Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XVII


Protokół Nr XVII/2004

z sesji Rady Gminy w Warnicach

z dnia 30 czerwca 2004 roku

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca, przywitała radnych i zaproszonych gości. Stwierdziła quorum, lista radnych stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. Następnie przedstawiła porządek obrad.

Przebieg obrad:

Ad. l j.w.

Ad. 2 W związku z wyborami uzupełniającymi w Starym Przylepie, Pan Piwoni Roman złożył ślubowanie, jako radny. Wiceprzewodnicząca wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego

Ad. 3 Wójt zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie inkasa sołtysów.

Wiceprzewodnicząca zaproponowała przeniesienie punktu 8 na pkt 21, natomiast radna Gładysz Grażyna zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego informacji z pracy komisji socjalnej.

Ad. 4 Porządek obrad po zaproponowanych zmianach został przyjęty 14 za. Porządek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przedstawiony, nie wniesiono uwag i został przyjęty 14 za. Był do wglądu podczas obrad.

Ad. 6 Na piśmie została złożona interpelacja przez radnego Bogdana Skoczka, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Brodowski Marek wniósł uwagę dotyczącą braku uzasadnienia do uchwały w sprawie inkasa sołtysów.

Radny Kobierecki Mieczysław zwrócił się o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, natomiast radny Piwoni Roman poinformował, że 17.06.br dzieci pozostawione były bez opieki.

Wyjaśnień udzielił Wójt, Skarbnik oraz pani Dyr. ZSP.

Ad. 7 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad informacje ze swojej pracy przedstawił Wójt, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Głos w dyskusji zabrał radny Kobierecki Mieczysław. Zapytania radnego dotyczyły inwestycji, które wykonała firma MARBUB, opracowania harmonogramu dot. turystyki, dofinansowania do biletów kolejowych dla młodzieży szkolnej z budżetu gminy oraz likwidacji agencji celnej w Pyrzycach.

Odpowiedzi udzielił Wójt, poinformował, że likwidacja agencji celnej to decyzja władz wyższych, jest opracowany i zatwierdzony Program Turystyki Regionalnej w powiecie. Informacja została przyjęta 14 za.

Ad. 8 Informację o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy Warnice przedstawił Kierownik SG ZOZ Andrzej Matysik. Zwrócił się z propozycją likwidacji Ośrodka Zdrowia w Starym Przylepie, pomieszczenia wymagaj ą remontu, nie spełniają standardów. Jest obecnie warunkowa zgoda Sanepidu na jego funkcjonowanie. Zapewniony będzie dowóz pacjentów. Głos w dyskusji zabrał radny Piwoni Roman, który zapytał o koszt utrzymania Ośrodka oraz czy po likwidacji ułatwi to pracę lekarzowi.

Zapewne będzie większa liczba wizyt domowych, natomiast koszt utrzymania wynosi ośrodka wynosi 13.000,-

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Informacja o działalności OSP została przyjęta bez odczytywania i przyjęto 14 za oraz stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

Ad. 10 Informacja dotycząca kultury i sportu na terenie gminy została przyjęta 13 za, l wstrzymujący oraz stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obejmującego teren pod cmentarz wraz z obsługą komunikacyjną na działce 172 obrębu geodezyjnego Wierzbno - Gmina Warnice. Projekt poddano pod głosowanie 14 za, uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 12 Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady.

Propozycje komisji:

1. rewizyjna - 50%

2. rozwoju i rolnictwa — 40%

poddano pod głosowanie ww propozycje:

- 40% - 9 za, przeciw 3, wstrzymujący 2.

Przyjęto wysokość 40%.

Następnie Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały: 9 za, przeciw 3, wstrzymujący 2.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 13 Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono kandydatury do komisji skrutacyjnej:

1. Łuszczyński Zbigniew

2. Kobierecki Mieczysław

3. Wochner Justyna

Kandydaci wyrazili zgodę i Rada zatwierdziła ww skład. 14 za.

Następnie zgłoszono kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:

l. Pągowski Leszek — wyraził zgodę,

2. Brodowski Marek - wyraził zgodę,

3. Piwoni Roman - nie wyraża zgody.

Komisja przystąpiła do pracy, rozdano karty do głosowania.

Głosowanie. Ogłoszenie wyników:

Przewodniczącym Rady Gminy został Marek Brodowski. Protokół wraz z kartami stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy i poddano pod głosowanie: za przyjęciem głosowało 12, l przeciw, l wstrzymujący. (1245) Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 14 Kolejny projekt uchwały dotyczył zamian w budżecie. Wyjaśnień udzielił Skarbnik.

Projekt poddano pod głosowanie 9 za, przeciw 2, wstrzymujący 3.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 15 Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na remont świetlic na terenie gminy.

Głos zabrał radny Samson Wiesław, jego pytanie dotyczyło o ile wzrosną podatki na spłatę tego kredytu.

Radny Piwoni Roman zapytał jakie sale będą remontowane.

Wójt wyjaśnił, że będzie przygotowany harmonogram i specyfikacja, a wzrost podatków zależy od decyzji Rady. Opinie komisji w sprawie zaciągnięcia kredytu - za. Poddano pod głosowanie projekt uchwały 13 za, przeciw l. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 16 Kolejny projekt uchwały dotyczył utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Warnicach.

Poddano pod głosowanie ww projekt, który został przyjęty 11 za, przeciw 2, wstrzymujący l. Uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 17 Następny punkt obrad dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie weksla „in blanco”.

Wyjaśnień udzielił skarbnik. Poinformował, że dotyczy planowanej budowy hali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Warnicach. W związku ze staraniem się Gminy o środki finansowe z MENiS na ten cel w wysokości l min zł, potrzebna jest zgoda Rady na zawarcie umowy z MENiS oraz zabezpieczenia prawidłowości wydatkowania tych środków w formie weksla.

Poddano pod głosowanie za podjęciem głosowało 14.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 18 Następny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały o wynagrodzeniu Wójta, w związku z wejściem Rozporządzenia Rady Ministrów, które reguluje, że Wójtowi przysługuje dodatek specjalny. Wysokość ustala Rada Gminy.

Propozycje komisji socjalnej i rewizyjnej 20 %.

Przegłosowano propozycję 20%: 8 za, wstrzymujących 6.

Poddano pod głosowanie ww projekt uchwały, 8 za, wstrzymujących 6.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 19 Następny punkt obrad dotyczył projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków. Komisje nie wniosły zastrzeżeń.

Projekt został przegłosowany: 14 za. Uchwała stanowi załącznik nr d • do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 20 Głos zabrała radna Grażyna Gładysz przedstawiła informację z pracy komisji socjalnej. Poinformowała o wakacyjnej zbiórce książek oraz o zorganizowanych wyjazdach nad morze.

Ad. 21 Wiceprzewodnicząca przedstawiła sprawozdanie ze swej pracy za okres zastępstwa Przewodniczącego Rady.

Wytypowano jednogłośnie Panią Elżbietę Wajs do Powiatowej Rady Zdrowia w Pyrzycach.

Ad. 22 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Orzechowski Lech:

- studzienek na drodze wojewódzkiej w Obrytej,

- chodnika w Obrytej,

- tworzenia się rozlewiska wody przy OSP,

- remontu płotu przy OSP oraz wskazania miejsca na wysypisko śmieci.

Radny Pągowski Leszek:

- zwrotu wpłat na kanalizację,

- obcięcia drzewa przy Ośrodku Zdrowia w Warnicach,

- ustalenia właściciela hal po byłym POM-ie.

Radny Piwoni Roman:

- czyszczenia basenu p.poż. w ST. Przylepie,

- dalszej budowy chodnika w ST. Przylepie

wiceprzewodnicząca Elżbieta Wajs:

- budowy chodnika w Warnicach w kierunku stacji kolejowej,

- sporządzenia wykazu dotacji na halę, bibliotekę, drogi, dożywianie oraz na kanalizację.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zakończono posiedzenie.

Protokołowała: Irena Michno

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Wajs

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 23-02-2005 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2005 14:41