Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 12 lipca 2013 roku

Protokół z XXXII sesji

nadzwyczajnej

Rady Gminy Warnice

z dnia 12 lipca 2013 roku

 

Obrady XXXII sesji Rady Gminy Warnice o godzinie 14:00 otworzył Przewodniczący Rady Marek Brodowski.

 

W obradach uczestniczyli: Wójt Anna Hackiewicz – Gębska, Zastępca Wójta Waldemar Lubiński, Skarbnik Ryszard Ligocki, Radny Powiatu Jan Chmielewski oraz sołtysi ( lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W obradach uczestniczyło 13 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Przewodniczący Marek Brodowski na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

 

Ad. 1,2Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

j.w.

 

Ad.3Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

 

Wójt Anna Haciewicz – Gębska złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jednej zmiany:

            1)         Projekt nr 38/2013 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Warnicach

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę do porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianami.

Porządek obrad wyglądał następująco:

1.    Otwarcie obrad

2.    Stwierdzenie quorum

3.    Zgłaszanie zmian do porządku obrad

4.    Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28 czerwca 2013 r.

5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

6.    (Projekt nr 35/2013) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych położonych na terenie Gminy Warnice, przez które przechodzi elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV

7.    (Projekt nr 36/2013) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2013 rok.

8.    (Projekt nr 37/2013) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2012-2023

9.    (Projekt nr 38/2013) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Warnicach.

10.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia

11.   Zakończenie obrad.

 

Ad.4Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28 czerwca 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad.5Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Radni nie złożyli żadnych interpelacji.

 

Ad.6

Wójt Anna Hackiewicz- Gębska poinformowała, że wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych położonych na terenie Gminy Warnice, przez które przechodzi elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV, uzasadnia się na podstawie złożonego wniosku z dnia 13.12.2012 r. przez firmę PBE ELBUD Poznań S.A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska k/Poznania działającą na zlecenie ENEA Operator S.A. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań, Oddział Dystrybucji Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, która opracowała dokumentację projektową istniejącej linii napowietrznej 11-kV Kluczewo – Pyrzyce. Zakres prac obejmuje przebudowę napowietrznej linii 110kV na słupach stalowych kratowych z izolacją kompozytową i przewodami roboczymi typu AFL6 240mm2. Przedmiotowa linia w relacji Kluczewo – Pyrzyce przebiega przez tereny gminy: Stargard Szczeciński, Warnice, Przelewice, Pyrzyce.

 

Za projektem uchwały głosowało 13 radnych.

 

Uchwała Nr XXXII/204/2013stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 7

Skarbnik Ryszard Ligocki poinformował o zmianach.

Projekt uchwały przedstawia zmiany po stronie wydatków:

 

 - zwiększa się plan wydatków na kwotę  35.000,00 zł w dziale 900 ( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), 

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 35.000,00  zł w dziale 926 ( Kultura fizyczna).

Szczegóły zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

 

Radny Bogdan Skoczek poinformował, że konsekwentnie będzie przeciwny zmianom.

 

Głosowanie nad zmianami do budżetu Gminy Warnice na 2013 rok:

„za” było 12 radnych

„przeciw” był 1 radny

 

Uchwała Nr XXXII/205/2013stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 8

Skarbnik Ryszard Ligocki poinformował o zmianach.

Zmiany dotyczą załączników nr 1 i nr 3 do uchwały Rady Gminy  Nr XXV/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2023.

 

Zmiany w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Warnice w latach 2013-2016” polegają na  zwiększeniu planu na zadaniu: „Zagospodarowanie plaży w Wierzbnie” ( o 35.000,00 zł) oraz zmniejszeniu planu na zadaniu „Rozbudowa bazy sportowej w Gminie Warnice ( o 35.000,00 zł). 

 

Zmiany w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Warnice na lata 2013 – 2023” wynikają z dokonanych zmian w budżecie na 2013 r..   

 

Szczegóły zmian zawarto w załącznikach do uchwały.

 

Głosowanie nad zmianami do wieloletniej prognozy finansowej:

„za” głosowało 12 radnych,

„przeciw” był 1radny.

 

Uchwała Nr XXXII/206/2013stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 9

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że

w związku z awansem MECHANIKA WARNICE do ligi okręgowej konieczne jest złożenie w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej w Szczecinie kompletu dokumentów. Jednym z wymogów jest przedłożenie ZZPN-owi REGULAMINU obiektu, na którym odbywają się mecze. Rozgrywki rundy jesiennej zaczną się już w połowie sierpnia, dlatego konieczne jest dziś uchwalenie ww. Regulaminu.

 

Za projektem uchwały było 13 radnych.

 

Uchwała Nr XXXII/207/2013stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 10

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że zostało przygotowane pismo wraz ze stanowiskiem, w którym Rada Gminy Warnice wyraża swoje stanowisko na temat budowy fermy norek w Przelewicach.

 

Stanowiska Rady Gminy Warnice w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w sprawie budowy fermy norek w Przelewicach

 

„za” głosowało 13 radnych – opinia negatywna.

 

Treść pisma stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

Ad. 11

Prowadzący obrady Marek Brodowski Przewodniczący Rady Gminy Warnice – wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 15:10 zamknął obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

 

Protokołowała

Magdalena Madej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Madej 19-08-2013 07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Madej 19-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Madej 19-08-2013 07:24