Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI JELCZ

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 60/2015
Wójta Gminy Warnice
z dnia 20.07.2015 r

GMINA  WARNICE
OGŁASZA  PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY  NIEOGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  SAMOCHODU  SPECJALNEGO  POŻARNICZEGO
MARKI  JELCZ

Nazwa sprzedającego:
Gmina Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice; NIP: 853-145-73-92; REGON: 811685705

Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy marki JELCZ o numerze rejestracyjnym SZA121D, stanowiący mienie Urzędu Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice.
Cena wywoławcza brutto wynosi 6 800 zł
Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: JELCZ
Model: 004 / M325 14,9t
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD SPECJALNY
Przeznaczenie: POŻARNICZY
Nr rejestracyjny: SZA 121D
Rok produkcji: 1985
Nr identyfikacyjny (VIN): SUJG325DSF0009780
Kolor powłoki lakierniczej kabiny: CZERWONY 1-WARSTWOWY SYNTETYCZNY
Rodzaj silnika: Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM
Pojemność/Moc silnika: 11100 ccm / 178 kW (240KM)
Wskazanie drogomierza: 35363 km
Data pierwszej rejestracji: 10.06.1985 r.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oświadczenia (oferty), będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 03 sierpnia 2015 r. do godz. 11.00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice lub ze strony internetowej: http://bip.warnice.pl/.
Oferta powinna zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego. Nie otwierać przed dniem 03 sierpnia 2015 r., do godz. 11.00”.

Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00 w kasie lub przelewem na konto: 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko - Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice.
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 sierpnia 2015 r. o godz. 11.15, w siedzibie Urzędu Gminy Warnice, 74-201 Warnice, Warnice 66 – pokój nr 2. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
2. Samochód zostanie sprzedany za  najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
4. Urząd Gminy w Warnicach nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 24 i 31 lipca br. w godz. 9-12.
7. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy w Warnicach, pod numerem  telefonu  91/ 561 28 90 w. 22. Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 60/2015
Wójta Gminy Warnice
z dnia 20.07.2015 r. 

REGULAMIN PRZETARGU

1. Przetarg na sprzedaż ruchomości jest przetargiem publicznym pisemnym nieograniczonym.
2. Przedmiotem przetargu jest samochód specjalny pożarniczy marki JELCZ o numerze rejestracyjnym SZA121, rok produkcji 1985.
3. Przed przystąpieniem do przetargu wymaga się wniesienia wadium.
4. Cena wywoławcza wynosi 6 800 PLN.
5. Cena przetargowa ruchomości płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy na wskazane konto Urzędu Gminy w Warnicach.
6. Przed zawarciem umowy kupujący ma obowiązek przedstawić sprzedającemu dowód wpłaty zaproponowanej w przetargu.
7. Sprzedający ma obowiązek podpisać umowę w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Warnice.
9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu.
10. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Sylwia Grabarczyk – ref. ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, gospodarki nieruchomościami, zaopatrzenia i transportu w Urzędzie Gminy Warnice.

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 60/2015 Wójta Gminy Warnice z dnia 20.07.2015 r. - wzór oferty - do pobrania w załączniku (plik PDF)

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 20-07-2015 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabarczyk 20-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2015 15:10