatora itp. Oczywiście środki niewykorzystane przechodzą na następny rok.

 

Radny Bogdan Skoczek zauważył również, że na ten rok zaplanowanych jest mniej środków finansowych na wydatki, tzn. zakupy.

 

Pani Teresa Mamos odpowiedziała, że wysokość środków przeznaczonych na pozostałe wydatki, takie jak np. zakupy dla Sołectw są porównywalne z rokiem ubiegłym, ale są one rozbite na dwa paragrafy, tj. alkoholówka i narkomania.

 

Radny Ryszard Staszewski zapytał, dlaczego pomyłka w sprawozdaniu dotyczy akurat Sołectwa Warnice i zawsze tak jest.

Pani Teresa Mamos odpowiedziała, że czuje się winna tej pomyłki , jest to zwyczajnie czeski błąd, ale jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, co do przyznania środków finansowych na którekolwiek z Sołectw, ma do wglądu faktury, rachunki, które można osobiście sprawdzić.

 

Pani Sołtys Teresa Suliga zapytała, czy może złożyć podanie w tym roku o dofinansowanie dla Warnic.

 

Pani Teresa Mamos powiedziała, że jak najbardziej.

 

Pan Sołtys Edward Owczarek dodał, że Sołectwo Reńsko dostało najmniej pieniędzy z GKRPA z całej Gminy.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że środki finansowe z GKRPA są udzielane tylko i wyłącznie na wniosek. Poza tym zarzut Pana Sołtysa jest nieprawdziwy, gdyż Sołectwo Reńsko otrzymało 1.000 zł na zakup strojów sportowych w ubiegłym roku. To nie jest najmniej z całej Gminy. Natomiast błąd w zapisie kwoty dofinansowania udzielonej Sołectwu Warnice jest błahy i każdemu mógł się zdarzyć. Ponadto to Radny Maciej Banicki złożył podanie o dofinansowanie strojów sportowych dla dzieci, nie Pani Sołtys. Jeżeli ktoś ma ochotę zajrzeć do rachunków to są one dostępne w Urzędzie Gminy. Na zakończenie Pani Wójt dodała, że jeżeli są Sołectwa, które nie ubiegają się o dodatkowe środki, albo wnioskują o kwotę, która pochłania połowę budżetu alkoholowego, to trudno jest się dziwić, że komisja odrzuca takie wnioski. Zawsze jednak staramy się przydzielać pieniądze sprawiedliwie.

 

Pani Teresa Mamos dodała, że nie przejadamy pieniędzy z alkoholówki, ale zawsze wspólnie z Panią Wójt staramy się nimi dysponować sensownie, pomimo tego, że jest ich niewiele.

 

Radna Żaklina Kwapisz również zabrała głos w dyskusji. Powiedziała, że w czerwcu ubiegłego roku złożyła wniosek o dofinansowanie dla Sołectwa Dębica. We wrześniu złożyła kolejne pismo z pytaniem, dlaczego jej wniosek nie został rozpatrzony. Zapytała Pani Teresy Mamos, czy Komisja nie ma obowiązku odpowiadać na wnioski w określonym terminie, jeśli nie został on rozpatrzony. Poza tym nie została poinformowana o odmowie rozpatrzenia złożonego przez nią wniosku.

 

Pani Teresa Mamos odpowiedziała, że zazwyczaj prowadzimy taką politykę, że na wnioski odpowiadamy telefonicznie.

 

Radna Żaklina Kwapisz dodała, że zmierza do tego, iż jeżeli wnioski nie wpływają, to również pieniądze nie zostają przeznaczane dla Sołectw. Poza tym Pani Sołtys z Dębicy złożyła jeden wniosek i dostała 300 zł z GKRPA. Gdyby wcześniej wiedziała o tym, że jej wniosek nie zostanie rozpatrzony, te wnioski w jakiś sposób byłyby składane.

 

Pani Teresa Mamos odpowiedziała, że nie wszystkim możemy pomóc i przyznać pieniądze. Bardzo mocno pilnujemy budżetu i nigdy nie wolno dopuścić do jego przekroczenia, ponieważ podlegamy ścisłej kontroli.

 

Na zakończenie Radna Żaklina Kwapisz dodała, że jeżeli nie ma się żadnej odpowiedzi na złożony wniosek to człowiek czeka i nawet nie wie o tym, że wniosek został odrzucony.

 

Zastępca Wójta również zabrał głos. Powiedział, że od 5 lat przyjęliśmy inną strategię wydawania pieniędzy z alkoholówki. To, co udało się zakupić ze środków na profilaktykę alkoholową zostanie na lata. W każdej wiosce są boiska do siatkówki, urządzenia sportowe, siłownie, piłkochwyty itp. Natomiast nie ma czegoś takiego, że jakieś pieniądze się należą na Sołectwo lub się nie należą, nie mamy przydziałów. Jeżeli Komisja uzna, że jedna inicjatywa jest mniej lub bardziej sensowna to przyznaje na to środki. Stara się to robić tak sprawiedliwie, jak to tylko możliwe, jednak wiadomo, że nie każda osoba zostanie zadowolona. Poza tym trzeba mieć trochę sprytu i wyczucia przy składaniu wniosków. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wpłacane cyklicznie. Jak wiemy część środków z tego funduszu jest przeznaczona na wydatki pozostałe, jak np. badania. Efekty wydatkowania pieniędzy są widoczne.

 

Przewodniczący Rady dodał, że jeżeli nie otrzyma się odpowiedzi na wniosek, należy go ponawiać, albo się dopytywać.

 

Pani Sołtys Iwona Pakuła powiedziała, że nie mamy pretensji do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ Sołectwa jednego roku wnioskują o więcej środków, drugiego o mniej. Nadmieniła, że dwa lata temu złożyła wniosek o dofinansowanie piłkochwytów, które zostały zakupione, później otrzymaliśmy również środki na zakup słupków do siatkówki, a w zeszłym roku Sołectwo Dębica otrzymało piłki.

 

Pani Teresa Mamos dodała, że pieniądze muszą być wydawane zgodnie z Programem.

 

Radny Ryszard Staszewski zapytał, ilu „pijaków” w naszej Gminie zostało wyleczonych, czy jest sens ich leczyć.

 

Pani Teresa Mamos odpowiedziała, że trudno jest wyleczyć człowieka z chorobą alkoholową. Nie czuje się odpowiedzialna za efekty leczenia takich osób, tym bardziej wtedy, kiedy są to osoby nie ubezwłasnowolnione, mające takie same prawa, jak każdy inny obywatel. Komisja nie jest od tego, żeby jeździć po wsiach i wyrywać alkoholikom butelki z rąk. Ogólnie rzecz biorąc jest to wrażliwa materia. Poza tym nie prowadzimy statystyk osób wyleczonych z problemu alkoholowego.

 

Na zakończenie dyskusji Zastępca Wójta dodał, że jesteśmy zobligowani ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi do prowadzenia profilaktyki uzależnień. Jest to dokument z 1982 roku. Notabene na jej podstawie każdy ksiądz powinien być karany karą grzywny za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, w miejscu kultu religijnego.

 

Za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania głosowało 14 radnych.

 

Ad. 8 (Projekt Nr 11/2016) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

 

Projekt uchwały omówiła Pani Teresa Mamos. Wielkiej rewolucji w Programie nie możemy wprowadzić, ponieważ zobligowani jesteśmy ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Program jest wszystkim dobrze znany.

 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVIII/96/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na zakończenie Pani Teresa Mamos poinformowała wszystkich zebranych, iż z dniem 1 marca br. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Koordynatora GKRPA w Gminie Warnice z przyczyn osobistych. Podziękowała za wiele lat owocnej współpracy, życzliwość, docenienie i powiedziała, że nadal będzie pełniła funkcję członka zespołu interdyscyplinarnego.

 

Pani Wójt powiedziała, że jest nam bardzo przykro z powodu rezygnacji Pani Teresy z funkcji Koordynatora. Cieszymy się jednak, że nadal będzie czynnie uczestniczyła w pracach zespołu interdyscyplinarnego. Dodała również, że będzie nam trudno znaleźć osobę na to stanowisko z tak bogatym doświadczeniem, z wykształceniem i podejściem.

 

Zastępca Wójta również podziękował Pani Teresie za współpracę.

 

Ad. 9 (Projekt Nr 12/2016) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Warnice na lata 2016-2020.

 

Kolejny projekt uchwały omówiła Pani Marianna Margiel – Mikołajczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach. W związku z tym, że wygasł poprzedni Program, obowiązujący do końca roku 2015, zaszła konieczność opracowania nowego na lata 2016-2020. W Programie zostały zdefiniowane definicje przemocy, jej rodzaje, jak również instytucje, do których mogą zwrócić się o pomoc ofiary przemocy, jak również sprawcy przemocy. W naszej Gminie przemoc niestety jest, jednak często jest ona skrzętnie ukrywana. W tej chwili mamy założone 22 niebieskie karty. Najczęściej są one sporządzane przez policję lub pracowników OPS.

 

Zastępca Wójta dodał, że od ubiegłego roku mamy uregulowaną sytuację, w której w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka pracownicy socjalni mają obowiązek odebrać dziecko rodzinie.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVIII/97/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przerwa w obradach 1405-1415.

 

Ad. 10 (Projekt Nr 13/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 

Pani Wójt krótko omówiła projekt uchwały, który jest nawiązaniem do uchwały podjętej na ostatniej sesji w sprawie wydania opinii przez Zarząd Powiatu dot. formalnego i oficjalnego zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu wypowiedział się pozytywnie na ten temat. Nie naniesiono nam żadnych poprawek ani uwag do wykazu dróg.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy będą jakieś środki finansowe z tego tytułu.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że żadne pieniądze za tym nie idą. Do tej pory Gmina nie posiadała takiej uchwały, chociaż powinna. Umożliwi nam ona prawne pobieranie opłaty za zajęcie pasa drogowego, których nie będzie można podważyć.

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVIII/98/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 11 Protokół z przeprowadzenia kontroli dróg śródpolnych użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Warnice z dnia 04 lutego 2016 r. przygotowany przez Komisję Rozwoju i Rolnictwa.

 

Przedmiotowy protokół został odczytany przez Przewodniczącego Komisji.

 

Radni nie mieli pytań do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12 (Projekt Nr 14/2016) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Warnice.

 

Zastępca Wójta krótko omówił projekt uchwały. Mamy wymóg ustawowy wprowadzenia takich kryteriów, jednak w naszej Gminie nie mamy problemów z nadmiarem dzieci i koniecznością ich selekcji.

 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

 

W trakcie omawiania projektu uchwały obrady opuściła Radna Bożena Molińska.

Głosowanie: 13 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVIII/99/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 13 Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

O godz. 1425 obrady opuściła Radna Małgorzata Brząkała.

Przewodniczący Rady zabrał głos. Poinformował wszystkich, iż wpłynęło pismo do Rady Gminy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie dotyczące prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządu terytorialnego. Wszyscy Radni wyrazili zgodę na takie szkolenie. O dacie i godzinie szkolenia Radni zostaną odpowiednio poinformowani. Poza tym wpłynęło jeszcze oświadczenie Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. Chodzi o sprawę podziału naszego województwa.

Radni jednogłośnie zadecydowali, iż nie będą zajmować żadnego stanowiska w tej sprawie.

Pani Wójt wyjaśniła wątpliwość, która pojawiła się u Pana Radnego Ryszarda Staszewskiego i dotyczyła zapisu w gazecie odnośnie inicjatyw, które mają być wykonane z funduszu sołeckiego Sołectwa Warnice. W przedmiotowym artykule jest zapis, z którego wynika, że Sołectwo Warnice przeznaczyło 4.000 zł na doposażenie siłowni zewnętrznej. Taką decyzję podjęto na zebraniu wiejskim, na wniosek Pani Wójt, jako mieszkańca Sołectwa, która zaproponowała, aby zostało zakupione jedno dodatkowe urządzenie do ćwiczeń i zamontowane na placu zabaw tak, aby mamy, które przychodzą z dziećmi na plac, mogły również poćwiczyć. Nie dotyczy to nowej siłowni, tylko istniejącego placu zabaw. Nie jest to również pomyłka natury formalnej popełniona przez Panią Małgorzatę Konieczniak, pracownicę zajmującą się obsługą funduszu sołeckiego. Ponadto nikt nigdy nie zgłaszał żadnych problemów na współpracę z Panią Małgosią, która pomaga wszystkim Sołtysom wypełniać wnioski, dokonywać zakupów oraz dobrze prowadzić całą dokumentację funduszu.

Zastępca Wójta nadmienił, że ani on, ani Pani Wójt nie są nad żadnym pracownikiem, tylko podlegają im poszczególni pracownicy.

Radny Łukasz Makowski powiedział, iż dostał skargę od mieszkańców na skrzynki pocztowe, które Poczta zamontowała w Starym Przylepie. Listy są wymieszane, zalewane wodą, nie trafiają do swoich odbiorców. To był bardzo zły pomysł, na który ludzie narzekają.

Pani Wójt odpowiedziała, że to nie był nasz pomysł. Poczta Polska zapytała nas, czy wyrazimy zgodę na zamontowanie skrzynek pocztowych na działce gminnej. Gmina oczywiście się zgodziła tylko i wyłącznie na lokalizację tych skrzynek, natomiast o samych ich istnieniu zadecydowali mieszkańcy Starego Przylepu podpisując zgodę. Poczta Polska wygrała przetarg, dlatego w każdej Gminie musi mieć swoją placówkę, w związku z czym ogranicza koszty i montuje skrzynki pocztowe po to, żeby jeden listonosz mógł obsłużyć jak największy teren. My jako Gmina nic do tego nie mamy. To jest sprawa pomiędzy Pocztą Polską a mieszkańcami.

Zastępca Wójta dodał, że są dwa wyjścia z tej sytuacji. Po pierwsze nie ma takiego obowiązku, aby mieszkaniec np. Starego Przylepu odbierał swoją pocztę w wyznaczonym miejscu. W takiej sytuacji musi napisać pismo do Poczty Polskiej, że życzy sobie, aby jego korespondencja była dostarczana pod wskazany przez niego adres i tak będzie. Natomiast drugim wyjściem jest, aby to Gmina w imieniu mieszkańców zwróciła się z takim pismem do Poczty Polskiej. Czy to zostanie spełnione, czy też nie nie wiemy, ponieważ nie mamy na tę sprawę bezpośredniego przełożenia.

O godz. 1430 obrady opuścił Radny Maciej Banicki.

Radna Żaklina Kwapisz zwróciła się z prośbą do Gminy oraz radnego powiatowego, aby zwrócili uwagę na drogę w Dębicy. Droga jest w złym stanie technicznym, jest dziura na dziurze, nie da się nią normalnie przejechać. Aby to zrobić, trzeba jeździć slalomem, natomiast jak deszcz popada jest to zupełnie niemożliwe. Bardzo poprosiła, aby przeprowadzając remonty dróg ten problem został rozwiązany, ponieważ szkoda samochodów.

Radny Powiatowy, Pan Artur Pniewski powiedział, że nie wie, czy będzie miał wpływ na nowego Starostę będąc w opozycji, ale zwróci się z tym tematem do Radnego Powiatowego Michała Łuszczyńskiego oraz Jana Chmielewskiego, którzy są teraz w koalicji rządzącej i poprosi o rozwiązanie sprawy.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że mamy czterech Radnych Powiatowych, którzy nie potrafią się porozumieć w jednej kwestii i przez to mamy jak mamy. Poza tym nie robią oni nic dobrego dla naszej Gminy. Mówią innymi głosami. Sprawa drogi w Dębicy jest od kilku lat na wokandzie, tymczasem nic się w tym kierunku nie zmienia. Na zakończenie dodał, że wątpi w to, iż przy takich stosunkach i różnic zdań ta sprawa znajdzie swój finał i rozwiązanie.

Radna Żaklina Kwapisz dodała również, że most przy wjeździe do Dębicy nadal nie został zabezpieczony, nie ma barierki. Jak było, tak jest do tej pory. To nie jest zabawne, bo może dojść do tragedii.

Radny Bogdan Skoczek również powiedział, że sprawa będzie się cały czas oddalać, ponieważ nasi przedstawiciele, którzy powinni rozwiązywać nasze problemy nawet nie pojawiają się na sesjach. Na początku kadencji cieszyliśmy się, że będziemy mieli komu przekazywać nasze problemy, a tymczasem nic dobrego się nie dzieje.

Zastępca Wójta dodał, że problemem jest to, że Powiat zajmuje się sam sobą i swoimi sprawami wewnętrznymi oraz składa obietnice bez pokrycia.

O godz. 1435 obrady opuściła Pani Wójt.

Radny Powiatowy, Pan Artur Pniewski dodał, że projekt odnośnie przebudowy drogi w Dębicy jest realizowany. Cała dokumentacja ma zostać przygotowana do końca marca, wniosek o dofinansowanie został złożony i opiewa na kwotę ponad 1,9 mln zł. Prawdopodobnie nie zostanie on teraz rozpatrzony, ponieważ pieniądze mają być przeznaczone na inną drogę w Przelewicach.

Zastępca Wójta na zakończenie dodał, że wniosek celowo został złożony na taką kwotę po to, aby nie został teraz zrealizowany z prostego powodu. Najpierw trzeba wydać pieniądze na remont drogi, a później ubiegać się o ich zwrot. Starostwo nie ma tak dużej zdolności kredytowej i nie posiada środków na wkład własny w inwestycję. Tak naprawdę wystarczyłoby na zgłoszenie zrobić remont nawierzchni tej drogi, a nie jej gruntowną przebudowę.

Radna Żaklina Kwapisz w związku z powyższym poprosiła o zapewnienie jakiegokolwiek minimum, czyli załatanie dziur w drodze w Dębicy.

Na zakończenie Pani Dyrektor Ewa Rebeko zaprosiła wszystkich obecnych na sesji na zabawę charytatywną w Starym Przylepie, która odbędzie się 9 kwietnia br. Organizatorem zabawy jest grono pedagogiczne oraz rada rodziców. Bilet wstępu kosztuje 60 zł od pary.

Ad. 14 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie XVIII sesji o godz. 14:40.

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Protokołowała: Katarzyna Ostrowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ostrowska 01-04-2016 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Ostrowska 01-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2016 09:43