Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVII/91/2016

Rady Gminy Warnice

z dnia 29 stycznia 2016 roku


 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 poz. 735), uchwala się co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Warnice z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4608) w § 3 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)      pkt 1 otrzymuje brzmienie:

         „1) na obszarze sołectwa Obryta – pani Ewa Czawłytko”,

2)      po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) na obszarze sołectwa Warnice Przysiółek – pani Agnieszka Gonerka”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ostrowska 02-02-2016 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Woroniec 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2016 09:17