Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Warnice - 2012 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA

GMINY WARNICE

2012 R.


 

Lp.

Data

Treść

 

1

02.01.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

2

05.01.2012

 

W sprawie naborów na stanowiska nauczycieli w ramach realizacji projektu "Indywidualizacja w klasach I-III w Gminie Warnice" oraz ustalenia komisji rekrutacyjnej.

 

3

19.01.2012

W sprawie ponownego naboru na stanowiska nauczycieli w ramach realizacji projektu "Indywidualizacja w klasach I-III w Gminie Warnice" oraz ustalenia komisji rekrutacyjnej.

 

4

20.01.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na 2012 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

5

25.01.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na 2012 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

6

26.01.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

7

13.02.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

8

13.02.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

9

15.02.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

10

15.02.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

11

24.02.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

12

28.02.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

13

19.03.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

14

20.03.2012

W sprawie powołania Koordynatora CAF.

 

15

20.03.2012

W sprawie powołania grupy samooceny.

 

16

22.03.2012

W sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Warnice.

 

17

23.03.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy

 

18

26..03.2012

W sprawie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

 

19

27.03.2012

W sprawie: zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Barnimiu w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

 

20

30.03.2012

W sprawie zmiany regulaminu Urzędu Gminy.

 

21

04.04.2012

W sprawie powołania gminnej komisji przetargowej.

 

22

04.04.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 

23

06.04.2012

W sprawie: ustalenia zasad wykonywania kontroli zarządczej.

 

24

25.04.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

25

30.04.2012

W sprawie zmian ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

26

30.04.2012

wWsprawie zmian ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

27

30.04.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

28

14.05.2012

W sprawie powołania komitetu ds. organizacji II WARNICKIEGO PIKNIKU RODZINNEGO..

 

29

18.05.2012

W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie Pani Danuty Antoszewskiej.

 

30

18.05.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

31

21.05.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

32

29.05.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

33

29.05.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

34

12.06.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

35

25.06.2012

W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Warnice.

 

36

29.06.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

37

29.06.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie.

 

38

29.06.2012

W sprawie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

 

39

29.06.2012

W sprawie przekazania do realizacji zadania w zakresie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń alimentacyjnych.

 

40

29.06.2012

W sprawie : nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Warnice.

 

41

04.07.2012

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".

 

42

04.07.2016

W sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie.

 

43

04.07.2012

W sprawie zastępstw podczas nieobecności pracownika..

 

44

09.07.2012

W sprawie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

45

12.07.2012

W sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2012.

 

46

12.07.2012

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach.

 

47

20.07.2012

W sprawie: wyłonienia zwycięzcy otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2012.

 

48

23.07.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

49

26.07.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

50

31.07.2012

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Warnice.

 

51

31.07.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

52

06.08.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

53

09.08.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

54

09.08.2012

W sprawie powołania komitetu ds. organizacji DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH.

 

55

09.08.2012

W sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 12/2009 z dnia 30.03.2009 r.

 

56

13.08.2012

W sprawie ustalenia i wdrożenia polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Warnice oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 

57

14.08.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

58

14.08.2012

W sprawie wprowadzenia zmian do dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Warnice.

 

59

20.08.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

60

20.08.2012

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 

61

28.08.2012

W sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

62

31.08.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

63

03.09.2012

W sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

64

04.09.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

65

06.09.2012

W sprawie dalszego obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego sprzedaży działki nr 205/3 w obrębie Zaborsko.

 

66

07.09.2012

W sprawie określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne.

 

67

17.09.2012

W sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb wynajmu figury dekoracyjnej.

 

68

18.09.2012

W sprawie zmian w załączniku do Zarządzenia nr 40/2010 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

69

25.09.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

70

26.09.2012

W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Warnicach.

 

71

27.09.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej.

 

72

27.09.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

73

28.09.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

74

03.10.2012

W sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb wynajmu elementów piknikowych.

 

75

10.10.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

76

10.10.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

77

15.10.2012

W sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy w Warnicach.

 

78

17.10.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

79

17.10.2012

W sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK.

 

80

19.10.2012

W sprawie zasad wyposażania strażników Straży Gminnej w umundurowanie, czasookresu jego używalności i wypłacania ekwiwalentu.

 

81

19.10.2012

W sprawie powierzenia spraw zastępcy Wójta.

 

82

30.10.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układy wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

83

2.11.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

84

16.08.2012

W sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

85

27.11.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

86

28.11.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie.

 

87

30.11.2012

W sprawie upoważnienia pracownika do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.

 

88

30.11.2012

W sprawie upoważnienia pracownika do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.

 

89

30.11.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

90

30.11.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

91

12.12.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

92

12.12.2012

W sprawie umorzenia wierzytelności.

 

93

18.12.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

94

20.12.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

95

20.12.2012

W sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

 

96

28.12.2012

W sprawie ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 

97

31.12.2012

W sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy.

 

98

31.12.2012

W sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania europejskiego funduszu społecznego 2007 u beneficjenta PO KL.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 19-01-2012 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ewa Paciorek 09-09-2016 09:53