Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr I Inauguracyjnej sesji Rady Gminy Warnice z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół

Inauguracyjnej I Sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 1 grudnia 2014 roku

 

(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)

 

 

 

Obrady inauguracyjnej I Sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji (2014 – 2018) o godz. 11:00 otworzył radny Pan Marek Brodowski, najstarszy wiekiem do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy, stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Warnice Pani Anna Hackiewicz-Gębska, Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński, Skarbnik Gminy Pan Ryszard Ligocki, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Maria Rzadkowska oraz zaproszeni goście, tj. radni powiatowi, Pan Jan Chmielewski, Pan Jacek Chmielewski, Pan Artur Pniewski oraz Pan Michał Łuszczyński, sołtysi, dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach Pani Ewa Rebeko oraz dyrektor Gimnazjum w Warnicach Pani Małgorzata Jakubowska, kierownik ZOZ Warnice Pan Andrzej Matysik (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Ponadto w sesji udział wzięli mieszkańcy gminy. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Ad. 1

j.w.

 

Ad. 2 Wręczenie radnym oraz wójtowi zaświadczeń o wyborze.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Maria Rzadkowska wręczyła Pani Wójt Annie Hackiewicz – Gębskiej zaświadczenie o wyborze na wójta, gratulując tym samym ponownego objęcia stanowiska Wójta Gminy Warnice oraz radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

 

Ad. 3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

 

Radny Marek Brodowski odczytał rotę ślubowania, a najmłodszy wiekiem radny Pan Łukasz Makowski odczytywał kolejno z listy obecności nowo wybranych radnych, którzy złożyli ślubowanie w myśl art. 23 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” Radny Marek Brodowski stwierdził, iż radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat Radnego Gminy Warnice.

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

 

Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty w następującej treści:

 

Porządek inauguracyjnej I sesji Rady Gminy Warnice

 

  1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady
  2. Wręczenie radnym oraz wójtowi zaświadczeń o wyborze
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Przewodniczącego Rady
  6. Złożenie ślubowania przez Wójta
  7. Zamknięcie obrad

 

Ad. 5 (Projekt Nr 60/2014) Wybór Przewodniczącego Rady.

 

Radny Marek Brodowski przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, mianowicie do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Pouczył radnych, iż wybór Przewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu tajnym, następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Następnie odbyło się zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady. Radny Bogdan Skoczek zgłosił kandydaturę radnego Marka Brodowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Marek Brodowski zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Makowskiego, jednak radny nie wyraził zgody na kandydowanie. Kolejny punkt niniejszych obrad stanowiło zamknięcie oraz przegłosowanie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 

Głosowanie:

 

15 radnych głosowało „za” zamknięciem listy kandydatów.

 

Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie: radna Bożena Molńska, radny Maciej Banicki oraz radny Kamil Wochner jako przewodniczący komisji, niezbędnej do przygotowania oraz prawidłowego przeprowadzenia głosowania.

 

11:25 – 11:30 – przerwa w obradach.

 

Komisja przygotowała urnę, karty do głosowania, które następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej wręczał kolejno radnym według listy obecności, po czym odbywało się głosowanie. Po głosowaniu oraz podliczeniu oddanych głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej Kamil Wochner odczytał protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji). W związku z przeprowadzonym tajnym głosowaniem, radni bezwzględną większością głosów (oddano głosów ważnych 14, nieważnych 1, w tym głosów „za” oddano 14, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0) wybrali na Przewodniczącego Rady Gminy radnego Marka Brodowskiego. Następnie radny Marek Brodowski odczytał projekt uchwały, który został przyjęty 15 głosami „za”. Uchwała Nr I/1/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Marek Brodowski podziękował radnym za dokonany wybór.

 

Ad. 6 Złożenie ślubowania przez Wójta.

 

Wójt Gminy Warnice Pani Anna Hackiewicz – Gębska odczytała tekst ślubowania, zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pani Wójt przed zakończeniem obrad zabrała głos. Pogratulowała nowo wybranym radnym, Przewodniczącemu Rady. Poinformowała, że liczy na współpracę z radnymi powiatu, z organizacjami pozarządowymi. Podziękowania złożyła rodzinie, Pełnomocnikowi Komitetu Pani Ninie Okoniewskiej oraz wszystkim, którzy dotychczas ją wspierali. Przewodniczący Rady Gminy, bliscy i znajomi wręczyli Pani Wójt bukiety kwiatów.

 

Ad. 7 Prowadzący obrady Pan Marek Brodowski Przewodniczący Rady Gminy Warnice – wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 12:00 zamknął obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady

   Marek Brodowski

 

Protokołowała

Katarzyna Ostrowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ostrowska 30-12-2014 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Ostrowska 30-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2014 14:12