Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XXI


Protokół Nr XXI/2004

z Sesji Rady Gminy w Warnicach

z dnia 30.12.2004 roku

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Marek Brodowski, przywitał radnych i zaproszonych gości.

W obradach uczestniczyli Skarbnik, Wójt oraz Sekretarz Gminy.

Przebieg obrad:

Ad. 1 j.w.

Ad. 2 Przewodniczący stwierdził quorum, które jest prawomocne do podejmowania uchwał, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wójt zgłosił projekty uchwał. Jako punkt 12 sesji wprowadzono uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego; punkt 13 dot. dotacji dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach na 2005 rok; punkt 14 dot. uchwały w sprawie poręczenia zabezpieczenia realizacji umowy „Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach”; punkt 15 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Ad. 4 Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami, który został przyjęty 15 głosami za.

Ad. 5 Protokół z poprzedniego posiedzenia rady gminy został przyjęty bez odczytywania 15 za.

Ad. 6 Interpelacji i wniosków radni nie zgłosili.

Ad. 7 Kolejny punkt obrad to informacja z pracy Wójta, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Następny punkt dotyczył informacji z pracy Przewodniczącego Rady Gminy, który odczytał na posiedzeniu sesji harmonogram swoich zadań.

Ad. 9 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, kolejny punkt dot. projektu uchwał w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2005 rok. Skarbnik Gminy zabrał głos i przedstawił projekt budżetu. Po nim głos zabrał Przewodniczący rady z pytaniem do Wójta, jak będzie w nowym roku, kiedy to samorządy nie będą już dofinansowywać stołówek szkolnych? Obecnie nie ma jeszcze do tego konkretnej ustawy, tak więc jeszcze nic nie wiadomo.

Za podjęciem uchwały głosowało 15.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Punkt obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Za podjęciem głosowało 15 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Kolejny punkt obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2004 rok. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 15 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi, który stwierdził, że zmieniły się przepisy dot. wysokości opłat i jako gmina możemy również pobierać opłaty.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Kolejny punkt obrad dotyczył dotacji dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach. Komisje pozytywnie wyraziły zgodę.

Za podjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Punkt obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie poręczenia zabezpieczenia realizacji umowy „Modernizacja Zakładu opieki Zdrowotnej w Warnicach”. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Kolejny punkt obrad dotyczył uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Z końcem grudnia Kierownik USC złożyła wniosek o emeryturę. Projekt uchwały zaproponował Wójt Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden z nich był przeciwko.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radna Wajs Elżbieta z pytaniem o pomieszczenie dla harcerzy.

Radny Kobierecki Mieczysław wyraził swoje niezadowolenie na oświatę, gdyż przyjmuje się nauczycieli dyplomowanych, którzy dodatkowo jeszcze podwyższają swoje kwalifikacje różnorakimi kursami. Pan Wójt wyjaśnił, że gdyby chciało się tak naprawdę zaoszczędzić pracę mieliby tylko nauczyciele stażyści.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Urszula Michalak

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 24-02-2005 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2005 15:57