Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 projektu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Warnice"

Uchwała  Nr XV/93/2012

Rady Gminy Warnice

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 projektu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Warnice”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

 

               § 1. Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej kwoty 93.493 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy  złote) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 projektu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Warnice”.

 

               § 2. Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące z otrzymanej kwoty dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

               § 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

               § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

               § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 07-03-2012 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ligocki 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2012 14:54