Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/147/2906/Akt.pdf

Uchwała Nr XII/64/2011

Rady Gminy Warnice

z dnia 8 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Ustala się  stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 od 1m2powierzchni,
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   wodnych - 4,33zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych:

- od 1 m2powierzchni gruntów zabudowanych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł,

- od 1 m2 powierzchni gruntów zaklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako Tr – 0,30 zł.

 

2. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,59 zł  od 1m2powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1m2powierzchni użytkowej ,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,65 od 1m2powierzchni użytkowej,
 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45zł od 1m2powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -1,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

3. od budowli:

 1. pozostałych budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. związanych  z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,01 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust1 pkt. 3 i  ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

            § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 1. budynki lub ich części  i grunty zajęte na potrzeby instytucji kultury za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą,
 2. budynki lub ich części i grunty stanowiące własność komunalną, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

            § 4. Traci moc uchwała nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok. zmieniona uchwałą Nr III/7/2010 Rady Gminy Warnice  z dnia 30 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 127, poz. 2515; z 2011 r. Nr 32, poz. 562)

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady

   Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 14-11-2011 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Klaudia Sawka 08-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 28-03-2012 12:32