Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/165/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pyrzyce dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym ozób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013 oraz upoważnienia Gminy Pyrzyce do zawarcia w imieniu Gminy Warnice porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin realizacji ww. programu

Uchwała Nr XXV/165/2012

Rady Gminy Warnice

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pyrzyce dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013 oraz upoważnienia Gminy Pyrzyce do zawarcia w imieniu Gminy Warnice porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin realizacji ww. programu

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Pyrzyce dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z tereniu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013.

 

§ 2.W porozumieniu, o którym mowa w § 1 określone zostaną:

  1. zasady płatności,
  2. terminy sprawozdawczości.

 

§ 3.1.Upoważnia się Gminę Pyrzyce do zawarcia w imieniu Gminy Warnice porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypacji w kosztach realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013, z zastrzeżeniem ust.2.

2.Partycypacja w kosztach realizacji programu, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć w 2013 r. kwoty 500 złotych.

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 04-01-2013 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2013 12:39