Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2013 roku

Protokół z XXXV sesji

RADY GMINY WARNICE

z dnia 8 listopada 2013 roku

 

Obrady XXXV sesji Rady Gminy Warnice o godzinie 11:00 otworzył Przewodniczący Rady Marek  Brodowski .

W obradach uczestniczyli : Wójt Anna Hackiewicz – Gębska, Zastępca Waldemar Lubiński, Skarbnik Ryszard Ligocki, Komendant Straży Gminnej Dariusz Juchniewicz, Radny Powiatu Jan Chmielewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach Ewa Rebeko, Dyrektor Gimnazjum w Warnicach Małgorzata Jakubowska, Piotr Kowalski oraz sołtysi (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Marek Brodowski na podstawie listy obecności  radnych stwierdził quorum uprawniające Radę do podejmowania  uchwał.

 

Ad. 1,2 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

j.w.

 

Ad. 3 Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

Zastępca Waldemar Lubiński złożył wniosek aby pkt 10 porządku obrad tj. Projekt nr 47/2013 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 przenieść jako pkt7.

Radni byli za przyjęciem porządku obrad ze zmianami.

14 radnych głosowało „za”

 

 

Porządek obrad wyglądał następująco:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2013 roku.

5)      Informacja Wójta z  prac pomiędzy sesjami.

6)      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7)      (Projekt nr 47/2013)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.

8)      (Projekt nr 46/2013)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice.

9)      (Projekt nr 44/2013)Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Warnice dla spółek wodnych.

10)   (Projekt nr 45/2013)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2013 rok.

11)   (Projekt nr 48/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Barnim położonego w Gminie Warnice.

12)   (Projekt nr 49/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław położonego w Gminie Warnice.

13)   (Projekt nr 50/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębica położonego w Gminie Warnice.

14)   (Projekt nr 51/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec położonego w Gminie Warnice.

15)   (Projekt nr 52/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby położonego w Gminie Warnice.

16)   (Projekt nr 53/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep położonego w Gminie Warnice.

17)   (Projekt nr 54/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obryta położonego w Gminie Warnice.

18)   (Projekt nr 55/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko położonego w Gminie Warnice.

19)   (Projekt nr 56/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep położonego w Gminie Warnice.

20)   (Projekt nr 57/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warnice położonego w Gminie Warnice.

21)   (Projekt nr 58/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Barnim położonego w Gminie Warnice.

22)   (Projekt nr 5/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin położonego w Gminie Warnice.

23)   (Projekt nr 60/2013)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko położonego w Gminie Warnice.

24)   (Projekt nr 61/2013)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce 157/2 położonej w miejscowości arnice, stanowiącej własność Gminy Warnice.

25)   Informacja z kontroli cmentarzy – przygotowana przez komisję rewizyjną.

26)   Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

27)   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Marek Brodowski przed przystąpieniem do punktu 4 poinformował, że Stowarzyszenie „Biesiada” wystąpiło z prośbą do Rady Gminy o dofinansowanie z diet radnych, jeżeli radni wyrażą taką wolę. Stowarzyszenie działa z darowizn od sponsorów. Reprezentują naszą gminę poza terenem. Przewodniczący poinformował, ze radni przekazali kwotę 600 złotych na konto stowarzyszenia „Biesiada”.

 

  Ad.4 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2013 roku.

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad.5 Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.6 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Radni nie wnieśli żadnych interpelacji.

 

Ad.7

Przewodniczący Marek Brodowski poinformował, ze był na posiedzeniach komisji i wie jakie były propozycje: były propozycje obniżenia ceny skupu żyta do stawki 52 złote, czyli taka jaka obowiązywała w tym roku przy cenie żyta przy cenie skupu żyta 69,28 za 1q obligatoryjnej.  Inną propozycją była stawka 55 złotych za 1q.

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, ze mamy ustawowy obowiązek podjąć uchwałę. Jeżeli nie podejmiemy uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta wówczas wchodzi w życie cena urzędowa. W tym roku wynosi 69,28 zł za 1q. Gmina proponuje pozostawienie stawki z roku ubiegłego tj.52 zł za 1q. Mamy świadomość tego, że obniżenie urzędowej ceny skupu żyta skutkuje dla Gminy Warnice równolegle ucięciem subwencji wyrównawczej. Na przyszły rok to będzie kwota 350 tyś. złotych mniej do budżetu Gminy. Zastępca przedstawił stawki z innych gmin powiatu pyrzyckiego.

Radny Ryszard Staszewski  poinformował, ze w tym roku żyto spadło i wypadałoby cenę skupu żyta obniżyć.  Podkreślił, że to jest jego zdanie. Poinformował, że nie jest przeciwko podniesieniu podatków ale powinny być podniesione wszystkie podatki nie tylko rolny.

Przewodniczący Marek Brodowski powiedział, że w tej sytuacji również zabierze głos. jest pracownikiem Miasta Stargard Szczeciński i jest tam wielu dzierżawców z Gminy Warnice na terenie lotniska a praktycznie wszyscy dzierżawcy indywidualni, którzy wydzierżawiają od miasta na terenie lotniska grunty, które nie są przeznaczone na cele rolne tylko są przeznaczone na cele przemysłowe, wydzierżawiają od miasta, płacą podatek w wysokości 500 złotych tj. wyższy podatek niż podatek rolny i płacą za dzierżawę 800 złotych. 52 złote stawka ceny skupu żyta z 69, 28 zł to jest w stosunku do innych gmin nieuzasadniona. Jeżeli inne gminy podejmują w  większości powyżej 60 złotych, przez to mają wyższą subwencję wyrównawczą, my jako Gmina Warnice tracimy 350 tyś. złotych subwencji wyrównawczej przez to nie mamy na inwestycje. Wiadomo, że w tej kadencji Pani Wójt faktycznie zrobiła w każdej wiosce dosyć dużo, tych pieniędzy za wiele nie ma, bo głównie podatek w naszej gminie opiera się na podatku rolnym i są życzenia radnych na kolejne lata aby w każdej wiosce coś zrobić. We Wierzbnie chcą remizę, w  innej wiosce chcą świetlicę, chcą dofinansowania do chodników. Mamy drużynę, która w  tej chwili jest w lidze okręgowej i jeżeli w poprzedniej kadencji płaciliśmy 14 tyś. złotych rocznie, teraz budżet drużyny dochodzi do kilkudziesięciu tyś. złotych rocznie a są życzenia, że jeżeli drużyna awansuje (może do tego dojść) to wówczas dofinansowanie do naszego zespołu będzie dwa albo trzykrotnie wyższe. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze szatni, nie ma zabudowań, które są niezbędne do funkcjonowania naszej drużyny. W chwili obecnej wydzierżawiamy kontenery, wszystko kosztuje. W przyszłej kadencji niezbędne będzie zajęcie się oczyszczalnią ścieków w miejscowości Barnim. Ścieki z całej gminy płyną do Barnima, to także będzie koszt, bardzo duży, nie 100 czy 150 tyś. złotych a 5  mln złotych lub więcej. Przewodniczący otrzymuje telefony , że jesteśmy bogatą gminą skoro ustalamy stawkę ceny skupu żyta na poziomie 52 złotych gdzie w pozostałych gminach radni mają pretensje, że  ustalamy tak niską stawkę a później wszyscy się sugerują. Widzimy, że we wszystkich gminach stawki są wyższe, w niektórych maksymalne. Ustalenie stawki na poziomie 52 złotych będzie skutkowało na nasze inwestycje nie tylko w przyszłorocznym budżecie ale też w kolejnych latach. Życzenia mamy bardzo wygórowane, każdy chce aby coś w danym sołectwie się działo.

Przewodniczący poruszył sprawę terenu lotniska, ponieważ są na Sali osoby zainteresowane, bo akurat wydzierżawiają albo ktoś z rodziny wydzierżawia na tym terenie. Doszło do tego, że rolnik rolnikowi „gotuje” taki los. Dla naszej gminy jeśli chodzi o podwyższenie podatku o złotówkę  lub o dwa złote od hektara to jest problem. Z reguły występują ci co mają najwięcej ziemi z takimi pretensjami, nie występują tacy co mają 10 czy 15 ha. Zawsze mają pretensje ci, co mają najwięcej. Na lotnisku została ustalona dzierżawa 800 złotych ponieważ to nie są grunty rolne. Jeżeli przyjeżdżają rolnicy z naszej gminy do Urzędu Miasta Stargard Szczeciński czy do Prezydenta Miasta i mówią, że oni  dają 1 500 czy 2 000 złotych od ręki to o co tutaj chodzi? Miastu nie zależy na windowaniu tych cen dzierżaw. To są grunty przemysłowe. Nie jesteśmy agencją rolną i  nie robimy przetargów na te grunty. Miastu zależy na utrzymaniu  tej substancji, która jest na lotnisku w stanie niepogorszonym po to, że jak przyjeżdża inwestor, żeby mógł zobaczyć, że na terenie nie ma dzikich wysypisk śmieci. Utrzymanie tych ziem przez tych rolników, którzy dzierżawią z naszej gminy (8 rolników dzierżawi tereny od 20 lat) po prostu przyjmujemy to z zadowoleniem. Nie chcemy windować tych cen ponieważ to nie są grunty rolne. To są grunty przemysłowe. Nie po to obniżaliśmy podatek czyli Rada Miejska obniżyła podatek od nieruchomości tym rolnikom z 4 500 złotych na 500 złotych czyli na taki podatek specjalny bo inaczej musieliby płacić 4 500 złotych podatku czyli podatku od nieruchomości. Podatek ten został obniżony po to aby te grunty były sukcesywnie zagospodarowywane a nie po to aby teraz w przetargu windować ceny 3 000 złotych za dzierżawę. Do tego stopnia nasi rolnicy zaczęli windować ceny, przykładem jest lotnisko i Obojno. Jeżeli się mówi, ze produkcja rolna jest nieopłacalna płacąc 3 250 złotych za 1 ha na terenie lotniska to trzeba zadać sobie pytanie „co tu jest grane?”. Jeżeli dla naszej gminy żałuje się 1 czy 2 złote od 1 ha a jedną czy drugą gminę się wzbogaca o 3 500 złotych od 1 ha to w czym leży rzecz? Mogą się wypowiedzieć rolnicy, którzy dzierżawią na tym terenie lotniska ile włożyli potu, ile naniszczyli sprzętu, ile ponieśli kosztów żeby te grunty przystosować do właściwego użytkowania.  Ci rolnicy nie przychodzą, że im się nie opłaca. Miastu chodzi o utrzymanie lotnika  w stanie niepogorszonym i zapewnienie, że jak przyjedzie jakiś inwestor, to kupi 10 czy 20 ha, da pracę 100 osobom czy 200 osobom bo sami wiemy, że na terenie lotniska Brogstone, Cargotec, Mtu i następne firmy, które weszły w tej chwili zatrudniają około 1 500 osób. To będzie praca nie tylko dla mieszkańców miasta ale także dla mieszkańców okolicznych gmin, dla Szczecina ponieważ tam przyjeżdżają z całego regionu.  Podniesienie z poziomu tego roku stawki ceny żyta o 2 czy 3 złote do poziomu 55 zł/1q to nie widać żadnego zagrożenia, że rolnicy nie dadzą sobie rady a to jest wspomożenie budżetu naszej gminy.

Radna Anna Żyłka poinformowała, że inne gminy mają wyższe stawki ale mają niższy wskaźnik przeliczeniowy bo  są słabsze ziemie. W Gminie Warnice są ziemie lepsze i jest wyższy wskaźnik przeliczeniowy.

Sołtys sołectwa Warnice Teresa Suliga zapytała dlaczego podwyższono rolnikom dzierżawę na lotnisku skoro miastu nie zależy na 100 tyś. złotych?

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że takie zapisy były w umowach dzierżawy. Jeżeli w przetargu zostanie wylicytowana kwota powyżej 25% obecnej wartości to stawka czynszu może zostać podniesiona do tej kwoty, wylicytowanej w przetargu.

Radny Powiatu Jan Chmielewski poinformował, że w niektórych momentach radni odbiegają od tematu. Po części podziela glos Pana Przewodniczącego. W  ostatnim czasie nie było na terenie Gminy Warnice anomalii pogodowych . Skoro Pani Wójt i Pan Skarbnik poradzą sobie z budżetem przy tej stawce to kwota 52 złote za 1q powinna zostać.

Radna Anna Żyłka poinformowała, że kwota 52 złote powinna zostać na tym samym poziomie jak w tamtym roku.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że przy tej stawce podatku Gmina nie będzie funkcjonowała na tym samym poziomie:

- obcięto dotację na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego o 50 tyś. złotych;

- umowa na konserwację urządzeń energetycznych będzie wyższa o 5%;

- diety radnych i sołtysów po podwyżkach to  jest więcej o 50 tyś. w skali roku. Na dzień dzisiejszy różnica  między wydatkami i dochodami to kwota 3 130 000 złotych.

O wiele rzeczy zadbaliśmy już teraz na takim poziomie, ze wystarczy je utrzymywać. Doszło wiele innych: jest świetlica Barnim, którą trzeba ogrzać, będzie plaża, o którą trzeba zadbać, są place zabaw we wszystkich miejscowościach, które w przyszłym roku trzeba zaimpregnować, zrobić trawnik, wymienić piasek. To są już dużo wyższe koszty niż były w tym roku. Wiedząc jaka sytuacja jest w rolnictwie w tym roku nie zaproponowaliśmy podwyższenia stawki ale to nie do końca jest tak, że Gmina będzie  na tym samym poziomie. Na pewno będziemy musieli z wielu rzeczy zrezygnować.

Skarbnik Ryszard Ligocki poinformował, że w takiej gminie jak nasza, przy takich dochodach to stać na to żeby się utrzymać jeśli chodzi o wydatki bieżące. Natomiast jeśli chcemy inwestować to należy podnosić podatki. Głównym dochodem naszej Gminy jest podatek rolny. Jeżeli nie zostanie podwyższony to nie będziemy się rozwijać.

Radny Ryszard Staszewski poinformował, że nie jest przeciwny podwyżce podatku rolnego ale należałoby podwyższyć wszystkie podatki. Przez wiele lat podwyższany jest tylko podatek rolny a inne podatki nawet zostały obniżone.

Radny Bogdan Skoczek poinformował, że innej propozycji niż 52 złote nie słyszał.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że za chwilę komisje przedstawią stanowiska.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że o innej stawce nie słyszał. To, że nie ma dziś uchwały o podatku od nieruchomości czy od środków transportowych oznacza, że zostawiamy je na tym samym poziomie. Drodzy Państwo, dzisiaj podnosząc podatek podwyższymy tylko rolnikom albo obniżymy tylko rolnikom. Tak się umówiliśmy na komisjach, tych uchwał nie ma, te uchwały zostają na tym samym poziomie, stawki takie same jak w tamtym roku. Druga rzecz, odpowiedzialnym za wykonanie budżetu jest Wójt. To Wójt zaproponował stawkę na tym poziomie czyli odpowiedzialnie zaplanował.  Dzisiaj dyskusja czy podnieść czy zmniejszyć, nie ma żadnego podniesienia dlatego, że jeszcze nikt o tym nie powiedział Panie Radny.

Zastępca Waldemar Lubiński powiedział, że na początek jedna uwaga: cały czas rozmawiamy o obniżeniu ceny skupu żyta. Nie rozmawiamy o podwyższeniu rolnikom podatku. Kwestia druga powinniśmy rozmawiać o wyższej cenie skupu. Biorąc poprawkę na to, co się działo w  skupach na początku sezonu. Była zmowa cenowa.

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach:

Komisja rewizyjna  - komisja rewizyjna jest przeciw kwocie 52 złotych;

Komisja rolnictwa i rozwoju – komisja jest  na stanowisku aby pozostać przy kwocie 52 złote;

Komisja socjalna  - Przewodniczący Maciej Banicki poinformował, że członkowie komisji głosowali niejedno głośnie, zostały podane dwie propozycje:1) kwota 52zł/1q, 2)kwota 55 zł/1q.


Obrady sesji opuściły: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach Ewa Rebeko, Dyrektor Gimnazjum w Warnicach Małgorzata Jakubowska.

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja jest za obniżeniem kwoty 69,28 do kwoty 52 zł za 1q żyta.

 

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że są dwie propozycje:

1)      Obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 52 złote;

2)      Obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 55 złotych.

Stawka 52 zł       -11 „za”

                             -3 „przeciw”

Uchwała Nr XXXV/213/2013stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.8                    

Zastępca Waldemar Lubiński omówił projekt  uchwały.

Piotr Kowalski poinformował, że jako projektanci planują 16 wiatraków. Mówimy o terenie na wschód od miejscowości Nowy Przylep, Wójcin, Kłęby i Zaborsko w kierunku granic z Gminą Dolice. Procedura zmiany Studium przebiegła poprawnie.

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach:

-     komisja rewizyjna       - „za”;

-     komisja socjalna         - „za”;

-     komisja rolnictwa i rozwoju   - „za”.

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/214/2013stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.9

O godzinie 12:25 obrady opuścili: Wójt Anna Hackiewicz – Gębska, Radny Powiatu Jan Chmielewski oraz Piotr Kowalski.

 

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, żewykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących m. in. do ochrony przed powodzią, melioracji wodnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, należą do zadań spółek wodnych. Realizacja wyżej wymienionych zdań wymaga nakładów finansowych. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Warnice, to urządzenia o kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji, w związku z czym

rosną ich koszty utrzymania, a przychody spółek ze składek członkowskich od rolników są nie wystarczające na ich realizację.

Spółki wodne na wyżej wymienione zadania mogą otrzymać pomoc finansową, m. in.

od gmin. Pomoc polega na udzielaniu spółkom dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania musi być określony przez radę gminy w drodze uchwały. Dotacji udziela się na podstawie umowy zawartej miedzy gminą a spółką wodną.

Gmina Warnice chcąc udzielić pomoc finansową Spółce Wodnej musi określić zasady udzielania dotacji dla spółek wodnych, działający na terenie gminy, tryb postępowania o udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania wykonania zleconego zadania zgodnie z art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach:

-     komisja rewizyjna       - „za”;

-     komisja socjalna         - „za”;

-     komisja rolnictwa i rozwoju   - „za”.

13 radnych glosowało „za”;

1 radna „wstrzymała się”

Uchwała Nr XXXV/215/2013stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Na sesję przybyła sołtys sołectwa Dębica Iwona Pakuła.

 

Ad.10

Skarbnik Ryszard Ligocki omówił projekt uchwały. Wójt Gminy Warnice przedstawia projekt uchwały Rady Gminy Warnice w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Projekt uchwały przedstawia:

1.Zmiany po stronie dochodów:          

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85.122,00 zł w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

2. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.500,00 zł  w działach: Działalność usługowa – 6.500,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000,00zł,  Kultura fizyczna –21.000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 137.622,00 zł  w działach: Transport i łączność – 26.000,00 zł, Oświata i wychowanie 6.500,00 zł,  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105.122,00 zł.

Szczegóły zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

 

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/216/2013stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad.11

Zastępca Waldemar Lubiński omówił projekty uchwał.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach:

-     komisja rewizyjna       - „za”;

-     komisja socjalna         - „za”;

-     komisja rolnictwa i rozwoju   - „za”.

 

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/217/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad.12

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/218/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad.13

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/219/2013stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad.14

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/220/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad.15

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/221/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad.16

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/222/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad.17

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/223/2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.18

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/224/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad.19

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/225/2013 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad.20

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/226/2013 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad.21

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/227/2013 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad.22

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/228/2013 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Ad.23

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr XXXV/229/2013 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.24

Zastępca Waldemar Lubiński omówił projekt uchwały.

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach:

-     komisja rewizyjna       - „za”;

-     komisja socjalna         - „za”;

-     komisja rolnictwa i rozwoju   - „za”.

Uchwała Nr XXXV/230/2013stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Ad.25

Informację z kontroli cmentarzy przedstawił Przewodniczący komisji rewizyjnej Kamil Wochner.

Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Ad.26

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz radnych. Radni o nieprawidłowościach w swoich oświadczeniach majątkowych zostaną poinformowani pismem z Biura Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że kolejna sesja Rady Gminy Warnice odbędzie się w dniu 29 listopada br.

Radna Małgorzata Brząkała poinformowała, że w miejscowości Wierzbno została zniszczona droga do Państwa Świtała. Zapytała kto naprawi tą drogę.

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, że droga ta kilkakrotnie była naprawiana.

Radna Bożena poinformowała, że parking przy sklepach w Warnicach jest zniszczony i należy tą sprawą się zająć.

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, że miało miejsce spotkanie z Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Z tego spotkania wynika kilka rzeczy:

1) Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązał się, że jeszcze w tym roku naprawią ścieżkę rowerową między Warnicami a Barnimem;

2) bardzo duże wrażenie zrobiły zdjęcia, które zostały zrobione podczas zalania drogi wojewódzkiej, wypompowane zostało kilkadziesiąt litrów wody, podziękowania dla radnego Macieja Banickiego, który nagrał jak woda przelewa się przez drogę wojewódzką. Materiały te zrobiły tak duże wrażenie, że zaproponował, że jeżeli gmina poniesie część kosztów dokumentacji projektowo – kosztorysowej czyli około 60 tyś. złotych z budżetu Gminy, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona w całości remont drogi wojewódzkiej na terenie całego odcinka Warnic łącznie z budową ronda na wysokości budynku Urzędu Gminy, łącznie z odwodnieniem całej miejscowości.

To jest odpowiedź na pytanie zadane przez Panią radną ponieważ za remontem całej nawierzchni będą szły także pobocza.   

 

Ad.27

Prowadzący obrady Marek Brodowski Przewodniczący Rady Gminy Warnice – wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 13:15 zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy Warnice.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Marek Brodowski

Protokołowała

Magdalena Madej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Madej 18-11-2013 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Madej 18-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2013 14:25