Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XIV


Protokół Nr XIV/2004

z sesji Rady Gminy w Warnicach

z dnia 05 marca 2004 roku

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady przywitała radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdziła quorum, lista obecności radnych stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. Lista gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przebieg obrad:

Ad. l,2 jw.

Ad. 3 Nie zgłoszono zmian do porządku obrad.

Ad. 4 Porządek obrad po przedstawieniu został przyjęty 14 za.(zał. 3)

Ad. 5 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przedstawiony i przyjęty 14 za.

Ad. 6 Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad 7 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca udzieliła głosu Wójtowi w celu przedstawienia informacji z pracy Wójta w okresie między sesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Głos w dyskusji zabrał sołtys z m. Obryta, który zaproponował, aby zmienić operatora na obsługę wodociągów na terenie gminy.

Ad. 8 Kolejny punkt obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodnicząca przedstawiła ww projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały -0.

Przeciw - 11, wstrzymało się - 3.

Projekt uchwały nie został podjęty.

Ad. 9 Następny projekt uchwały, który przedstawiła Przewodnicząca Rady dotyczył uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Warnice.

Wójt poinformował, aby przyjąć przedstawiony przez Wodociągi Zachodniopomorskie plan, ponieważ będzie można analizować i wymagać sprawozdań z jego realizacji. Za podjęciem głosowało 12, wstrzymujące 2.

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego - patrz Uchwały RG 2004 rok (14.05)

Ad. 10 Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww uchwałę, która została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu - patrz Uchwały RG 2004 rok (14.10)

Ad. 11 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie, za podjęciem głosowało 11, wstrzymało się 3.(14.11).

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały RG 2004 rok.

Następnie prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca rady Elżbieta Wajs.

Ad. 12 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pan Markowski Edward - sołtys z Wierzbna zwrócił się z następującymi zapytaniami:

1. dlaczego dzieci z kl. II uczą się w Domu Strażaka w Warnicach,

2. zatrudnienie nauczycieli spoza terenu gminy Warnice,

3. koszty przeniesienia (likwidacji) filii w Wierzbnie.

Wójt poinformował, że przez ostatnie 2 lata szkoła zyskała, ponieważ biblioteka dla dzieci będzie na miejscu, sala języków obcych. Natomiast w Wierzbnie będzie uruchomiona świetlica, a podjęcie uchwały odnośnie zmiany słowa w treści uchwały było na wniosek Pani Wabich.

Ponadto Wójt poinformował, że na sport w roku bieżącym przeznaczono więcej środków finansowych niż w ubiegłym roku.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zakończono posiedzenie. Obrady zamknęła wiceprzewodnicząca Elżbieta Wajs.

Protokołowała:

Irena Michno

Wiceprzewodnicząca Elżbieta Wajs

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 23-02-2005 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2005 14:24