Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/147/2907/Akt.pdf

UchwałaNr XII/65/2011

Rady Gminy Warnice

z dnia 8 listopada 2011 roku

 

w sprawieokreślenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

  1. od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynosi:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 663 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 941 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 320 zł;

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1091

1091

15

 

1373

1373

Trzy osie

 

12

19

1197

1373

19

23

1305

1588

23

25

1411

1802

25

 

1518

1802

Cztery osie i więcej

 

12

25

1593

1657

25

29

1742

1871

29

 

1850

2726

 

 

 

 

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 539, zł;
  2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1091

1197

18

31

1197

1411

31

 

1742

2095

 

Trzy osie i więcej

12

40

1742

1882

40

 

1882

2758

 

 

 

 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 273 zł;

6) przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

25

353

502

25

 

460

610

Dwie osie

12

33

673

931

33

38

931

1406

38

 

1257

1839

Trzy osie

12

38

872

1197

38

 

1037

1417

 

 

 

 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1 101 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 320 zł.

 

§ 2.1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe nie wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są w posiadaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem Gminy Warnice.

2. Zwolnienie nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/240/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  na 2011 rok. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 127, poz. 2514)

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 14-11-2011 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Woroniec 08-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 28-03-2012 12:14