Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/274/2014 RADY GMINY WARNICE z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr XLI/274/2014

RADY GMINY WARNICE

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warnice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm/) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.267), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę  Wojciecha Seredyńskiego z dnia 28 marca 2014 roku na działalność Wójta Gminy Warnice w całości.

§ 2.Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE.

            Do Rady Gminy w dniu 28 marca 2014 r. wpłynęła skarga pana Wojciecha Seredyńskiego dotycząca czterech kwestii. W skardze zarzucono nadużywanie art. 13 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie zatrudnienia sekretarza Urzędu Gminy, odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 07.01.2014 r. w części dotyczącej zatrudniania oraz zwalniania pracowników oraz przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej szkół i obsługi Biura Rady Gminy.

Podczas prac komisji analizowano Ustawę o dostępie do informacji publicznej, korespondencję z panem Wojciechem Seredyńskim, korespondencję z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Zarządzenia Wójta Gminy, Ustawę o samorządzie gminnym oraz wysłuchano wyjaśnień Pani Wójt, Pana Wójta.

Podczas rozpatrywania skargi  ustalono, iż w pierwszej części skargi dotyczącej przedłużania terminu do 2 miesięcy na udzielenie informacji publicznej, skarga jest bezzasadna, gdyż składane wnioski o udzielenie informacji publicznej są na tyle obszerne i wymagają wielu analiz, sporządzania zestawień a ustawowy termin jest za krótki aby na nie odpowiedzieć. Komisja Rewizyjna uważa iż art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest prawidłowo stosowany.

W drugim punkcie skargi dotyczącej nie zatrudnienia Sekretarza Gminy Komisja Rewizyjna ustaliła, że sprawa nie obsadzenia stanowiska Sekretarza Gminy Warnice była tematem skargi, która wpłynęła do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wójt Gminy został zobligowany do udzielenia odpowiedzi w zakresie nie obsadzenia stanowiska Sekretarza. Na udzieloną odpowiedź w której stwierdzono, iż w Urzędzie Gminy nie jest zatrudniony sekretarz nie wpłynęła informacja o konieczności zatrudnienia Sekretarza a Wojewoda jako organ nadzorczy nad samorządem powinien wezwać do zaprzestania naruszeń prawa taka sytuacja nie wystąpiła w związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznaje iż skarga w tej części jest bezzasadna.

W trzecim punkcie skargi dotyczącym odpowiedzi na pismo pana Wojciecha Seredyńskiego z dnia 07.01.2014 r. dotyczącym wykonywania pracy asystenta Wójta zgodnie z zakresem  obowiązków pracy, w którym był zapis „wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem gminy zleconych przez Wójta” W dniu12 lipca 2012 roku pan Wojciech Seredyński potwierdził własnoręcznym podpisem obiór zakresu obowiązków, który znajduje się w aktach osobowych. W związku z czym Komisja Rewizyjna uznaje iż skarga w tej części jest bezzasadna gdyż z ww. zapisem praca w sekretariacie była zgodna z zakresem obowiązków.

W czwartym punkcie skargi dotyczącym ogłoszonego i przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej szkół i obsługi biura Rady Gminy zarzucono iż brak jest ww. stanowiska w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Warnice. Po przeanalizowaniu Zarządzenia Nr 85/2013 Wójta Gminy Warnice z dnia 03.12.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice w którym wprowadzono następujące zmiany w § 21 pkt 1 lit c wprowadzono stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół i obsługi biura Rady Gminy. Nie jest natomiast rzeczą Komisji Rewizyjnej badanie zasadności funkcjonowania w strukturze Urzędu Gminy ww. stanowiska , gdyż podejmowane przez Wójta zmiany organizacyjne w tym dobór kadr stanowią decyzję tego podmiotu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznaje iż skarga w tym punkcie jest bezzasadna.

 

           

Rada Gminy biorąc pod uwagę powyższe wnioski Komisji Rewizyjnej, działając stosownie do art.229 pkt 3 k.p.a. uznała skargę Pana Wojciecha Seredyńskiego za bezzasadną w całości

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pacyna 12-06-2014 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Madej 12-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2014 13:58