Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo 2017-01-16 14:54
dokument Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2017-01-16 14:42
dokument Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2017-01-10 08:32
dokument Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Warnice i jej jednostkach budżetowych 2017-01-04 07:21
dokument Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Warnice, oznaczonych numerami geodezyjnymi 714 i 718 o łącznej powierzchni 0,52 ha położonych w obrębie Stary Przylep 2016-12-20 09:22
dokument Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (1/2 udziału), stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 202 o powierzchni 0,01 ha położonej w obrębie Kłęby 2016-12-16 07:16
dokument Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2016 roku zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-12-13 14:15
dokument Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-02 12:43
dokument Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Warnicach 2016-11-22 14:49
dokument Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół w Warnicach 2016-11-22 14:44
dokument Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy 2016 r. 2016-12-02 12:44
dokument Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-11-08 15:00
dokument Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-10-25 13:35
dokument Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK. 2016-10-20 10:50
dokument Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-10-27 08:08
dokument Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej 2016-10-14 11:50
dokument Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 października 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Warnice do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Warnice dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych 2016-10-14 11:48
dokument Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na rok 2016 2016-10-19 11:46
dokument Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-10-14 11:42
dokument Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z ewidencją ludności 2016-10-14 11:13
dokument Zarządzienie nr 69/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych 2016-10-14 10:47
dokument Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 września 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-09-23 12:27
dokument Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 września 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-09-23 12:23
dokument Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice 2016-09-14 15:16
dokument Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016-2025 2016-09-14 15:14
dokument Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 2 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2016-10-03 15:06
dokument Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 2 września 2016 roku w sprawie etyki pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy Warnice 2016-09-05 08:55
dokument Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-08 12:32
dokument Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-08 12:30
dokument Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej 2016-09-08 12:36
dokument Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb wynajmu figury dekoracyjnej 2016-08-24 08:47
dokument Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komitetu ds. organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych 2016-08-23 15:05
dokument Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach 2016-08-26 14:53
dokument Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach 2016-08-22 11:17
dokument Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń alimentacyjnych 2016-08-09 12:56
dokument Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach - Pracownika socjalnego do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2016-08-09 12:53
dokument Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2016-08-09 12:46
dokument Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2016-08-09 12:29
dokument Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego 2016-08-09 12:26
dokument Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 2016-08-05 15:02
dokument Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń w imieniu Wójta 2016-08-12 14:44
dokument Zarządzenie nr 48.1./2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Gminie Warnice 2016-09-23 12:17
dokument Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-08-22 12:38
dokument Zarzadzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej. 2016-07-28 12:22
dokument Zarzadzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". 2016-07-25 07:40
dokument Zarzadzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warnicach. 2016-07-25 07:36
dokument Zarzadzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warnicach. 2016-07-25 07:34
dokument Zarządzenie nr 43.1/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2016-09-05 08:05
dokument Zarzadzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-07-19 14:29
dokument Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2016-07-13 13:49
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Warnicach 2016-07-11 14:44
dokument Zarzadzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-13 13:45
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-07-13 13:42
dokument Zarzadzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-07-13 14:34
dokument Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-07-13 14:32
dokument Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach 2016-06-27 15:12
dokument Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-06-27 15:09
dokument Zarządzenie nr 34.1/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę gruntu 2016-09-23 12:35
dokument Zarządzenie 34/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Warnice na lata 2016-2029 2016-06-27 13:28
dokument Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-06-27 13:25
dokument Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-27 13:11
dokument Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-05-23 07:19
dokument Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice 2016-05-10 09:45
dokument Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania lustracji terenowej 2016-05-10 09:39
dokument zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-05-10 09:37
dokument Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie powołania komitetu ds. organizacji VI Warnickiego Pikniku Rodzinnego 2016-05-04 10:59
dokument Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie dnia wolnego od pracy 2016-05-04 10:55
dokument Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania lustracji terenowej 2016-05-04 10:53
dokument Zarządzenie nr 24/2016 - Brak 2019-03-19 10:43
dokument Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-04-19 09:03
dokument Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 kwietnia 2016 roku sprawie utworzenia struktur formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Warnice 2016-04-19 09:01
dokument Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach 2016-04-18 07:29
dokument Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-04-15 08:33
dokument Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 2016-04-15 08:31
dokument Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie powołania komitetu ds. organizacji VI WARNICKIEGO PIKNIKU RODZINNEGO. 2016-03-30 14:13
dokument Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego podczas nieobecności w pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-03-30 09:53
dokument Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 18 marca 2016 r.w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komulanych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Warnice 2016-04-06 08:23
dokument Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. 2016-03-15 14:31
dokument Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. 2016-03-15 14:30
dokument Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego. 2016-03-15 14:28
dokument Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-15 14:25
dokument Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016. 2016-03-15 14:22
dokument Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-02-29 15:03
dokument Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 531 o powierzchni 3,92 ha położonej w obrębie Warnice, gminy Warnice 2016-02-29 15:01
dokument Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2016 2016-02-23 14:35
dokument Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-02-18 14:55
dokument Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Warnice z zakresu sportu w 2016 roku. 2016-01-28 14:38
dokument Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Warnice, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej 2016-01-21 14:16
dokument Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na 2016 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji 2016-01-29 13:34
dokument Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-02-08 08:24
dokument Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warnicach 2016-01-21 14:06
dokument Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Obryta, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa 2016-01-12 12:54