Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 16 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości za inkaso

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/102/1861/Akt.pdf

Uchwała Nr X/52/2011

Rady Gminy Warnice

z dnia 16 lipca 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 12, oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 225, poz. 1461 oraz Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) w związku z art. 28 § 4 oraz art. 30 § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 112, poz. 769, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1316, poz. 1320 i poz. 1318, Nr 180, poz. 1109; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, Nr 157, poz. 1241, Nr 131, poz. 1075; z 2010 r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306,) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/29/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 69 poz. 1240) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1:

  1. po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„ 2. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty targowej.”

  1. dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3.
  2. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ 4. Sołtysi wymienieni w ust. 3 dokonują poboru opłaty targowej na obszarze danego Sołectwa oraz są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na terenie Sołectwa w dniu jej prowadzenia”.

2) w § 2:

  1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„ 1a. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od sumy zainkasowanej”

  1. dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„ 3. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego Oddział w Warnicach.

4. Wynagrodzenie za pobranie opłaty targowej będzie wypłacone inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10–dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 22-07-2011 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Klaudia Sawka 16-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 28-03-2012 12:34