Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLII/240/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

UchwałaNr XLII/240/2010

Rady Gminy Warnice

z dnia10 listopada 2010 roku

 

w sprawie  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75, poz. 950) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 636 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 903 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 267 zł;

 

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1047

1047

15

 

1318

1318

Trzy osie

 

12

19

1149

1318

19

23

1252

1524

23

25

1354

1729

25

 

1457

1729

Cztery osie i więcej

 

12

25

1529

1590

25

29

1672

1796

29

 

1775

2616

 

 

 

 

             
  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1477,- zł;
  2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1047

1149

18

31

1149

1354

31

 

1672

2011

 

Trzy osie i więcej

12

40

1672

1806

40

 

1806

2647

 

 

 

 

         
  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 262,- zł;

 

  1. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

25

339

482

25

 

441

585

Dwie osie

12

33

646

893

33

38

893

1349

38

 

1206

1765

Trzy osie

12

38

837

1149

38

 

995

1360

 

 

 

 

  1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.057,- zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.267,- zł.

 

§ 2.1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe nie wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są w posiadaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem Gminy Warnice.

 

  1. Zwolnienie nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  na 2010 rok 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                       Przewodnicząca Rady

Maria Rzadkowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 18-11-2010 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Woroniec 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 11:14